Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Rozhledy v chirurgii

Současné možnosti ovlivnění infekce  v místě operačního výkonu

Současné možnosti ovlivnění infekce v místě operačního výkonu

Infekce související s operačním výkonem, označovaná termínem infekce v místě operačního výkonu (IMOV), je nejčastější nozokomiální infekcí (HAIs – Health-Care Associated...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
Kolorektální karcinom u seniorů – děláme to dobře?

Kolorektální karcinom u seniorů – děláme to dobře?

Úvod: Geriatričtí pacienti tvoří stále významnější část pacientů s diagnózou kolorektálního karcinomu a jejich podíl bude podle všech predikcí významně stoupat. Analýza kvality...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
 
 
Thorakoskopická epikardiální ablace fibrilace síní systémem COBRA Fusion jako první část hybridního výkonu

Thorakoskopická epikardiální ablace fibrilace síní systémem COBRA Fusion jako první část hybridního výkonu

Úvod: Léčba perzistentní a dlouhodobě perzistentní fibrilace síní není uspokojivě vyřešena pomocí katetrizační ablace či farmakoterapie. Nadějnou a stále častěji používanou...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Autologní kranioplastika deponovanou kostní ploténkou v podkoží mezogastria

Autologní kranioplastika deponovanou kostní ploténkou v podkoží mezogastria

Úvod: Kranioplastika vlastní kostí je zákrok indikovaný u pacientů po provedené dekompresivní kraniektomii. Přestože se jedná o elektivní výkon, literární údaje uvádějí výskyt...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Kombinované řešení časné tracheobronchopleurální píštěle po pravostranné sleeve pulmektomii

Kombinované řešení časné tracheobronchopleurální píštěle po pravostranné sleeve pulmektomii

Rozšířené tracheobronchoplastické resekce s karinálním postižením u bronchogenního karcinomu patří mezi technicky nejnáročnější výkony v plicní chirurgii. Přes určitý pokrok v...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
Chirurgická léčba ovariálního karcinomu

Chirurgická léčba ovariálního karcinomu

Epiteliální ovariální karcinom má v České republice z gynekologických zhoubných nádorů nejvyšší mortalitu. Většina pacientek je vzhledem k nespecifickým symptomům...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 6/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Totální pánevní exenterace  – strategie a rozsah operačního výkonu

Totální pánevní exenterace – strategie a rozsah operačního výkonu

Úvod: Pánevní exenterace je základem komplexní léčby pokročilých nádorů malé pánve. Taktika vlastní operace je známa již řadu let a je poměrně konsenzuální. Diskutována však...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 6/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Maligní nádory tenkého střeva

Maligní nádory tenkého střeva

Úvod: Maligní nádory tenkého střeva jsou poměrně vzácné, incidence v ČR se pohybuje okolo 1,5/100 000 obyvatel.Metoda: V Masarykově onkologickém ústavu jsme v desetiletém období...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 6/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Záchranná pánevní lymfadenektomie po selhání chirurgické léčby karcinomu prostaty – kazuistika

Záchranná pánevní lymfadenektomie po selhání chirurgické léčby karcinomu prostaty – kazuistika

Záchranná lymfadenektomie je alternativou léčby u pacientů po radikální prostatektomii s recidivou onemocnění omezenou na pánevní, případně retroperitoneální uzliny. I když ve...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 6/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Kombinovaná léčba měkkotkáňového sarkomu v oblasti pánve

Kombinovaná léčba měkkotkáňového sarkomu v oblasti pánve

Sarkomy měkkých tkání (STS) jsou heterogenní skupinou zhoubných nádorů mezenchymálního původu. Jde o nádory raritní, z anatomického hlediska mohou vzniknout kdekoliv. V...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 6/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína

Kreditovaný kurz

 

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných

Autor kurzu: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze