Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Efekty masáží na podkladě důkazů z recentních studií

Efekty masáží na podkladě důkazů z recentních studií

Článek podává přehled o účincích masáže u různých diagnóz a klinických stavů. Pozitivní účinky masáže na lidský organismus jsou doloženy mnoha studiemi. Je vhodné indikovat...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 4/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Využití kineziotapu při zatížení palce ruky fyzioterapeutů

Využití kineziotapu při zatížení palce ruky fyzioterapeutů

Úvod: Fyzioterapie je práce náročná jak po psychické, tak i po fyzické stránce. Mnoho fyzioterapeutů má vlivem svého pracovního zatížení problémy s pohybovým systémem, zejména...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 4/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Screening pohybového systému školních dětí (7 až 12 let) v Praze

Screening pohybového systému školních dětí (7 až 12 let) v Praze

Úvod: Hlavním cílem byl screening muskuloskeletálního systému skupiny dětí mladšího školního věku se zaměřením na celkovou stabilitu, výskyt plochonoží a konstituční...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 4/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Klinické hodnocení rovnováhy u pacientů s Parkinsonovou nemocí v fyzioterapeutické praxi

Klinické hodnocení rovnováhy u pacientů s Parkinsonovou nemocí v fyzioterapeutické praxi

Práce shrnuje možnosti vyšetření poruch rovnováhy u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Téma je zaměřeno na testy nevyžadující přístrojové vybavení, což umožňuje jejich využití i v...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 4/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Vliv funkční elektrické stimulace na motoriku ruky u pacientů po cévní mozkové příhodě - preklinická studie

Vliv funkční elektrické stimulace na motoriku ruky u pacientů po cévní mozkové příhodě - preklinická studie

Úvod: Spastická paréza je častý příznak nejen cévní mozkové příhody, ale i dalších získaných poškození mozku. Jde o senzomotorickou komplikaci, která je na poli...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 4/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
Vliv pomalých, repetitivních pohybů na výskyt mozkové alfa aktivity

Vliv pomalých, repetitivních pohybů na výskyt mozkové alfa aktivity

Tato pilotní studie se zabývá výskytem alfa aktivity a jejích intracerebrálních zdrojů v sLORETA zobrazení v průběhu čínského zdravotního cvičení. Studie se zúčastnilo 5...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 4/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Vliv Akrální koaktivační terapie na stabilitu dětí s mozkovou obrnou

Vliv Akrální koaktivační terapie na stabilitu dětí s mozkovou obrnou

Pilotní studie se zabývá vlivem Akrální koaktivační terapie na posturální stabilitu dětí s mozkovou obrnou. U dětí s mozkovou obrnou je přítomen deficit v posturální kontrole...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Lůžková rehabilitace u pacientů po amputaci dolní končetiny, zhodnocení funkčních testů chůze

Lůžková rehabilitace u pacientů po amputaci dolní končetiny, zhodnocení funkčních testů chůze

Cíl: U pacientů po jednostranné amputaci dolní končetiny vyhodnotit jejich schopnost chůze s protézou. Posuzovali jsme vliv výšky amputace na výsledky funkčních testů chůze za...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Využití funkční elektrostimulace pro ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Využití funkční elektrostimulace pro ovlivnění chůze u pacientů s roztroušenou sklerózou

Úvod: Jedním z nejvýraznějších symptomů provázejících RS jsou poruchy chůze. Tyto potíže mohou být přítomné již od časných stadií onemocnění, většinou se však s délkou trvání...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Vyšetření femoropatelárního kloubu magnetickou rezonancí a cílené fyzioterapeutické postupy při léčbě retropatelární bolesti

Vyšetření femoropatelárního kloubu magnetickou rezonancí a cílené fyzioterapeutické postupy při léčbě retropatelární bolesti

Cíl: Charakterizovat a popsat morfologický obraz nejčastějších příčin retropatelárních bolestivých stavů a uvést doporučené fyzioterapeutické postupy.Metodika: Nejčastější...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: tělovýchovné lékařství rehabilitace fyzioterapie
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články