Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Rozhledy v chirurgii

Současné využití a budoucnost kapslové kolonoskopie

Současné využití a budoucnost kapslové kolonoskopie

Kapslová kolonoskopie (colon capsule endoscopy; CCE) je neinvazivní vyšetření tlustého střeva, které nevyžaduje sedaci a insuflaci vzduchu. Dle současných doporučení může CCE...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 9/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Diagnostika časného karcinomu pankreatu a prekurzorových lézí

Diagnostika časného karcinomu pankreatu a prekurzorových lézí

Karcinom pankreatu je malignom se značně nepříznivou prognózou; 5leté přežití nepřesahuje 6 %. Jedinou šancí pacientů na delší přežívání je časná diagnóza ve stadiu onemocnění...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 9/2017

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná
Hamartomy dutiny břišní a retroperitonea <br>– souhrnné sdělení doplněné kazuistikou

Hamartomy dutiny břišní a retroperitonea
– souhrnné sdělení doplněné kazuistikou

Metodika: Provedli jsme revizi recentní i starší literatury s intencí sestavit souhrnné sdělení o hamartomech dutiny břišní a retroperitonea.Úvod: Hamartom v dutině břišní a...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 9/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Omentum majus a mliečne škvrny ako významná súčasť imunitného systému

Omentum majus a mliečne škvrny ako významná súčasť imunitného systému

Úvod: Funkcia a morfológia mliečnych škvŕn ľudského omenta nie je dostatočne objasnená. Cieľom našej práce je opísať morfológiu mliečnych škvŕn ľudského omenta a zároveň na...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 9/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Prudké krvácení při portální hypertenzi − endoskopické, chirurgické, nebo intervenční řešení?

Prudké krvácení při portální hypertenzi − endoskopické, chirurgické, nebo intervenční řešení?

Krvácení do horní části GIT je závažnou a život ohrožující akutní příhodou. Stěžejním diagnostickým úkolem je rozlišit příčinu krvácení a lokalizovat zdroj. Na tom bezprostředně...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 9/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Magnetická rezonance v předoperační diagnostice invazivních lobulárních karcinomů prsu – analýza 230 případů

Magnetická rezonance v předoperační diagnostice invazivních lobulárních karcinomů prsu – analýza 230 případů

Úvod: Magnetická rezonance (MR) je u karcinomu prsu doplňkovou vyšetřovací metodou vyznačující se vysokou senzitivitou. Její indikační kritéria v předoperační diagnostice nejsou...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 8/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Nový pohled na exenteraci axily při metastáze v sentinelové uzlině

Nový pohled na exenteraci axily při metastáze v sentinelové uzlině

Úvod: Karcinom prsu je nejčastější nádorové onemocnění žen a představuje celosvětový problém. Díky moderním diagnostickým metodám, mamografickému screeningu a komplexní léčbě se...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 8/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Mikroskopické nádorové reziduum v reexcidované tkáni po konzervativních výkonech na prsu pro karcinom

Mikroskopické nádorové reziduum v reexcidované tkáni po konzervativních výkonech na prsu pro karcinom

Úvod: Konzervativní výkony jsou alternativou radikální mastektomie. Rozsah resekce je předmětem diskuzí, stejně jako přítomnost reziduálních maligních buněk v prsu po excizi a...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 8/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Spokojenost a celková kvalita života BRCA pozitivních žen po profylaktických výkonech

Spokojenost a celková kvalita života BRCA pozitivních žen po profylaktických výkonech

Úvod: Z celkového počtu karcinomů prsu a ovaria je 5–10 % podmíněno geneticky a za většinu těchto nádorových onemocnění je zodpovědná mutace BRCA genu. Ženy s touto mutací...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 8/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Můžeme se vyhnout disekci axilárních lymfatických uzlin?

Můžeme se vyhnout disekci axilárních lymfatických uzlin?

Základním onkochirurgickým požadavkem včetně karcinomu prsu je odstranění maligního nádoru a spádových uzlin. Disekce axilárních uzlin byla vždy součástí mastektomie, která byla...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 8/2017

Specializace: urgentní medicína ortopedie chirurgie všeobecná

Kreditovaný kurz

 

Význam suplementace vápníku a vitaminu D v léčbě osteoporózy

Autor kurzu: prim. MUDr. K. Drbalová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články