Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Atrofie mozku a míchy při zobrazení MRI u pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 10.8.2011

Atrofie mozku a míchy při zobrazení MRI u pacientů s roztroušenou sklerózou

Atrofie mozku a míchy u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) koreluje s fenotypem choroby a stupněm invalidity, což podporuje MRI studie prezentovaná na 19. výročním meetingu Mezinárodní společnosti pro magnetickou rezonanci v medicíně. Tato studie zdůrazňuje budoucí význam magnetické rezonance v monitoraci progrese nemoci a terapeutické odpovědi.

V dlouhodobém sledování pacientů s RS trvajícím 10 let vědci ukázali průměrnou 5% ztrátu objemu mozku u 47 pacientů ve srovnání s 3% ztrátou u 11 kontrolních subjektů. Průměrný věk pacientů byl 37 let, průměrný věk zdravých kontrolních subjektů byl 42 let a průměrná délka trvání nemoci byla 4,7 roku. Většina pacientů (n = 40) trpěla relaps-remitentní formou nemoci, pět z nich mělo sekundárně progresivní fenotyp a dva pak primárně progresivní fenotyp nemoci.

Konvenční MRI prováděné na počátku studie a pak po 10 letech měřilo objem mozku, normalizovaný objem bílé hmoty (nWM), normalizovaný objem šedé hmoty (nGM) a ventrikulární cerebrospinální tekutinu (vCSF). Lékaři hodnotili spojitost mezi fenotypem a invaliditou měřenou pomocí EDSS skóre (Expanded Disability Status Scale). Vstupně měli pacienti EDSS 2,5, které se během desetiletého sledování zvýšilo na 3,4. Průměrný počet relapsů v průběhu 10 let byl 3,8.

Změna v objemu nGM byla signifikantně vyšší u pacientů s RS než u zdravých kontrol. Nebyly zastiženy žádné statistické rozdíly mezi oběma skupinami v objemu nWM a vCSF. Pacienti s RS byli kategorizováni do dvou skupin – s vysokým (5 a více relapsů během 10 let) a nízkým (méně než 5 relapsů během 10 let) podílem relapsů. Pacienti s vysokým podílem relapsů měli signifikantně větší ztrátu objemu mozku, objemu nGM i objemu nWM než pacienti s nízkým počtem relapsů. Ve vCSF nebyly zastiženy žádné signifikantní rozdíly. Lékaři tedy zjistili, že MRI změny korelují se stupněm EDSS a podílem relapsů.

(pes)

Zdroj: Giorgio A. et al. Ten-year brain atrophy rate and its relevance to disability in multiple sclerosis. Prezentováno na  International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) 19th Annual Meeting and Exhibition, Montreal, Kanada, dne 12. května 2011.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kognitivní deficit u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní demyelinizační onemocnění CNS, které má za následek atrofii šedé hmoty mozkové. Začátek onemocnění se objevuje většinou u mladých dospělých, ale ve 2–5 % případů je diagnóza stanovena u pubertálních dětí nebo adolescentů, pouze v 0,2 % případů začíná před nástupem puberty.

Staphyloccocus aureus produkující enterotoxin A – možný marker predikce relapsů roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza (RS) je řazena mezi autoimunitní choroby, na jejichž etiologii se spolupodílí řada genetických faktorů a vlivů zevního prostředí. Dle teorie molekulární mimikry může homologie bakteriálních či virových epitopů s autoantigeny aktivovat patogenní T-buňky s následným poškozením myelinu.

Rozhovor s Prof. Evou Havrdovou

Rozhovor s prof. Evou Havrdovou o zahraničních hostech na sympóziu Jedličkovy neuroimunologické a likvorologické dny.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy