Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Rozhledy v chirurgii

Současné možnosti ovlivnění infekce  v místě operačního výkonu

Současné možnosti ovlivnění infekce v místě operačního výkonu

Infekce související s operačním výkonem, označovaná termínem infekce v místě operačního výkonu (IMOV), je nejčastější nozokomiální infekcí (HAIs – Health-Care Associated...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
Kolorektální karcinom u seniorů – děláme to dobře?

Kolorektální karcinom u seniorů – děláme to dobře?

Úvod: Geriatričtí pacienti tvoří stále významnější část pacientů s diagnózou kolorektálního karcinomu a jejich podíl bude podle všech predikcí významně stoupat. Analýza kvality...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
 
 
Thorakoskopická epikardiální ablace fibrilace síní systémem COBRA Fusion jako první část hybridního výkonu

Thorakoskopická epikardiální ablace fibrilace síní systémem COBRA Fusion jako první část hybridního výkonu

Úvod: Léčba perzistentní a dlouhodobě perzistentní fibrilace síní není uspokojivě vyřešena pomocí katetrizační ablace či farmakoterapie. Nadějnou a stále častěji používanou...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Autologní kranioplastika deponovanou kostní ploténkou v podkoží mezogastria

Autologní kranioplastika deponovanou kostní ploténkou v podkoží mezogastria

Úvod: Kranioplastika vlastní kostí je zákrok indikovaný u pacientů po provedené dekompresivní kraniektomii. Přestože se jedná o elektivní výkon, literární údaje uvádějí výskyt...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Kombinované řešení časné tracheobronchopleurální píštěle po pravostranné sleeve pulmektomii

Kombinované řešení časné tracheobronchopleurální píštěle po pravostranné sleeve pulmektomii

Rozšířené tracheobronchoplastické resekce s karinálním postižením u bronchogenního karcinomu patří mezi technicky nejnáročnější výkony v plicní chirurgii. Přes určitý pokrok v...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
Současný pohled na ureterointestinální anastomózu v močové derivaci

Současný pohled na ureterointestinální anastomózu v močové derivaci

Ureterointestinální anastomóza (UIA) je jedním z nejkritičtějších míst vzniku závažných komplikací střevní derivace moče. Zdokonalování stávajících a vývoj nových metod UIA je...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 4/2017

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
Hemangiomy jater – kdy indikovat invazivní léčbu?

Hemangiomy jater – kdy indikovat invazivní léčbu?

Úvod: Hemangiomy jater jsou nejčastějšími benigními jaterními nádory. Většina z nich je asymptomatická a je diagnostikována většinou náhodně ultrasonografií, computerovou...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 4/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Léčba avulzních zlomenin v oblasti pánve a kyčle u dětí a dospívajících

Léčba avulzních zlomenin v oblasti pánve a kyčle u dětí a dospívajících

Úvod: Avulzní zlomeniny jsou u dětí a dospívajících vzácné úrazy vznikající následkem prudké kontrakce svalového úponu příslušného výběžku pánve, který je u rostoucího skeletu...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 4/2017

Specializace: ortopedie chirurgie všeobecná urgentní medicína
Solidní pseudopapilární tumor pankreatu

Solidní pseudopapilární tumor pankreatu

Úvod: Solidní pseudopapilární neoplazie (SPN) patří mezi vzácná onemocnění, která se v 90 % vyskytují u dívek a mladých žen, věkové rozmezí je mezi 7. a 79. rokem života, medián...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 4/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Traumatická ruptura dolní duté žíly s odloženým ošetřením po překladu na specializované pracoviště

Traumatická ruptura dolní duté žíly s odloženým ošetřením po překladu na specializované pracoviště

Traumata dolní duté žíly stejně jako velká poranění jater jsou stále velkou výzvou pro ošetřující tým i pacienta. Nejobávanější hrozbou je život ohrožující krvácení...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 4/2017

Specializace: ortopedie chirurgie všeobecná urgentní medicína

Kreditovaný kurz

 

Profylaxe žilní tromboembolické nemoci u onkologicky nemocných

Autor kurzu: Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze