Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Efekt kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.5.2012

Efekt kognitivní rehabilitace u pacientů s roztroušenou sklerózou

Studie italských autorů si dala za cíl hodnocení změn v mozku poté, co byla u pacientů se stabilizovanou relaps-remitující formou roztroušené sklerózy (RRRS) provedena kognitivní rehabilitace. V hodnocení byly užity neuropsychologické metody a zobrazení strukturální i funkční magnetickou rezonancí (MR).

Studie se zúčastnilo 20 pacientů s RRRS a kognitivním deficitem. Pacienti byli náhodně rozděleni do skupiny podstupující terapii (n = 10) a do skupiny kontrolní (n = 10). Kognitivní rehabilitace s užitím počítače se zaměřila na pozornost, zpracování informací a exekutivní (výkonné) funkce. U všech pacientů bylo neuropsychologické vyšetření a MR vyšetření provedeno na začátku studie a po 12 týdnech. Na MR vyšetření byly hodnoceny změny objemu šedé hmoty (GM) v 3dimenzionálním T1 váženém obraze a změny v architektuře normálně vypadající bílé hmoty (NAWM) v obraze difuzí váženém. Při vyšetření funkční MR byly pomocí lineárních modelů hodnoceny změny ve funkční aktivitě, a to během Stroopova testu a v klidu.

Pacienti ve skupině podstupující terapii se zlepšili v testech pozornosti, zpracování informací i výkonných funkcí ve srovnání se stavem na začátku terapie. Při zobrazovacích vyšetřeních nebyly nalezeny žádné strukturální modifikace šedé hmoty ani architektury NAWM v obou vyšetřovaných skupinách. Funkční MR ale ukázala v průběhu Stroopova testu modifikaci aktivity v oblasti kůry zadního cingula (PCC)/precuneus a dorzolaterálního prefrontálního kortexu (PFC) a dále modifikaci aktivity předního cingula (PCC)/precuneus, levé dorzolaterální PFC a pravého dolního parietálního laloku v klidu ve skupině léčené na rozdíl od skupiny kontrolní. V terapeutické skupině změny při vyšetření funkční MR korelovaly s kognitivním zlepšením (p < 0,0001 po 0,01).

Autoři došli k závěru, že rehabilitace zaměřená na pozornost, zpracování informací a výkonné funkce u pacientů s RRRS může mít efekt skrze zvýrazněné zapojování neurologických sítí mozku pomáhajících v trénovaných funkcích.

(eza)

Zdroj: Filippi M. et al. Multiple Sclerosis: Effects of Cognitive Rehabilitation on Structural and Functional MR Imaging Measures-An Explorative Study. Radiology 2012 Mar; 262 (3): 932–40; doi: 10.1148/radiol.11111299

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Natalizumab dokáže stabilizovat a zlepšovat poznávací a emocionální funkce u pacientů s roztroušenou sklerózou

Kognitivní funkce jsou u roztroušené sklerózy (RS) často zhoršeny. Většina pacientů trpí v časných stadiích nemoci poruchami pozornosti a nejméně 40 % pacientů projevuje mírné kognitivní zhoršení už v době diagnózy. V průběhu nemoci se pak u více než 65 % pacientů objeví mírný deficit.

Natalizumab v léčbě roztroušené sklerózy v reálných podmínkách klinické praxe

Španělská observační studie s 1 364 pacienty s roztroušenou sklerózou potvrdila výsledky klinických studií a prokázala významné snížení ročního výskytu relapsů i EDSS skóre (Expanded Disability Status Scale) při léčbě natalizumabem v podmínkách reálné praxe.

Prediktivní význam korových lézí a intrathekální syntézy protilátek u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

Časná identifikace pacientů s klinicky izolovaným syndromem (CIS) a s vysokým rizikem konverze do obrazu roztroušené sklerózy (RS) je důležitá pro zahájení vhodné imunomodulační terapie, která tuto konverzi dokáže zpomalit a ovlivnit tak progresi onemocnění.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy