Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Alemtuzumab zlepšuje kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 8.1.2018

Alemtuzumab zlepšuje kvalitu života pacientů s roztroušenou sklerózou

Čerstvě publikované výsledky mezinárodních studií CARE-MS I a II s účastí České republiky ukázaly významně lepší kvalitu života (fyzické, duševní i emoční složky) pacientů s relabující-remitující roztroušenou sklerózou (RRRS) léčených alemtuzumabem v porovnání se subkutánním interferonem beta-1a (IFN-β1a).

Úvod

Tato analýza navazuje na hlavní výsledky studií fáze III CARE-MS I (u dosud neléčených pacientů s RRRS) a CARE-MS II (u nemocných s nedostatečnou odpovědí na předchozí léčbu RSSS), které prokázaly superioritu alemtuzumabu oproti IFN-β1a z hlediska klinické účinnosti a nálezu na magnetické rezonanci.

Metodika studie

Pacientům byl v těchto studiích podáván buď alemtuzumab v dávce 12 mg/den po dobu 5 dní a po 12 měsících ve stejné dávce po dobu 3 dní, nebo IFN-β1a v dávce 44 μg s. c. 3× týdně. Kvalita života (QoL) byla měřena každých 6 či 12 měsíců pomocí dotazníku specifického pro roztroušenou sklerózu – FAMS (Functional Assessment of Multiple Sclerosis) i dotazníků pro obecné hodnocení QoL – EQ-5D (European Quality of Life – 5 Dimensions) a jeho vizuální analogové škály EQ-VAS a krátkého dotazníku SF-36 (36-Item Short-Form Survey).

Výsledná zjištění

Výsledky ukázaly statisticky významné zlepšení QoL měřené pomocí všech 3 škál při léčbě alemtuzumabem oproti vstupní hodnotě hned při prvním hodnocení. Toto zlepšení přetrvávalo po celé 2 roky. V porovnání s IFN-β1a bylo s alemtuzumabem dosaženo významně většího zlepšení QoL na škále FAMS, EQ-VAS a souhrnu fyzické složky SF-36 ve studii CARE-MS II a na škále FAMS ve studii CARE-MS I.

Závěr

Autoři v závěru této práce konstatují, že alemtuzumab vede k významnému zlepšení fyzické, duševní i emoční složky QoL pacientů s roztroušenou sklerózou, a to nezávisle na předchozím podávání léčby. Zlepšení QoL specifické pro RRRS i obecné QoL bylo při podávání tohoto léku větší než u IFN-β1a.

(zza)

Zdroj: Arroyo Gonzáles R., Kita M., Crayton H. et al.: Alemtuzumab improves quality-of-life outcomes compared with subcutaneous interferon beta-1a in patients with active relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler 2017; 23 (10): 1367–1376, doi: 10.1177/1352458516677589. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Teriflunomid snižuje glutamátergní excitotoxicitu u myšího modelu roztroušené sklerózy

Předmětem studie autorů z univerzity v americkém Buffalu bylo ověřit dopad imunosupresivní léčby na změny v okruhu kortex – bazální ganglia – thalamus (CxBGTh) u myšího experimentálního modelu roztroušené sklerózy.

Využití optické koherentní tomografie v diagnostice a monitorování roztroušené sklerózy

Metaanalýza publikovaná v září 2017 v časopisu Lancet Neurology identifikovala vrstvy sítnice, jejichž atrofie je spojena s neurodegenerací u roztroušené sklerózy (RS). Vyšetření je možné pomocí optické koherentní tomografie a mohlo by mít význam při diagnostice a monitorování RS.

Které symptomy u pacientů s roztroušenou sklerózou nejvíce ovlivňují jejich vlastní hodnocení zdravotního stavu?

Roztroušená skleróza je polysymptomatické onemocnění. O tom, jak jednotlivé příznaky přispívají k vnímání zdraví samotným pacientem, je doposud známo jen málo. Cílem nové studie, které se účastnilo 1865 ambulantních pacientů s roztroušenou sklerózou, bylo zjistit vztah mezi závažností symptomů v 11 doménách zavedené škály a subjektivním hodnocením vlastního zdravotního stavu.Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy