Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Informace o časopisu

Časopis poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání všeobecným lékařům, stejně jako lékařům jiných oborů.

Seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou v celé šíři, jak po stránce odborné, tak po stránce sociální, právní a ekonomické.

Všechny rukopisy procházejí hodnocením redakce a recenzním řízením.

Pravidelné rubriky přinášejí souhrnná sdělení týkající se aktuální klinické problematiky, doplňovaná též souhrnnými sděleními o nových teoretických poznatcích.

Recentní poznatky jednotlivých oborů, diagnostické a terapeutické postupy jsou určitou analogií "inovačních kurzů" a jejich publikování zprostředkovává čtenáři zasvěcenou a srozumitelnou informaci o tom, co se děje ve všech hlavních lékařských oborech.

Články zaměřené na nejčastější problémy v terénní praxi jsou určeny především všeobecným lékařům, pro ně a pro ostatní odborníky jsou určeny rubriky věnované syntéze biologického a psychosociálního pohledu, současným i nadčasovým etickým problémům, právním a ekonomickým otázkám a historii.

Informace o nových knihách, vědeckých akcích a zprávy ze sjezdů, průběžné zprávy o zásadních medicínsko-politických otázkách a problematika postgraduálního vzdělávání se dostávají ke čtenářům včas a v seriózní podobě.

ISSN 0032-6739 (Print)
ISSN 1805-4544 (Online)

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články