Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Dlouhodobá účinnost alemtuzumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 14.11.2017

Dlouhodobá účinnost alemtuzumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Humanizovaná monoklonální protilátka proti antigenu CD52, alemtuzumab, v klinických studiích signifikantně snižovala počet relapsů během roku u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS). V srpnu 2017 byly publikovány výsledky prodloužení studie CARE-MS I, které sledovalo dlouhodobou účinnost a bezpečnost alemtuzumabu v terapii nepředléčených pacientů s aktivní RRRS za období 5 let.

Metodika studie

Po ukončení základní části studie CARE-MS I s celkovou dobou sledování 2 roky měli pacienti randomizovaní k podání alemtuzumabu možnost vstoupit do jejího prodloužení. Pacienti prodělali terapeutický cyklus při vstupu do základní studie (alemtuzumab 12 mg denně i. v. v 5 po sobě následujících dnech) a po 12 měsících (12 mg denně i. v. ve 3 po sobě následujících dnech). V prodloužení pak podstupovali přeléčení (alemtuzumab 12 mg denně i. v. ve 3 po sobě následujících dnech) podle potřeby – kvůli relapsu nebo aktivitě onemocnění prokázané pomocí magnetické rezonance. Prezentovaný článek přináší předběžné výsledky po 3leté době sledování v prodloužení studie.

Hodnoticí parametry zahrnovaly: počet relapsů za rok (ARR – annualized relapse rate), potvrzené zhoršení disability během 6 měsíců (CDW – confirmed disability worsening) nejméně o 1 bod na škále EDSS (Expanded Disability Status Scale; v případě, že vstupní hodnota EDSS činila 0, muselo dojít ke zhoršení nejméně o 1,5 bodu), potvrzené zlepšení disability během 6 měsíců (CDI – confirmed disability improvement) nejméně o 1 bod na škále EDSS (u pacientů se vstupní hodnotou EDSS ≥ 2), dosažení remise bez pozorovatelné aktivity onemocnění (NEDA – no evidence of disease activity), ztrátu objemu mozkové hmoty (BVL – brain volume loss) a výskyt nežádoucích příhod (AE).

Výsledky

95,1 % pacientů léčených alemtuzumabem, kteří dokončili CARE-MS I, vstoupilo do prodloužení studie. Většina pacientů byla v letech 3, 4 a 5 v remisi (NEDA; 61,7 %, 60,2 % a 62,4 % pacientů pro jednotlivé roky). 68,5 % pacientů v prodloužení nepodstoupilo přeléčení alemtuzumabem. Ze 110 pacientů, kteří byli přeléčeni, prodělalo 70,0 % jeden léčebný cyklus, 25,5 % dva cykly a 4,5 % tři terapeutické cykly.

ARR zůstal nízký během let 3, 4 a 5 (s hodnotami 0,19; 0,14 a 0,15 relapsů/pacienta za rok). Během 5letého sledování u 79,7 % pacientů nenastalo 6měsíční CDW, 33,4 % pacientů dosáhlo 6měsíčního CDI. Medián ročního BVL se období let 2–4 zlepšoval a v roce 5 zůstal nízký (hodnoty v letech 1–5: –0,59 %; –0,25 %; –0,19 %; –0,15 %; –0,20 %).

Četnost výskytu většiny AE adjustovaná na expozici (během 5letého sledování dosáhla celková expozice 1767,7 pacientoroku) v prodloužení studie oproti základnímu období trvání studie poklesla. Většina nežádoucích příhod měla mírný nebo středně závažný průběh a žádná z nich nevedla k vystoupení z prodloužené etapy studie. Nejčastěji byly hlášeny bolesti hlavy, pyrexie a vyrážka. Výskyt autoimunitních poruch štítné žlázy byl nejvyšší v roce 3 a následně klesal.

Závěr

Alemtuzumab prokázal dlouhodobou účinnost během 5 let bez přítomnosti kontinuální léčby, přičemž u většiny pacientů nebylo třeba podat dodatečné léčebné cykly. Prezentovaná studie tak poskytuje důkazy třídy III, že alemtuzumab setrvale zlepšuje cílové parametry a zpomaluje úbytek mozkové hmoty u pacientů s RRRS.

(este)

Zdroj: Havrdová E., Arnold D. L., Cohen J. A. et al. Alemtuzumab CARE-MS I 5-year follow-up: durable efficacy in the absence of continuous MS therapy. Neurology 2017 Sep 12; 89 (11): 1107−1116, doi: 10.1212/WNL.0000000000004313.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Gliom úspěšně vyřešen kortikoidy! Kazuistika

V Indii je zřejmě možné všechno, a to i na „špičkových“ pracovištích. Splést si tumor s demyelinizačním procesem? Jak ukazuje následující kazuistika, jednoduše.

Pozice alemtuzumabu v terapii relabující-remitentní roztroušené sklerózy

Alemtuzumab prokázal v několika klinických studiích vysokou účinnost u relabující-remitentní roztroušené sklerózy (RRRS). Dle současných poznatků, jak je shrnuje i následující přehledový článek italských autorů, představuje důležitý nástroj v rukou neurologů pro efektivní léčbu pacientů s tímto onemocněním.

Adherence a perzistence mají v léčbě roztroušené sklerózy nezastupitelnou roli

Adherence má při léčbě roztroušené sklerózy (RS) odlišný charakter v porovnání s jinými onemocněními. Důvodem je princip terapie, která nepřináší okamžité výsledky, a průběh nemoci, který může být značně nepředvídatelný. Pacienti proto mohou mít nerealistická očekávání. Zásadním faktorem v podpoře adherence ze strany lékaře je tedy dostatek informací jak o terapii, tak o samotné chorobě.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy