Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Bolesti hlavy jako raný projev roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 13.4.2018

Bolesti hlavy jako raný projev roztroušené sklerózy

Prospektivní multicentrická studie provedená v Německu měla za cíl vyhodnotit charakteristiky bolesti hlavy u pacientů s čerstvě diagnostikovanou roztroušenou sklerózou (RS) a klinicky izolovaným syndromem (CIS). Přestože se bolesti hlavy nepovažují za typický symptom RS, bližší poznatky k této problematice by mohly usnadnit diagnostiku a léčbu roztroušené sklerózy.

Popis studie

Studie se účastnilo 50 pacientů, u nichž byl zjišťován výskyt bolestí hlavy v uplynulých 4 týdnech. Většina pacientů měla relabující-remitentní a progresivní formu RS, u 3 z nich byl diagnostikován CIS. Ve sledované skupině převažovaly ženy (78 %) nad muži (22 %), průměrný věk činil 32 let.

Pacienti se účastnili semistrukturovaných rozhovorů, při nichž se hodnotila frekvence a délka trvání bolesti, její charakter a lokalizace. Pomocným nástrojem byl dotazník Rostock Headache Questionnaire, který kategorizuje bolest na migrénu bez aury a s aurou, tenzní bolest hlavy a bolest označovanou jako cluster headache. Pacienti dále podstoupili hodnocení závažnosti onemocnění pomocí skóre EDSS (Expanded Disability Status Scale), magnetickou rezonanci, odběr mozkomíšního moku a vyšetření evokovaných potenciálů.

Výsledky

Celkem 39 pacientů (78 %) s nově diagnostikovanou RS nebo CIS uvedlo, že v uplynulých 4 týdnech trpěli bolestí hlavy. Většina jich popsala bolest jako pulzující (50 %), bodavou (30 %) nebo tupou a svíravou (28 %). Uvedená míra výskytu bolestí hlavy patří k nejvyšším zjištěným hodnotám u pacientů s těmito diagnózami.

Podle kritérií daných dotazníkem Rostock Headache Questionnaire trpělo 14 % pacientů tenzní bolestí hlavy, 10 % migrénou, 36 % bolestí hlavy připomínající migrénu a 18 % nespecifikovatelnou bolestí. Téměř polovina pacientů uváděla, že bolesti byly opakované, výrazně méně (14 %) jich hodnotilo potíže jako trvalé. Někteří udávali kombinaci opakovaných a trvalých bolestí.

Diskuse a závěr

Zjištěná vysoká míra výskytu bolesti hlavy u sledovaných pacientů vyvolává otázku, zda se jedná o komorbiditu, nebo projev onemocnění. Histologické rozbory mozku pacientů s RS v minulosti ukázaly přítomnost shluků připomínajících lymfoidní folikuly v mozkových plenách, které způsobují zánět, což může vysvětlovat vysokou míru výskytu bolestí hlavy. Bližší poznatky k bolestem hlavy připomínajícím migrénu a jejich odlišení od klasické migrény by byly z klinického a terapeutického hlediska pro RS velkým přínosem, stejně jako přesné definování typických bolestí. Přispěly by k přesnější diagnostice RS i CIS a spolu s dalšími diagnostickými metodami by umožnily zahájení vhodné imunomodulační terapie.

Přestože má studie určité nedostatky (například poměrně vysoké procento pacientů s nespecifikovatelným typem bolesti hlavy a absenci kontrolní skupiny), výsledky naznačují, že bolesti hlavy, obzvlášť ty připomínající migrénu, lze považovat za častý raný projev roztroušené sklerózy.

(pak)

Zdroj: Gebhardt M., Kropp P., Jürgens T. P. et al. Headache in the first manifestation of multiple sclerosis − prospective, multicenter study. Brain Behav 2017 Nov 16; 7 (12): e00852, doi: 10.1002/brb3.852.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Alemtuzumab zlepšuje kognitivní funkce u roztroušené sklerózy

Alemtuzumab byl v prezentované studii schopen zlepšit kognitivní funkce u pacientů s relabující-remitentní roztroušenou sklerózou (RRRS), a to nezávisle na změnách klinického stavu nebo obrazu získaného zobrazovacími metodami.

Prediktory dlouhodobé práceschopnosti pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza je autoimunitní onemocnění, které vede k demyelinizaci a ztrátě axonů. Mezi její projevy patří poruchy hybnosti, jež mohou vést až k invaliditě, pro pacienty tedy může být těžké udržet si své zaměstnání.

Sportovním lezením proti roztroušené skleróze?

Lezení patří mezi sporty, se kterými se neurologický deficit na první pohled neslučuje. Ale opak je pravdou a zdá se, že správně praktikované lezení může podporovat léčbu roztroušené sklerózy.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy