Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Anti-JCV protilátky u progresivní multifokální leukoencefalopatie

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 19.7.2011

Anti-JCV protilátky u progresivní multifokální leukoencefalopatie

Progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML) je vzácné onemocnění mozku způsobené JC virem (JCV), který patří mezi běžné polyomaviry. Primární infekce JC virem se typicky objevuje v dětství nebo adolescenci, přičemž benigní forma JCV může v průběhu života asymptomaticky perzistovat v ledvinách a pravděpodobně lymfatických orgánech. JCV prochází změnami a mutacemi povrchového proteinu VP1, čímž způsobuje lytickou infekci myelinprodukujících oligodendrocytů a rozvoj PML.

PML se obvykle vyskytuje u těžce imunokompromitovaných jedinců a u pacientů léčených imunosupresivy (mykofenolát mofetil) nebo biologickou léčbou (efalizumab, natalizumab, alemtuzumab, rituximab). Identifikace pacientů s nízkým či vysokým rizikem rozvoje PML by mohlo umožnit vhodnější využití různých forem terapie. Protože infekce JCV je pro rozvoj PML základní předpokladem, mohla by sérologická detekce anti-JCV protilátek prokázat senzitivitu pacienta díky stanovení probíhající a již proběhlé infekce JCV.

Již dříve byly popsány podíly anti-JCV séropozitivity mezi 33 a 91 %. Nesrovnalosti v těchto podílech byly pravděpodobně způsobeny rozdíly ve velikostech souborů, demografických údajích, a co je možná nejdůležitější, také v metodikách analýz. V následující studii, která vznikla především k zavedení metody ELISA pro detekci JCV specifických protilátek u pacientů s roztroušenou sklerózou, je popsána nová, dvoukroková analýza detekce anti-JCV protilátek v séru a plazmě a také zhodnocení případné využitelnosti této analýzy ke stratifikaci rizika PML.

Lékaři vyvinuli dvoukrokovou analýzu k detekci a následné konfirmaci přítomnosti anti-JCV protilátek v lidském séru a plazmě a demonstrovali její senzitivitu i specificitu. K tomu byly využity vzorky sér od více než 800 pacientů s roztroušenou sklerózou z klinických studií s natalizumabem. Následně byla analýza využita ke stanovení přítomnosti anti-JCV protilátek u těch pacientů s PML léčených natalizumabem, u nichž byly vzorky séra sbírány 16–180 měsíců před stanovením diagnózy PML.

U pacientů s RS léčených natalizumabem byla u necelých 54 % zjištěna pozitivita anti-JCV protilátek s 95% intervalem spolehlivosti 49,9–57,3 %. Zásadní je, že anti-JCV protilátky pak byly pozorovány u všech ze 17 dostupných vzorků séra odebraných u pacientů před stanovením diagnózy PML (100 %). To byl tedy signifikantně odlišný výsledek od teoreticky očekávaných 9 pacientů ze 17, což by odpovídalo 54% séropozitivitě, pozorované u obecné populace pacientů s roztroušenou sklerózou.

Díky této analýze je možné klasifikovat pacienty s RS na ty s detekovatelnými a ty s nedetekovatelnými hladinami anti-JCV protilátek. Zjištění, že všech 17 dostupných pre-PML vzorků bylo séropozitivních a žádný séronegativní, bude vyžadovat ještě další výzkum stran klinické využitelnosti analýzy anti-JCV protilátek jako možného diagnostického nástroje ke stratifikaci RS pacientů s vysokým a nízkým rizikem rozvoje PML.

(pes)

Zdroj: Gorelik L., Lerner M., Bixler S. et al. Anti-JC virus antibodies: implications for PML risk stratification. Ann Neurol. 2010 Sep; 68 (3): 295–303.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prevalence celiakie u pacientů s roztroušenou sklerózou

Roztroušená skleróza (RS) je považována za chronický proces neznámé etiologie, který se vyznačuje diseminací demyelinizačních lézí v CNS. Značná role v etiopatogenezi RS je připisována aktivovaným T lymfocytům, které přestupují hematoencefalickou bariéru a produkují zánětlivé plaky, podílejí se na ztrátě axonů v mozku, spinální míše a optickém nervu. Roztroušená skleróza je podobně jako celiakie (celiac disease, CD) řazena mezi autoimunitní choroby.

Imunomodulační vliv vitaminu D na dendritické buňky u pacientů s roztroušenou sklerózou

Účinek vitaminu D v patogenezi roztroušené sklerózy není zcela jednoznačně objasněn. Předpokládá se, že jedinci s nižší hladinou vitaminu D mají signifikantně vyšší riziko rozvoje RS, a pacienti s RS mají nedostatečné hladiny vitaminu D. U pacientů s RS předcházejí období s nízkou hladinou vitaminu D3 nálezům CNS lézí s vysokou aktivitou, detekovaných magnetickou rezonancí. Za důležité jsou pokládány imunomodulační vlastnosti vitaminu D včetně jeho vlivu na dendritické buňky (DB). Dendritické buňky jsou antigen prezentující buňky, produkující cytokiny a chemokiny a aktivující naivní T lymfocyty.

Prediktivní hodnota intratekální syntézy IgM u pediatrických pacientů s roztroušenou sklerózou

U roztroušené sklerózy (RS) je pozorována intratekální syntéza imunoglobulinu IgM u 41 % dospělých a 55 % pediatrických pacientů s nástupem nemoci před 16. rokem života. Tento údaj potvrzuje, že humorální imunologická odpověď u pacientů s RS je podobná jak v dětském, tak i dospělém věku, rozdílné je však množství syntetizovaných IgG a IgM protilátek.Všechny novinky

Emailový zpravodaj

 
Zůstaňte informováni a registrujte
se zdarma k odběru zpravodaje.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 
 

Kongresy

 

Časopisy