Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Revizní a posudkové lékařství

Kvalita zdravotní péče u pacientů s astmatem – jak lze využít databáze pojišťoven?

Kvalita zdravotní péče u pacientů s astmatem – jak lze využít databáze pojišťoven?

Databáze uhrazených léčiv, kterými disponují zdravotní pojišťovny, obsahují řadu údajů, z nichž lze získat informaci o správné léčbě pacientů. Na příkladu tří zahraničních...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 4/2016

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
Vliv moderních nefarmakologických metod léčby kardiovaskulárních onemocnění na délku pracovní neschopnosti

Vliv moderních nefarmakologických metod léčby kardiovaskulárních onemocnění na délku pracovní neschopnosti

Cílem studie bylo zjistit reálné chování ošetřujících a praktických lékařů ve vztahu k uznání a délce dočasné pracovní neschopnosti podle zákona č. 187/2006 Sb., zákon o...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 4/2016

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
 
 
Příklad nezákonné optimalizace vykazování v nejmenovaném pobytovém zařízení sociálních služeb

Příklad nezákonné optimalizace vykazování v nejmenovaném pobytovém zařízení sociálních služeb

V posledních letech jsme byli svědky někdy až nevybíravých útoků ze strany ředitelů či profesních zástupců pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen PZSS) na adresu...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 3/2016

Specializace: posudkové lékařství pracovní lékařství
Vybrané statistické ukazatele 
z oblasti invalidity

Vybrané statistické ukazatele 
z oblasti invalidity

V článku jsou prezentovány základní statistické ukazatele z oblasti posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity za rok 2015 i souhrnně za období uplynulých pěti let...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 3/2016

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
Nejčastější chyby při preskripci 
a výdeji léčivých přípravků, řešení 
a předcházení

Nejčastější chyby při preskripci 
a výdeji léčivých přípravků, řešení 
a předcházení

Článek uvádí přehled nejčastějších chyb při preskripci léčivých přípravků na recept a při jejich výdeji v lékárně. Vychází z právních předpisů týkajících se dané problematiky...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 3/2016

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
Poskytování a úhrada zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Článek se zabývá základními pravidly pro poskytování a úhradu ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. Právní rámec této problematiky stanoví dva zákony...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 3/2016

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
Problematika totální endoprotézy kyčelního kloubu v systému sociálního zabezpečení České republiky

Problematika totální endoprotézy kyčelního kloubu v systému sociálního zabezpečení České republiky

Práce se zabývá osudem pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu v systému pojistných i nepojistných dávek sociálního zabezpečení České republiky. Jsou...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 2/2016

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
Stárnutí, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a závislost seniorů

Stárnutí, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a závislost seniorů

Stárnutí, stáří, demografické stárnutí vedou ke zvyšování zastoupení starých osob v populaci s dopadem na posuzování zdravotního stavu osob pro účely uznání stupně závislosti a...

Celý článek   Revizní a posudkové lékařství Číslo: 2/2016

Specializace: pracovní lékařství posudkové lékařství
 
 
 
 
 
 

diskuze