Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

BMI jako rizikový faktor pro nástup roztroušené sklerózy?

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 24.1.2013

BMI jako rizikový faktor pro nástup roztroušené sklerózy?

V roce 2009 byla v časopise Neurology publikována americká studie, která se zabývala vztahem mezi obezitou u dvou rozsáhlých kohort adolescentních dívek a rizikem vzniku roztroušené sklerózy (RS). Bylo potvrzeno, že obezita u dospívajících dívek představuje rizikový faktor pro nástup RS. Tuto teorii se pokusili ověřit lékaři ve studii, která byla provedena v Karolinska Institut ve Stockholmu. Cílem jejich práce bylo zjistit, zda zmíněná teorie je replikovatelná a platná pro obě pohlaví.

Studie byla prováděna v rámci celonárodního švédského programu, který se zabývá epidemiologickým vyšetřováním RS (EIMS). EIMS je populační studie zahrnující pacienty s RS ve věku 16–70 let, kteří jsou srovnáváni s kontrolními subjekty zvolenými z národního registru obyvatel a kteří odpovídají věkem, pohlavím a místem bydliště. Data jsou získávána pomocí rozsáhlého dotazníku, zahrnujícího otázky týkající se životního stylu a environmentálních faktorů.

Do 6letého sledování v letech 2005–2011 bylo vzato celkem 1 571 pacientů s RS a 3 371 kontrol. Pacienti, u nichž RS byla diagnostikována před 20. rokem života, byli vyloučeni ze studie. Mezi sledované parametry byla zařazena současná hmotnost, body mass index (BMI) a dále hmotnost ve 20 letech včetně BMI.

V souladu s dříve provedenou studií bylo zjištěno, že obézní pacienti a pacienti s nadváhou měli zvýšené riziko pro rozvoj RS ve srovnání s kontrolními subjekty, jejichž BMI byla mezi 18,5 a 21 kg/m2. U pacientů s RS, jejichž BMI přesáhlo 27 kg/m2, bylo toto riziko dokonce 2× vyšší. Vztah vysokého BMI a rizika rozvoje RS byl nalezen shodně u obou pohlaví.

Mechanismus patogeneze, který by jednoznačně vysvětloval zmíněnou asociaci, není v současné době znám. Uvažuje se o vlivu snížené hladiny metabolitů vitamínu D u obézních lidí či o proinflamatorním mechanismu, který je spojen s nadměrnou přítomností tukové tkáně. Tvorba a uvolnění prozánětlivých cytokinů, aktivace Th1-imunitní odpovědi a snížení regulačních T-buněk mohou být zodpovědné za rozvoj autoimunitní reakce CD4-lymfocytů, které atakují autoantigeny v CNS.

Nárůst obezity v určitých zemích může být vysvětlením současného nárůstu incidence RS. Opatření zabraňující rozvoji obezity u adolescentů mohou být tedy i prevencí vzniku RS.

(moa)

Zdroj: Hdström A. K. et al. High body mass index before age 20 is associated with increased risk for multiple sclerosis in both men and women. Multiple Sclerosis Journal 2012, 18 (9): 1334–1336; DOI: 10.1177/1352458512436596

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

FDA varuje před využitím angioplastiky v léčbě roztroušené sklerózy

Americká organizace FDA (Food and Drug Administration) vydala varování určené lékařům i pacientům s roztroušenou sklerózou, jehož předmětem je kontroverzní experimentální procedura určená k léčbě roztroušené sklerózy, která byla spojena s vážnými poškozeními zdravotního stavu i s úmrtími. FDA také zmiňuje, že zatím nebyl potvrzen přínos léčby.

Vliv gravidity na průběh nemoci u pacientek s radiologicky izolovaným syndromem

Radiologicky izolovaný syndrom (RIS) je definován jako náhodný nález mozkových lézí na MRI CNS, které připomínají projevy roztroušené sklerózy (RS). Tyto léze mají tendenci k prostorové diseminaci, zpočátku nejsou provázeny klinickou symptomatologií a u pacientů bývá popisován normální neurologický nález. Pro zmíněné léze neexistuje jiné lékařské vysvětlení. Ukazuje se, že po určité době a po klinické konverzi se u pacientů s RIS objevují stejné klinické příznaky jako u klasické formy RS.
Těhotenství u pacientek s RS představuje s ohledem na management, léčbu a dlouhodobé monitorování průběhu nemoci pro ošetřující lékaře značnou výzvu.

Vliv metody LPG endermologie na nežádoucí kožní reakce u dlouhodobé injekční léčby

Studie si klade za cíl zhodnotit míru a rozsah pozitivního vlivu metody LPG u pacientek s lipoatrofií a rozsáhlým zatvrdnutím podkožní tkáně při dlouhodobé injekční léčbě Glatiramer acetátem (GA). Tento imunomodulační přípravek s výborným bezpečnostním profilem je určený pro léčbu roztroušené sklerózy (RRMS a CIS).Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy