Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dlouhodobý účinek podávání teriflunomidu u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 4.12.2017

Dlouhodobý účinek podávání teriflunomidu u pacientů s relabující formou roztroušené sklerózy

Přínosem časného podávání teriflunomidu pro pacienty s nedávno diagnostikovanou relabující formou roztroušené sklerózy se zabývala práce prezentovaná na 69th American Academy of Neurology Annual Meeting v dubnu 2017 v Bostonu. Byly vyhodnoceny výsledky klinických hodnocení fáze III TEMSO a TOWER a jejich prodloužení.

Úvod

Teriflunomid je imunomodulátor schválený k léčbě relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS), který se podává v jedné denní dávce. K dosažení optimálního klinického výsledku by měla být terapie zahájena co nejdříve po stanovení diagnózy. Do klinických hodnocení TEMSO a TOWER byly zařazeny také skupiny pacientů s nově diagnostikovanou relabující formou roztroušené sklerózy.

Metodika studií

Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 : 1 k užívání placeba, teriflunomidu v dávce 7 mg/den nebo teriflunomidu v dávce 14 mg/den po dobu 108 týdnů (TEMSO) nebo ≥ 48 týdnů (TOWER). V průběhu prodloužení klinických studií pokračovali pacienti léčení teriflunomidem dále v jeho užívání a nemocní užívající placebo byli převedeni na teriflunomid (14 mg v TOWER a 7 mg nebo 14 mg v TEMSO). V podskupině pacientů s nedávno stanovenou diagnózou (≤ 1 rok a žádná předchozí léčba chorobu modifikujícími léky) bylo souhrnně v obou studiích hodnoceno zhoršení disability a roční míra relapsů. MRI aktivita byla hodnocena pouze ve studii TEMSO.

Výsledky

V obou klinických hodnoceních bylo zahrnuto celkem 587 pacientů s nedávno stanovenou diagnózou. Medián skóre Expanded Disability Status Scale (EDSS) při vstupu do studie byl u této podskupiny 2 (0,0–5,5), což byla hodnota nižší než skóre EDSS v celém souboru pacientů. V základní studii TEMSO byla pravděpodobnost nepřítomnosti známek MRI aktivity po 2 letech při podávání 14 mg teriflunomidu významně vyšší než u placeba (OR 2,46; p = 0,0079). U vysokého podílu nedávno diagnostikovaných pacientů léčených teriflunomidem z celé kohorty TEMSO/TOWER nedošlo ke 12týdennímu zhoršení skóre EDSS na ≥ 6 (96,9 %) nebo ≥ 4 (90,1 %). Po 5 letech byla roční míra relapsů u pacientů léčených od začátku 14 mg teriflunomidu v porovnání s placebem nižší (pokles relativního rizika [RRR] 32,7 %; p = 0,0189).

Závěr

Analýza výsledků klinických hodnocení fáze III a jejich prodloužení ukázala signifikantní vliv teriflunomidu na MRI aktivitu a signifikantní dlouhodobý vliv na roční míru relapsů proti placebu a demonstrovala tak významný přínos časné léčby teriflunomidem pro pacienty s nedávno diagnostikovanou relabující formou roztroušené sklerózy.

(blu)

Zdroj: Oh J., Freedman M. S., Miller A. E. et al. Long-term efficacy of teriflunomide in patients recently diagnosed with relapsing forms of MS. Neurology 2017; 88 (16): suppl. P6.339.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobá účinnost alemtuzumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Humanizovaná monoklonální protilátka proti antigenu CD52, alemtuzumab, v klinických studiích signifikantně snižovala počet relapsů během roku u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS). V srpnu 2017 byly publikovány výsledky prodloužení studie CARE-MS I, které sledovalo dlouhodobou účinnost a bezpečnost alemtuzumabu v terapii nepředléčených pacientů s aktivní RRRS za období 5 let.

Léčba šitá na míru potřebám pacienta jako cesta k vyšší adherenci

Adherence pacientů zdaleka není samozřejmostí, a platí to dokonce i u biologické léčby, o kterou tolik pacientů bojuje. Jak ale zlepšit spolupráci pacienta s lékařem?

Teriflunomid zpomaluje ztrátu mozkové tkáně u pacientů s relabující RS

Cílem práce mezinárodního týmu autorů bylo zhodnotit efekt teriflunomidu na ztrátu objemu mozkové tkáně za pomocí techniky SIENA u pacientů s relabujícími formami roztroušené sklerózy (RS) zapojených do fáze III studie TEMSO.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy