Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Autologní mezenchymální kmenové buňky mají terapeutický potenciál u roztroušené sklerózy

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 30.1.2014

Autologní mezenchymální kmenové buňky mají terapeutický potenciál u roztroušené sklerózy

Studie 2. fáze prokázala přínos autologních mezenchymálních kmenových buněk (MSC) podaných v intravenózní infuzi v léčbě sekundárně progresivní roztroušené sklerózy (RS) z hlediska poruch zraku.

Na základě rozšiřujících se experimentálních důkazů, že by MSC mohly mít biologické vlastnosti terapeutického významu, se britští autoři rozhodli zhodnotit účinnost a bezpečnost podání autologních MSC jako potenciální neuroprotektivní léčby RS.

Do prospektivní otevřené studie zařadili 10 pacientů se sekundárně progresivní RS s poruchami zrakového nervu (s EDSS 5,5–6,5). Pacientům podali autologní MSC získané z kostní dřeně podle postupů Evropské skupiny pro transplantaci krve a kostní dřeně. Sledovali nežádoucí účinky a změny funkčních, strukturálních a fyziologických parametrů a za zaslepených podmínek byly hodnoceny elektrofyziologické nálezy a výsledky zobrazovacích vyšetření.

Získání, pomnožení, typizace a podání MSC proběhlo u všech pacientů úspěšně. Průměrná dávka byla 1,6 × 106 buněk/kg tělesné hmotnosti. U jednoho pacienta došlo krátce po podání léčby k přechodné vyrážce, která nevyžadovala léčbu, a u dvou pacientů k bakteriální infekci, která spontánně odezněla. Nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky. Bylo zjištěno statisticky významné zlepšení zrakové ostrosti (– 0,02 logMAR jednotek/měsíc) a VER latence (– 1,33 ms/měsíc) po podání léčby a zvětšení plochy optického nervu (+ 0,13 mm2/měsíc). K vymizení účinku léčby došlo přibližně za 6 měsíců po podání infuze.

Tyto výsledky naznačují možný přínos i. v. podání autologních MSC při léčbě RS z hlediska neuroprotekce, alespoň u optického nervu, a pravděpodobnou potřebu opakovaného podávání.

(zza)

Zdroj: Connick P., Chandran S. Autologous mesenchymal stem cells for the treatment of secondary progressive multiple sclerosis: an open-label phase 2a proof-of-concept study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2013 Nov; 84 (11): e2; doi: 10.1136/jnnp-2013-306573.25.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Interferon beta u sekundárně progresivní roztroušené sklerózy

Podávání rekombinantních interferonů β-1a (INFβ-1a) a β-1b (INFβ-1b) je zavedenou součástí terapie pro relaps-remitující roztroušenou sklerózu (RS). Rekombinantní IFNβ jsou v současnosti první linií léčby pro sekundárně progresivní RS (SPRS).

Glatirameracetát v léčbě klinicky izolovaného syndromu u pacientů s roztroušenou sklerózou

Axonální poškození představuje pravděpodobně patologický korelát pro ireverzibilní neurologický deficit u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Axonální poškození bývá přítomno i v nejranějších stadiích choroby.

Pohlaví jako určující faktor incidence relapsů a progresivního průběhu RS

Říjnové online vydání časopisu Brain přineslo zajímavá zjištění týkající se vlivu pohlaví na incidenci relapsů a průběh nemoci u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Krom toho autoři zmiňované práce porovnávali také vliv věku a trvání choroby na celkovou incidenci relapsů.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy