Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Chronická cerebrospinální venózní insuficience – následek, či příčina roztroušené sklerózy?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 1.12.2011

Chronická cerebrospinální venózní insuficience – následek, či příčina roztroušené sklerózy?

Vztah mezi zhoršenou extrakraniální venózní drenáží mozku a vznikem roztroušené sklerózy (RS) byl poprvé popsán Paolem Zambonim z Univerzity Ferrara v Itálii. Od té doby bylo provedeno množství klinických studií k verifikaci této terapie s nejednoznačnými výsledky. V současné době se předpokládá, že prevalence chronické cerebrospinální venózní insuficience (CCSVI) je u pacientů s roztroušenou sklerózou sice zvýšena, ale pravděpodobně nemá žádnou kauzální souvislost s patogenezí základního onemocnění.

Přítomnost CCSVI se zvyšuje s progresí choroby, u pacientů s první klinickou atakou RS je nalézána ve 38 % případů, zatímco u progresivní formy RS je přítomna již v 90 %. Výsledky pacientů, kteří se podrobili elektivní angioplastice či zavedení stentů, neprokázaly jednoznačný benefit těchto výkonů.

Studie Combined Transcranial and Extracranial Venous Echo-Color Doppler Evaluation study (CTEVD) z amerického Buffala, publikovaná v červnovém čísle Neurology, se rovněž zabývala prevalencí CCSVI u 499 pacientů (289 s RS, 163 zdravých kontrol, 26 s jinými neurologickými chorobami a 21 s klinicky izolovaným syndromem). K definici CCSVI byla užita kritéria navržená dr. Zambonim.

Nejvyšší prevalence CCSVI byla nalezena u pacientů s RS, výsledky měly však pouze střední statistickou senzitivitu a specifitu. Prevalence CCSVI byla nejvyšší u pacientů s progresivní formou RS ve srovnání se skupinou s neprogresivní formou RS (P = 0,004).

Ze závěrů lze tedy usuzovat, že CCSVI se pravděpodobně podílí na rozvoji choroby, může být ale také následkem RS či věkových změn. I když komunita pacientů s RS maximálně uvítala možnost operativních zákroků řešících CCSVI, které byly některými sociálními médii považovány za ‚záchranu pacientů s RS‘, dle názorů odborníků by tyto výkony měly být prováděny zatím pouze v rámci klinických studií. Uskutečnění dalších kvalitních studií s dobrou výpovědní hodnotou je nezbytné pro zjištění, zda CCSVI je skutečně kauzálně spojena s RS.

(moa)

Zdroj: Medscape Medical News in Neurology © 2011: CCSVI May Be the Result, Not the Cause of MS.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Možnosti léčby PML spojené s léčbou natalizumabem

Autoři práce z Ruhr Univerzity v německé Bochumi publikovali v červnovém čísle Archives of Neurology kazuistiku dokumentující, že progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML), která vznikla ve spojitosti s léčbou roztroušené sklerózy (RS) natalizumabem, může být spojena s dobrou prognózou, je-li zachycena a léčena v časném stadiu. Podle odborníků převyšují benefity léčby natalizumabem u pečlivě selektovaných pacientů s RS možné riziko.

Převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy na terapii druhé volby

Výsledky této americké studie svědčí jednoznačně o užitečnosti převedení pacientů se sekundární progresí roztroušené sklerózy (RS) při léčbě přípravky první volby (chorobu modifikující léčba) na léčbu přípravky druhé volby (natalizumab, imunosupresiva).

Co brání časnému zahájení léčby roztroušené sklerózy

Časná léčba roztroušené sklerózy (RS) může výrazně ovlivnit dlouhodobou prognózu pacientů. Irská studie ukázala, že časnému nasazení adekvátní léčby RS brání především opožděné stanovení diagnózy dané špatnou dostupností vyšetření, jako je magnetická rezonance (MR) a lumbální punkce (LP), a administrativními důvody.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy