Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Časné klinické prediktory a progrese ireverzibilní invalidity u RS

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.10.2010

Časné klinické prediktory a progrese ireverzibilní invalidity u RS

Roztroušená skleróza je nejčastějším chronickým onemocněním centrální nervové soustavy u mladých dospělých v západních zemích s incidencí 1/1 000 obyvatel. Prognóza tohoto onemocnění je dobře známá. K ireverzibilnímu omezení chůze dojde v průměru po 8 letech, k nutnosti použití berlí po 20 letech a upoutání na invalidní vozík pak v průměru po 30 letech od nástupu nemoci. Na druhou stranu je věková hranice přežívání snížena pouze marginálně.

Dalším charakteristickým znakem nemoci je vysoký stupeň variability u jednotlivých pacientů s celým spektrem průběhů nemoci od benigních, nebo dokonce asymptomatických k malignějším případům. Proto je žádoucí stanovit již v časných fázích nemoci identifikovatelné klinické faktory, které spolehlivě předpovídají dlouhodobou prognózu.

Bylo identifikováno množství demografických a klinických proměnných, které jsou zhodnotitelné právě v těchto časných fázích a jsou prediktory doby od nástupu RS k rozvoji ireverzibilní invalidity. Ovšem dosud nebylo známo, jestli tyto faktory ovlivňují pouze časné fáze nemoci, nebo celý její průběh. Jinými slovy – mají tyto faktory prediktivní význam i poté, co již bylo prvních fází ireverzibilní invalidity dosaženo?

V následující studii byla hodnocena data od 1 844 pacientů s RS za využití Kurtzkeho rozšířené stupnice stavu invalidity (Kurtzke Disability Status Scale), konkrétně stupňů 4 (omezená hybnost, zatím bez nutnosti pomoci), 6 (omezení chůze, nutnost berlí) a 7 (invalidní vozík). Hodnocen byl vliv klinických proměnných na dobu do rozvoje invalidity.

Průměrný čas od nástupu RS k přechodu ke stupni 4, 6 nebo 7 byl signifikantně ovlivněn pohlavím, věkem, příznaky i průběhem nemoci (relabující nebo progresivní) v době jejího nástupu, stupněm zotavení po prvním relapsu, dobou uplynulou do druhé neurologické epizody a počtem relapsů v prvních 5 letech nemoci. Podobně byl čas od nástupu RS k dosažení stupně 6 a 7 ovlivněn časem k dosažení stupně 4. Naproti tomu nebyla žádná proměnná podstatněji ovlivněna dobou trvání od stupně 4 ke stupni 6 či 7 nebo od stupně 6 ke stupni 7. Časně zhodnotitelné klinické proměnné tedy signifikantně ovlivňují čas od nástupu RS k přechodu k invaliditě stupně 4, ale už ne následnou progresi ireverzibilní invalidity.

(pes)

Zdroj: Confavreux C., Vukusic S., Adeleine P.: Early clinical predictors and progression of irreversible disability in multiple sclerosis: an amnesic process. Brain. 2003; 126 (4): 770–782; doi: 10.1093/brain/awg081


 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zahájení léčby intramuskulárním interferonem beta-1a během první epizody demyelinizace u RS


Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé demyelinizační onemocnění centrálního nervového systému. Toto onemocnění postihuje typicky ženy, a to ve věku mezi 20 a 40 lety.

MUDr. Marta Vachová - zkušenosti z klinické praxe

MUDr. Marta Vachová. hovoří o zkušenostech s léky ovlivňujícími průběh onemocnění v klinické praxi.

Pacientům s roztroušenou sklerózou pomáhá intermitentní pohybová aktivita

Pacienti s roztroušenou sklerózou jsou schopni cvičit déle, pokud dodržují intermitentní přestávky na oddech. Toto tvrzení bylo prezentováno na 24.výroční konferenci Společnosti pro roztroušenou sklerózu a vědci dodávají, že tento přístup může pacientům zajistit větší přínos ze cvičení a fyzikální terapie.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy