Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře 
u vertebrogenních pacientů

Porovnání vybraných metod k posílení stabilizačních svalů bederní páteře 
u vertebrogenních pacientů

Úvod: Bolesti zad jsou jedním z nejfrekventovanějších symptomů, se kterým se během života setká většina dospělé populace. Pozitivní vliv posílení stabilizačních svalů páteře na...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Hodnocení posturální stability 
u akvabel

Hodnocení posturální stability 
u akvabel

Cílem výzkumu bylo zjistit zda má synchronizované plavání vliv na posturální stabilitu akvabel. Do výzkumu bylo záměrně vybráno 113 dívek ve věku od 6 do 35 let, které se věnují...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
 
 
Ovplyvnenie cievnej mozgovej príhody proprioceptívnou nervosvalovou facilitáciou

Ovplyvnenie cievnej mozgovej príhody proprioceptívnou nervosvalovou facilitáciou

Vo vyspelých krajinách mozgová príhoda je najčastejšou príčinou úmrtia hneď po kardiovaskulárnych a nádorových ochoreniach. Ročná incidencia síce stúpa s pribúdajúcim vekom, ale...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Karpální nestabilita

Karpální nestabilita

Zápěstí je složený kloub, jehož kinematika nebyla dodnes jednoznačně popsána, jistě i z důvodu velkých interindividuálních morfologických rozdílů, které vedou k nesčetným...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí

První zkušenosti s virtuální realitou v terapii míšních lézí

Cílem této pilotní studie bylo zjistit možnost využití virtuální reality jako podpůrné léčebné metody v terapii nekompletních míšních lézí. Výzkumu se zúčastnilo 10 probandů (7...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 2/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Vzpěrné pohybové vzory a jejich vliv 
na bolest u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Vzpěrné pohybové vzory a jejich vliv 
na bolest u pacientů po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu

Úvod: Nevratné degenerativní změny pohybového aparátu, především nosných kloubů, můžeme bez pochyby označit za civilizační onemocnění. V konečném stadiu těchto změn je pacient...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 1/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Dynamická analýza pohybu matky s dieťaťom pri vybraných aktivitách prístrojom SonoSens<sup>®</sup> Monitor

Dynamická analýza pohybu matky s dieťaťom pri vybraných aktivitách prístrojom SonoSens® Monitor

Východiská: Prístroj SonoSens® Monitor má mnohoraké využitie pre analýzu funkčných porúch držania tela. Pokiaľ vychádzame z teoretických poznatkov o správnom a nesprávnom...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 1/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Neurobiomechanické aspekty roboticky asistované chůze

Neurobiomechanické aspekty roboticky asistované chůze

Za posledních 15 let se do popředí neurorehabilitace dostávají roboticky asistovaná terapeutická zařízení, která dle dosavadních výzkumů usnadňují a urychlují rehabilitační...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 1/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Fotomechanický efekt vysokovýkonného laseru 4. třídy 1064nm na vedení bolesti volnými nervovými zakončeními: multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie

Fotomechanický efekt vysokovýkonného laseru 4. třídy 1064nm na vedení bolesti volnými nervovými zakončeními: multicentrická, randomizovaná, placebem kontrolovaná studie

Úvod: Chronická bolest je celosvětově rozšířený problém, který brzy může přerůst v epidemii. Chronická bolest je příčinou pracovní neschopnosti u lidí v produktivním věku a její...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 1/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Robotická rehabilitace spasticity ruky

Robotická rehabilitace spasticity ruky

Úvod: Spasticita je součástí spastického syndromu s vysokou incidenci u onemocnění centrálního nervového systému. Mezi zásadní problémy u spastického syndromu končetin řadíme...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 1/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
 
 
 
 
 
 

diskuze