Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Domácí herní konzole Wii pomáhá při rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 30.5.2013

Domácí herní konzole Wii pomáhá při rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou

Randomizovaná pilotní studie se 36 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří měli objektivní poruchu rovnováhy, ukázala zlepšení funkčních testů a skóre MSIS-29 po 12týdenním domácím tréninku rovnováhy pomocí balanční desky Wii Nintendo.

Balanční deska Wii je součást domácí elektronické pohybové herní konzole, která se objevuje ve stále více domácnostech ve světě i v České republice. Na této desce člověk stojí a pomocí přenášení rovnováhy provádí formou hry, která se zobrazuje na monitoru, různá cvičení. Italští autoři se pokusili využít toto zařízení k rehabilitaci pacientů s RS a zhodnotit jeho přínos.

Ve zkřížené studii randomizovali pacienty s RS a objektivně zjištěnou poruchou rovnováhy do skupiny s 12týdenním cvičením na Wii s následným 12týdenním obdobím bez cvičení nebo do skupiny B, která prvních 12 týdnů necvičila a Wii používala až ve druhých 12 týdnech. Sledovanými parametry byly centralizace a udržení těžiště po dobu 30 sekund na desce Wii, 4krokový čtvercový test (FSST), test rychlosti chůze na 25 stop (25-FWT) a skóre na 29položkové Multiple Sclerosis Impact  Scale (MSIS-29). Hodnocena byla změna mezi vstupní hodnotou a výsledkem po 12 a po 24 týdnech studie.

Výsledky ukázaly, že rehabilitace na balanční desce Wii vedla ke zlepšení rovnováhy (p = 0,016), ke zlepšení FSST (p = 0,034), 25-FWT (p = 0,048) i MSIS-29 (p = 0,023). Pozorované nežádoucí účinky zahrnovaly bolest kolene a beder, ale pouze 1 pacient musel ze studie odstoupit.

Tato pilotní studie ukázala, že balanční desku herní konzole Wii by bylo možné využít při domácí rehabilitaci pacientů s RS a poruchou rovnováhy. Výhodou je zábavná forma balančních cvičení s okamžitým zpětným vyhodnocením výsledků doma. Je však třeba zvážit riziko úrazů a finanční náročnost zařízení.

(zza)

Zdroj: Prosperini L. et al. Home-Based Balance Training Using the Wii Balance Board: A Randomized, Crossover Pilot Study in Multiple Sclerosis. Neurorehabil Neural Repair. 2013 Mar 11. [Epub ahead of print]; doi: 10.1177/1545968313478484

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Farmakokinetika a farmakodynamika dalfampridinu u zdravých jedinců a pacientů s RS

Koncem minulého roku byly v on-line vydání Current Medical Research and Opinion publikovány výsledky farmakokinetické populační studie s dalfampridinem s prodlouženým uvolňováním (ER). Za použití dat z několika předchozích studií se autoři pokusili blíže popsat farmakokinetiku a farmakodynamiku dalfampridinu-ER v populaci, a to s ohledem na možnou variabilitu ve farmakokinetice i na proměnné, které ji mohou ovlivňovat.

Nervové NG2+ buňky z páteřní míchy dospělého člověka by mohly obnovovat myelinovou pochvu u demyelinizačních poruch

Experimentální in vivo a in vitro výsledky naznačují, že nervové buňky s expresí povrchového glykoproteinu NG2 izolované z páteřní míchy dospělého člověka by mohly u demyelinizačních poruch, jako je roztroušená skleróza (RS), navodit remyelinizaci a zmírnit zánět v demyelinizovaných lézích v centrálním nervovém systému (CNS).

Jak přistupovat k optické neuritidě jako prvnímu projevu roztroušené sklerózy?

Optická neuritida je akutní zánětlivé demyelinizační onemocnění optického nervu. Nejčastěji se vyskytuje u mladých dospělých. Je charakterizovaná unilaterální subakutní ztrátou zraku, která není provázena systémovými či neurologickými příznaky. Klinicky se může prezentovat monofázicky či polyfázicky s rekurencí relapsů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy