Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Možnosti rehabilitace u dívek a žen s Rettovým syndromem

Možnosti rehabilitace u dívek a žen s Rettovým syndromem

Rettův syndrom je neurologické onemocnění postihující téměř výhradně ženské pohlaví a jedná se o jednu z nejčastějších příčin mentální retardace u dívek a žen. Dítě se rodičům...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Vyšetření femoropatelárního kloubu magnetickou rezonancí a cílené fyzioterapeutické postupy při léčbě retropatelární bolesti

Vyšetření femoropatelárního kloubu magnetickou rezonancí a cílené fyzioterapeutické postupy při léčbě retropatelární bolesti

Cíl: Charakterizovat a popsat morfologický obraz nejčastějších příčin retropatelárních bolestivých stavů a uvést doporučené fyzioterapeutické postupy.Metodika: Nejčastější...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Vliv Akrální koaktivační terapie na stabilitu dětí s mozkovou obrnou

Vliv Akrální koaktivační terapie na stabilitu dětí s mozkovou obrnou

Pilotní studie se zabývá vlivem Akrální koaktivační terapie na posturální stabilitu dětí s mozkovou obrnou. U dětí s mozkovou obrnou je přítomen deficit v posturální kontrole...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Lůžková rehabilitace u pacientů po amputaci dolní končetiny, zhodnocení funkčních testů chůze

Lůžková rehabilitace u pacientů po amputaci dolní končetiny, zhodnocení funkčních testů chůze

Cíl: U pacientů po jednostranné amputaci dolní končetiny vyhodnotit jejich schopnost chůze s protézou. Posuzovali jsme vliv výšky amputace na výsledky funkčních testů chůze za...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Využití funkční elektrostimulace pro ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Využití funkční elektrostimulace pro ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Úvod: Jedním z nejvýraznějších symptomů provázejících RS jsou poruchy chůze. Tyto potíže mohou být přítomné již od časných stadií onemocnění, většinou se však s délkou trvání...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí

První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí

Cílem této pilotní studie bylo zjistit možnost využití virtuální reality jako podpůrné léčebné metody v terapii nekompletních míšních lézí. Výzkumu se zúčastnilo 10 probandů (7...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů

Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře u vertebrogenních pacientů

Úvod: Bolesti zad jsou jedním z nejfrekventovanějších symptomů, se kterým se během života setká většina dospělé populace. Pozitivní vliv posílení stabilizačních svalů páteře na...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Hodnocení posturální stability u akvabel

Hodnocení posturální stability u akvabel

Cílem výzkumu bylo zjistit zda má synchronizované plavání vliv na posturální stabilitu akvabel. Do výzkumu bylo záměrně vybráno 113 dívek ve věku od 6 do 35 let, které se věnují...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Ovplyvnenie cievnej mozgovej príhody proprioceptívnou nervosvalovou facilitáciou

Ovplyvnenie cievnej mozgovej príhody proprioceptívnou nervosvalovou facilitáciou

Vo vyspelých krajinách mozgová príhoda je najčastejšou príčinou úmrtia hneď po kardiovaskulárnych a nádorových ochoreniach. Ročná incidencia síce stúpa s pribúdajúcim vekom, ale...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Karpální nestabilita

Karpální nestabilita

Zápěstí je složený kloub, jehož kinematika nebyla dodnes jednoznačně popsána, jistě i z důvodu velkých interindividuálních morfologických rozdílů, které vedou k nesčetným...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články