Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Co brání časnému zahájení léčby roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 21.11.2011

Co brání časnému zahájení léčby roztroušené sklerózy

Časná léčba roztroušené sklerózy (RS) může výrazně ovlivnit dlouhodobou prognózu pacientů. Irská studie ukázala, že časnému nasazení adekvátní léčby RS brání především opožděné stanovení diagnózy dané špatnou dostupností vyšetření, jako je magnetická rezonance (MR) a lumbální punkce (LP), a administrativními důvody.

U RS dochází k zániku axonů a dalších nervových struktur již od nejranějších období onemocnění. Řada klinických studií prokázala, že včasný terapeutický zásah se snahou zachovat funkčnost a bránit definitivním změnám v době prvních příznaků onemocnění může zásadně ovlivnit jeho další průběh. Národní institut pro zdraví a správnou klinickou praxi (NICE – National Institute for Health and Clinical Excellence) navrhuje jako maximální dobu mezi doporučením k neurologickému vyšetření při podezření na RS a vyšetřením u neurologa 6 týdnů a poté 6 týdnů do stanovení diagnózy.

V Univerzitní nemocnici sv. Vincenta v Dublinu (Irsko) proběhl audit vyšetření a stanovení diagnózy všech nově diagnostikovaných pacientů s RS (s klinicky izolovaným syndromem nebo s klinicky definitivní RS) v období od ledna 2007 do května 2010. Z celkového počtu 119 nově diagnostikovaných pacientů bylo pouze 78 % vyšetřeno neurologem do šesti týdnů od doporučení, MR byla do šesti týdnů provedena u 88 % pacientů a lumbální punkce u 78 %. Konečnou diagnózu se do šesti týdnů od prvního vyšetření u specialisty dozvědělo jen 53 % pacientů s RS.

Autoři auditu došli k závěru, že dodržet optimální šestitýdenní limit do stanovení diagnózy je pro neurology obtížné i při minimalizaci administrativního zdržení, a to zejména z důvodu špatné dostupnosti vyšetření MR a LP. Pro urychlení diagnostického procesu doporučují požadovat u všech pacientů se suspektní RS vyšetření MR před první návštěvou u neurologa.

(zza)

Zdroj: Kelly S, Chaila E, Kinsella K, et al. Multiple sclerosis, from referral to confirmed diagnosis: an audit of clinical practice. Mult Scler 2011(Aug);17(8):1017-1021. Epub 2011 Apr 5.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv spasticity na mobilitu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Spasticitou rozumíme poruchu motoriky, charakterizovanou zvýšením napětí svalu v závislosti na rychlosti jeho natažení, která pak pravděpodobně vede k poruše mobility a rovnováhy. Studie amerických autorů se blíže zabývala hypotézou, že u jedinců s roztroušenou sklerózou (RS), kteří trpí spasticitou svalů bérce, může docházet k výraznějšímu narušení schopnosti mobility a rovnováhy ve srovnání s jedinci, kteří spasticitou netrpí.

Léčba natalizumabem a gravidita u pacientek s roztroušenou sklerózou

Terapie natalizumabem (lidskou monoklonální protilátkou proti a4-integrinu) redukuje počet relapsů a zpomaluje invalidizaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Vzhledem k nežádoucím účinkům léčby, ke kterým patří možný vznik progresivní multifokální leukoencefalopatie, je podávání tohoto léku striktně vyhrazeno pro pacienty s vysokou aktivitou nemoci.

Role interleukinu IL- 18 a melatoninu v etiologii křečí u roztroušené sklerózy

Dlouhodobá data ukazují na narůstající aktivitu křečí u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Prevalence křečí u RS, které mohou být parciální i komplexní, je udávána mezi 3 a 4 %. Křeče mohou být i prvním příznakem nemoci a není známo, zda za jejich narůstající aktivitu mohou mechanismy typické pouze pro MS, či se na jejich indukci podílí společný faktor, který by byl typický pro neurodegenerativní onemocnění obecněVšechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy