Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Botox v léčbě tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 7.2.2012

Botox v léčbě tremoru u pacientů s roztroušenou sklerózou

Tremor patří u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) k poměrně častým, ale málo často diagnostikovaným syndromům. Podle epidemiologických studií se tento příznak vyskytuje u 26–60 % pacientů, ve více než polovině případů postihuje horní končetiny a může výrazně zhoršovat invaliditu pacienta definovanou pomocí stupnice EDSS (Expanded Disability Status Scale). Při léčbě tremoru je zkoušena řada farmak, převážně antiepileptik, ale účinek terapie byl prokázán pouze v malém počtu randomizovaných studií. Operativní přístupy (destruktivní thalamotomie, hluboká mozková stimulace) by měly být vyhrazeny pouze pro nejtěžší případy.

Další z možností terapie tremoru by mohla být aplikace botulotoxinu typu A v injekční formě. Autoři z Royal Melbourne Hospital v Melbourne provedli randomizovanou, dvojitě zaslepenou zkříženou studii, ve které vyšetřili 33 končetin u 25 pacientů s RS trpících tremorem. Průměrná hodnota skóre EDSS byla 5,5. Pacientům byl aplikován botulotoxin (Botox, Allergan), jehož dávkování bylo zvoleno podle stupně obtíží daného pacienta a limitováno na počátku léčby 100 IU. Další injekce pak byla podána po 12 týdnech. Pacienti byli vyšetřováni v šestitýdenním intervalu po dobu 6 měsíců. Jako primární výsledek bylo hodnoceno Brain Score (závažnost tremoru, psaní, kreslení Archimedovy spirály při použití dominantní končetiny). Sekundárně bylo provedeno hodnocení jednotlivých druhů tremoru zahrnující klidový, posturální, kinetický a intenční pomocí škály Unified Tremor Rating Assessment and Combined Rating Scale.

Výsledky ukázaly signifikantní zlepšení po léčbě botulotoxinem ve srovnání s placebem ve všech sledovaných parametrech po 6 a 12 týdnech, zejména posturálního a akčního tremoru. Intenční tremor se zlepšil po 6 týdnech, ale ne po 12 týdnech. Specifické schopnosti (pití ze šálku) se výrazně zlepšily při kontrole po 12 týdnech. Nežádoucím účinkem léčby botulotoxinem byla slabost končetiny, která se vyvinula u 42,2 % pacientů – bylo to střední postižení, při kterém zůstala končetina ještě funkční, bylo pacienty dobře tolerováno a většinou do 2 týdnů odeznělo.

Závěrem sdělení, které bylo prezentováno v říjnu 2011 na 5. kongresu ECTRIMS/ACTRIMS, bylo zjištění, že botulotoxin účinně redukuje závažnost tremoru, zvyšuje obratnost horních končetin a zřetelně zlepšuje schopnost pacientů psát, kreslit či pít tekutiny.

(moa)

Zdroj: 5th Joint Triennial Congress of the European and Americas Committees for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS/ACTRIMS). Abstrakt 50. Prezentováno 20. října 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hodnocení účinnosti a bezpečnosti jednorázového předplněného pera AVONEX® při léčbě roztroušené sklerózy

94 % pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) dává při intramuskulární aplikaci interferonu ß-1a (INF ß-1a) přednost jednorázovému předplněnému peru s autoinjektorem před předplněnou injekční stříkačkou.

Vliv environmentálních infekcí na rozvoj roztroušené sklerózy

Ačkoliv etiologie roztroušené sklerózy zůstává neznámá, předpokládá se, že ve vnímavosti a v dalším rozvoji nemoci hraje důležitou roli autoimunita. Na rozvoji autoimunitních chorob se vedle genetických faktorů podílejí i faktory vnějšího prostředí, jejichž vliv dokazuje odlišná geografická distribuce RS. Největší incidence RS je u kavkazské populace severní Evropy, směrem k rovníku se incidence RS snižuje.

Perzistence neutralizujících protilátek v závislosti  na titru a preparátu interferonu-beta

Interferon-beta (IFNβ) je považován za prověřený lék používaný iniciálně v léčbě relabujicí formy roztroušené sklerózy (RS). Jeho podávání je spojeno s tvorbou neutralizujících protilátek (Nab), které jsou prokázány u 44% léčených RS pacientů. Přítomnost Nab snižuje biologickou dostupnost IFNβ a tím negativně ovlivňuje účinnost léčby RS, což má za následek zvýšení aktivity nemoci na MRI mozku a zvýšenou incidenci relapsů. Zmíněné negativní účinky jsou závislé na perzistenci Nab.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy