Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Deficit 25-hydroxyvitaminu D a riziko vzniku roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 4.12.2017

Deficit 25-hydroxyvitaminu D a riziko vzniku roztroušené sklerózy

V časopisu Neurology byly publikovány výsledky dosud největší longitudinální studie zabývající se vztahem mezi deficitem vitaminu D a rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Jejím cílem bylo zjistit, zda a do jaké míry je nedostatek vitaminu D spojen s rizikem vzniku roztroušené sklerózy. Výzkum byl proveden na kohortě finských žen, tedy populaci známé nízkými hladinami 25-hydroxyvitaminu D [25(OH)D].

Metodika studie

Prospektivní studie případů a kontrol využila finský registr těhotných žen Finnish Maternity Cohort (FMC). V době provedení studie obsahoval FMC přes 1,8 milionu vzorků krve od více než 800 tisíc žen. Za pomoci nemocničních databází a registru receptů bylo vybráno 1092 žen s roztroušenou sklerózou diagnostikovanou v období od roku 1983 do roku 2009, u kterých byl k dispozici alespoň jeden vzorek krve z doby před stanovením diagnózy. Více než dva vzorky krve byly k dispozici v 511 případů. Vybrané případy byly spárovány až se 3 kontrolami (n = 2123) dle data narození (± 2 roky) a místa bydliště. Hladiny 25(OH)D byly měřeny chemiluminiscenční metodou. Pro odhad relativního rizika byla použita metoda podmíněné logistické regrese s adjustací na rok odběru vzorku, graviditu a paritu.

Výsledky

Nárůst hladiny 25(OH)D o 50 nmol/l byl spojen se snížením rizika roztroušené sklerózy o 39 % (relativní riziko [RR] 0,61; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,44–0,85; p = 0,003). Ženy s hladinou 25(OH)D < 30 nmol/l měly v porovnání se ženami s hladinou 25(OH)D ≥ 50 nmol/l o 43 % zvýšené riziko vzniku roztroušené sklerózy (RR 1,43; 95% CI 1,02–1,99; p = 0,04). V případech, kde byly k dispozici ≥ 2 vzorky, bylo u žen s hladinami 25(OH)D < 30 nmol/l v porovnání se ženami s hladinou 25(OH)D ≥ 50 nmol/l riziko roztroušené sklerózy 2× vyšší (RR 2,02; 95% CI 1,18–3,45; p = 0,01).

Závěr

Síla této studie je ve velikosti studované populace zahrnující přes 1 tisíc pacientek a více než 2 tisíce kontrol a také v době, která uplynula od odběru vzorku krve do stanovení diagnózy (v průměru 9,3 roku). Výsledky potvrzují teorii, že nedostatek vitaminu D je rizikovým faktorem pro rozvoj roztroušené sklerózy, a podporují doporučení optimalizovat suplementaci vitaminem D v celé populaci.

(blu)

Zdroje:
1. Munger K. L., Hongell K., Åivo J. et al. 25-hydroxyvitamin D deficiency and risk of MS among women in the Finnish Maternity Cohort. Neurology 2017 Oct 10; 89 (15): 1578−1583, doi: 10.1212/WNL.0000000000004489.
2. Anderson P. More evidence links vitamin D deficiency to MS. Medscape, News > Neurology 2017 Sep 14. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/885686

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,4/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dlouhodobá účinnost alemtuzumabu v léčbě roztroušené sklerózy

Humanizovaná monoklonální protilátka proti antigenu CD52, alemtuzumab, v klinických studiích signifikantně snižovala počet relapsů během roku u pacientů s relaps-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS). V srpnu 2017 byly publikovány výsledky prodloužení studie CARE-MS I, které sledovalo dlouhodobou účinnost a bezpečnost alemtuzumabu v terapii nepředléčených pacientů s aktivní RRRS za období 5 let.

Léčba šitá na míru potřebám pacienta jako cesta k vyšší adherenci

Adherence pacientů zdaleka není samozřejmostí, a platí to dokonce i u biologické léčby, o kterou tolik pacientů bojuje. Jak ale zlepšit spolupráci pacienta s lékařem?

Teriflunomid zpomaluje ztrátu mozkové tkáně u pacientů s relabující RS

Cílem práce mezinárodního týmu autorů bylo zhodnotit efekt teriflunomidu na ztrátu objemu mozkové tkáně za pomocí techniky SIENA u pacientů s relabujícími formami roztroušené sklerózy (RS) zapojených do fáze III studie TEMSO.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy