Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Efekt alfakalcidolu na únavu pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 17.12.2014

Efekt alfakalcidolu na únavu pacientů s roztroušenou sklerózou

Únava představuje jeden z nejčastějších a současně jeden z nejvíce omezujících příznaků roztroušené sklerózy (RS). Neexistuje specifický lék schválený právě k ovlivnění únavy související s RS. Izraelští lékaři studovali efekt analoga vitamínu D – alfakalcidolu – v této indikaci

Autoři vedli randomizovanou dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou klinickou studii u pacientů s RS. Jednalo se o studii uskutečněnou v jednom lékařském centru v Izraeli. Celkem 600 pacientů náhodně vybraných z Sheba MS Registry Database vyplnilo dotazník Fatigue Severity Scale (FSS). Klinicky významná únava byla pozorována u téměř poloviny pacientů, do studie pak bylo zahrnuto 158 pacientů, z nichž 61 % představovaly ženy, průměrný věk byl 41,1 ± 9,2 roku a průměrné trvání nemoci 6,2 ± 5,5 roku. Účastníci studie byli randomizováni k podávání léčby (alfakalcidol v dávce 1 µg/den, n = 80) nebo placeba (n = 78) po dobu 6 měsíců.

Primárním cílem studie bylo definovat rozdíl ve skóre Fatigue Impact Scale (FIS) mezi oběma studovanými skupinami. Cut-off pro zlepšení bylo dáno jako pokles skóre o 30 %. Alfakalcidol vedl k průměrnému snížení FIS skóre o 41,6 % ve srovnání s placebem (průměrné snížení o 27,4 %). Tento výsledek byl statisticky signifikantní. Kvalita života pacientů léčených alfakalcidolem se dle psychologických škál RAYS či sociálních škál rovněž zlepšila (p = 0,033 a 0,043 respektive). Ve skupině pacientů léčených alfakalcidolem byl také pozorován snížený počet relapsů (p = 0,006) a vyšší podíl pacientů bez relapsu (p = 0,007). Snížení relapsů u pacientů léčených alfakalcidolem bylo signifikantní již po 4 měsících léčby a přetrvávalo také 2 měsíce po vysazení léčby. Současně autoři konstatují, že léčba alfakalcidolem byla bezpečná, nebyly pozorované žádné nežádoucí účinky.

Dle této studie lze tedy konstatovat, že alfakalcidol je bezpečná a účinná léčebná strategie umožňující zlepšit únavu a také kvalitu života u pacientů s RS.

(eza)

Zdroj: Achiron A., et al. Effect of Alvacalcidol on Multiple Sclerosis relateted fatigue: A randomized, double blind placebo-controlled study. Mutl Scler – publikováno online 24. října 2014; doi: 10.1177/1352458514554053

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie VIDAMS – získáme odpověď, zda vitamín D má vliv na průběh a léčbu roztroušené sklerózy?

Nízké hladiny vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem roztroušené sklerózy (RS) a u již rozvinuté RS jsou pak spojeny s větší klinickou i MRI aktivitou nemoci. Plánovaná klinická studie VIDAMS má vyhodnotit, zda vysoké dávky vitamínu D mohou redukovat riziko aktivity RS. Její výsledky lze očekávat za 2–3 roky.

Spokojenost s léčbou u pacientů s roztroušenou sklerózou

Chorobu modifikující léky (DMTs) jsou u roztroušené sklerózy (RS) většinou spojeny s nepohodlným způsobem užívání a závažnými vedlejšími účinky, a mají proto nízkou míru adherence k léčbě. Studie autorů z amerického Bostonu zkoumala spokojenost pacientů s RS s užívanou léčbou – interferonem β-1a podávaným intramuskulárně (IFNβ-1a IM), interferonem β-1a podávaným podkožně (IFNβ-1a SC), glatirameracetátem (GA) a natalizumabem. Autoři zároveň zkoumali vliv spokojenosti s léčbou na míru adherence k léčbě.

Co ovlivňuje preference pacientů s roztroušenou sklerózou ve výběru léčby?

Množství onemocnění modifikujících léků (DMT) používaných v léčbě roztroušené sklerózy (RS) narůstá. Zdá se, že v budoucnu bude ve výběru léčby hrát svou roli i preference pacientů. Němečtí lékaři hodnotili vliv preference pacienta na výběr orální versus parenterální léčby DMT a také se pokusili identifikovat faktory mající vliv na preferenci pacienta.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy