Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Roztroušená skleróza: Novinky RS
Kongresové zpravodajství
Videorozhovor
Kazuistiky
Odborná centra
Odborné společnosti
Další...
 

Alemtuzumab ve studii CARE MS II: účinnost a bezpečnost po 5 letech sledování

Specializace: dětská neurologie neurologie
Téma: Roztroušená skleróza

Vydáno: 25.1.2018

Alemtuzumab ve studii CARE MS II: účinnost a bezpečnost po 5 letech sledování

Rozšíření dvouleté studie CARE-MS II porovnávající účinnost alemtuzumabu a interferonu beta-1a (IFN-β1a) se zúčastnilo 92,9 % pacientů ze základní studie. Cílem bylo vyhodnotit 5letou účinnost a bezpečnost alemtuzumabu u pacientů s aktivní relabující-remitující formou roztroušené sklerózy (RRRS) s neadekvátní odpovědí na předchozí léčbu.

Metodika studie

Ve dvouleté studii CARE-MS II (Comparison of Alemtuzumab and Rebif Efficacy in Multiple Sclerosis) porovnávající účinnost alemtuzumabu a IFN-β1a byly pacientům léčeným alemtuzumabem podány dvě léčebné kúry (základní a po 12 měsících). Nemocní se po skončení základního klinického hodnocení mohli zúčastnit i prodloužení studie, kdy byl alemtuzumab podáván dle potřeby při relapsu nebo zvýšené MRI aktivitě.

V závěru byla vyhodnocována roční míra relapsů, 6měsíční potvrzené zhoršení disability (vzestup skóre EDSS [Expanded Disability Status Scale] ≥ 1 bod  nebo ≥ 1,5 v případě základního skóre EDSS = 0), 6měsíční potvrzené zlepšení disability (snížení skóre EDSS ≥ 1 bod při základním EDSS ≥ 2,0), nepřítomnost aktivity onemocnění, ztráta objemu mozkové tkáně a incidence nežádoucích příhod.

Výsledky

Většina pacientů léčených alemtuzumabem (92,9 %), kteří dokončili CARE-MS II, se zúčastnila i rozšíření. 59,8 % z nich nepotřebovalo další podání alemtuzumabu. Incidence nežádoucích příhod v rozšíření studie byla nižší než v základní dvouleté studii. Výskyt poruch štítné žlázy dosáhl vrcholu v roce 3, poté klesal.

Roční míra relapsů byla v letech rozšíření studie nízká (roky 3–5: 0,22; 0,23; 0,18). Během 5 let u 75,1 % pacientů nedošlo k 6měsíčnímu potvrzenému zhoršení disability; naopak 42,9 % jich dosáhlo 6měsíčního potvrzeného zlepšení disability. V letech 3, 4 a 5 nebyla přítomná aktivita onemocnění u 52,9 %, 54,2 % a 58,2 % pacientů. Průměrná roční ztráta objemu mozkové tkáně zůstávala v rozšířené studii nízká (v letech 1–5: –0,48 %; –0,22 %; –0,10 %; –0,19 %; –0,07 %).

Závěr

Alemtuzumab dosahoval u pacientů s neadekvátní odpovědí na předchozí terapii během 5letého sledování dlouhodobé účinnosti bez nutnosti kontinuální léčby. Tato studie přináší evidenci III. stupně dokládající účinnost alemtuzumabu a jeho vliv na zpomalení atrofie mozkové tkáně.

(hak)

Zdroj: Coles A. J., Cohen J. A., Fox E. J. et al.: Alemtuzumab CARE-MS II 5-year follow-up: Efficacy and safety findings. Neurology 2017; 89 (11): 1117–1126, doi: 10.1212/WNL.0000000000004354.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Je časná terapie roztroušené sklerózy skutečně prospěšná a bezpečná?

Díky magnetické rezonanci (MRI) je dnes možná časná diagnostika roztroušené sklerózy (RS), což umožňuje zahájení léčby v období první klinické ataky. Letos publikovaná metaanalýza přináší údaje o přínosu a vedlejších účincích některých léků modifikujících onemocnění (DMDs) používaných v období diagnostiky RS po první klinické atace.

Ascites při roztroušené skleróze − kazuistika

Spojení ascitu s roztroušenou sklerózou zní možná zvláštně, ale jak sami uvidíte, je jednoduché a logické. Méně jednoduchá byla diagnostika a léčba tohoto případu.

Nový nástroj pro strukturované sledování a léčbu roztroušené sklerózy v 5 dimenzích

Pro volbu vhodné individualizované léčby roztroušené sklerózy je potřeba znát fenotyp a dynamiku onemocnění, nález ze zobrazovacích metod, z mozkomíšního moku (CSF), předchozí chorobu modifikující léčbu (DMD) a aktivitu nemoci při použité DMD aj. V klinické praxi může být kombinace všech těchto informací špatně přehledná. Autoři z Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem proto předkládají nástroj FAST (Five-Dimensional Approach for Surveillance and Therapy), který má pomoci neurologům v monitorování a léčbě pacientů s RS rozdělením všech informací do 5 dimenzí (pohledů).Všechny novinky

Kreditovaný kurz

 

Nové léky a cíle v léčbě roztroušené sklerózy

Autor kurzu: MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.

 

Odborné centrum

 

MS Centrum při neurologickém odd. Nemocnice Teplice
Duchcovská 53
41529  Teplice

zobrazit

Centrum pro léčbu demyelinizačních onemocnění - Neurologická klinika Thomayerovy nemocnice
Vídeňská 800, pavilon B2
140 59  Praha 4

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN u Sv. Anny
Pekařská 53
65691  Brno

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Alej Svobody 80
30460  Plzeň

zobrazit

Neurologické oddělení Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 33   Jihlava

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
17. listopadu 1790
70852  Ostrava Poruba

zobrazit

Ambulance pro demyelinizační onemocnění při nemocnici ČB
Boženy Němcové 54/585
37701  České Budějovice

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Krajské nemocnice
Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
I.P. Pavlova
77520  Olomouc

zobrazit

MS Centrum při neurologickém odd. Baťovy nemocnice
Havlíčkovo nábřeží 600
76275  Zlín

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN, Brno - Bohunice
Jihlavská 20
63900  Brno Bohunice

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
15006  Praha 5

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
10034  Praha 10

zobrazit

MS Centrum při neurologické klinice FN
Nezvalova 265
50005  Hradec Králové

zobrazit

Centrum pro demyelinizační onemocnění
Karlovo náměstí 32 Praha 2, 128 08
12000  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 
 

Standardy péče

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy