Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Atypické pseudotumorózní léze CNS − kazuistika

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 23.11.2016

Atypické pseudotumorózní léze CNS − kazuistika

Snem každého radiologa je, aby každé patologické ložisko, které popisuje, mělo nezaměnitelné charakteristické rysy korespondující s výsledky ostatních vyšetření a klinickým obrazem. Život však přináší i situace, kdy je tomu přesně naopak.

Kazuistika

60letá žena s anamnézou syringomyelie byla přijata do nemocnice pro 15 dní trvající bolest hlavy okcipitálně vlevo a náhle vzniklou parafázii. Při vyšetření udávala 10 dní trvající bolest na levé straně hrudníku.

Při přijetí bylo neurologické vyšetření normální, kromě výpadku pravé spodní větve n. facialis, mírné poruchy vibračního čití a hyperreflexie všech 4 končetin. Byla zvýšená sedimentace a hladina D-dimerů, ostatní rutinní laboratorní vyšetření byla v mezích normy. Výsledky neurologických testů EEG, SSEP a VEP byly v pořádku. Nativní CT mozku ukázalo velké (57 × 65 mm) hypodenzní ložisko v levém frontálním laloku zasahující kortikální i subkortikální vrstvu, s periferními prstovitými výběžky. Byl patrný mass efekt s přesunem střední čáry a komprese levé postranní komory a subarachnoidálních prostor. Bylo provedeno rovněž MRI vyšetření mozku. Zmíněné ložisko bylo hyperintenzní v T2-váženém obrazu a ve FLAIR scanu mělo inkompletní hypointenzní periferní lem.

Ložisko zasahovalo i do corpus callosum a utlačovalo komorový systém. V difuzně váženém obrazu byla patrná restrikce difuze vody s redukovaným aparentním difuzním koeficientem (ACD) na periferii léze. Sycení kontrastem bylo patrné na spodním a zadním okraji ložiska. MRI také potvrdila přítomnost cervikodorzální syringomyelie a vyloučila jiné léze mozku nebo míchy.

Analýza likvoru ukázala normální hladinu glukózy i proteinů, normální Linkův index a absenci oligoklonálních pásů. Virologie byla negativní, stejně jako tumorové markery, markery zánětu a revmatologické parametry. Protože tento nález nevylučuje malignitu, pacientka byla předána na neurochirurgii ke stereotaktické biopsii. Histologie ukázala hypercelulární bílou hmotu s převahou makrofágů (CD68+) a hypertrofických astrocytů (GFAP+) s mírně atypickými jádry a vzácně lymfocyty. Tento nález ukazuje spíše na reaktivní příčinu než na malignitu.

Měsíc poté pacientka podstoupila spektroskopické MRI vyšetření, které ukázalo zmenšení velikosti ložiska, zmírnění mass efektu a snížení poměru NAA/kreatinin s mírným vzestupem cholinu, což je typický spektroskopický nález pro roztroušenou sklerózu. Navíc už se ložisko nesytilo kontrastem. Při dalším vyšetření se objevilo nové ložisko v pravém temporálním laloku a poté i v obou frontálních lalocích a periventrikulárně, což jsou oblasti typické pro plaky roztroušené sklerózy.

V mezidobí byl histologický nález konzultován s jiným odborníkem, jehož interpretace se přikláněla k roztroušené skleróze. Proto byla zahájena terapie cyklofosfamidem. Po roce terapie nebyly přítomné žádné nežádoucí účinky a klinický nález byl stabilní.

Edematózní ložiska RS

Popsaný stav se v anglofonním prostředí nazývá tumefactive multiple sclerosis, tedy volně přeloženo „edematózní roztroušená skleróza“. V české terminologii se nejčastěji setkáváme s označením „akutní edematózní stadium roztroušené sklerózy“.

Ložiska mají na zobrazovacích vyšetřeních pseudotumorózní vzhled a expanzivní charakter, podobně jako nádory, infekce nebo infarkty. Pokud není anamnéza typická pro RS, je diferenciální diagnostika obtížná a často je nezbytné histologické vyšetření. Pozdní nástup RS s takto výrazným edémem je diagnosticky ještě složitější.

(pez)

Zdroj: Conforti R., Capasso R., Galasso R. et al. A challenging diagnosis of late-onset tumefactive multiple sclerosis associated to cervicodorsal syringomyelia: doubtful CT, MRI, and bioptic findings: case report and literature review. Medicine (Baltimore) 2016 Sep; 95 (36): e4585, doi: 10.1097/MD.0000000000004585.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rebound fenomén u nemocných s RS po ukončení terapie fingolimodem

Časopis JAMA Neurology recentně uveřejnil sérii kazuistik kalifornských neurologů, kteří u žen s roztroušenou sklerózou (RS), jejichž průměrný věk činil 35,2 roku, zkoumali vznik rebound fenoménu po ukončení léčby fingolimodem. Přestože má toto sledování limitující faktory (retrospektivní design a nedostatek imunologických údajů), zdůrazňuje potřebu hledat nové postupy pro optimální terapii a brát tento problém v potaz při zvažování, zda léčbu ukončit.

Použití vitaminu D u pacientů s roztroušenou sklerózou

Hladina vitaminu D souvisí se vznikem a rozvojem kardiovaskulárních a autoimunitních onemocnění. V rámci sympozia věnovaného vztahu roztroušené sklerózy a vitaminu D vytvořili íránští vědci na základě výsledků experimentálních, epidemiologických a klinických studií konsenzuální doporučení, která v květnu 2016 publikovali v časopisu BMC Neurology.

Autoimunitní onemocnění a těhotenství

Léčba autoimunitních onemocnění s sebou nese rizika nežádoucích účinků. Jednou z nejzranitelnějších skupin jsou v tomto ohledu těhotné ženy. Některé léky představují rizika nejen pro ně, ale i pro jejich nenarozené dítě (teratogenní efekt, riziko potratu). V těhotenství se ovšem mění i stav imunitního systému, což může ovlivnit průběh autoimunitní choroby u těchto žen.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy