Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST JE I U MLADÝCH VYSOKOŠKOLÁKŮ STÁLE VELMI NÍZKÁ

Autoři: Jarolímek J.1,2, Lustigová M.2,3

Autoři - působiště: 1Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Ředitel: RNDr. Jan Jarolímek, Ph. D., MBA, 2Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Vedoucí: prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., 3Státní zdravotní ústav v Praze Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová

Článek: Prakt. Lék. 2018; 98(1): 12-17
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 59x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Health literacy is still very low in young college students

Health and quality of life of each individual has been a recurring topic over the last seven decades at various conferences and expert meetings. A number of strategy papers have been adopted to reduce significant geographical differences in the quality and availability of health care, but also to increase health literacy and self-interest. Czechia is no exception in this respect. The latest large survey, conducted in Czechia in order to study health literacy in the population aged over 15 has shown alarming results. Almost 60% of the population of Czechia has reduced level of health literacy. The three-year study was designed to analyze and summarize the results of the health literacy survey and health status of participants of Health Days event held at the Faculty of Science of Charles University between 2014 and 2016. A total of 286 respondents aged 18 to 30 were included in the study. Health literacy and preventive examinations of respondents were detected as worst. The results of the study suggest that despite a very good availability of information at the time sometimes referred to as the "modern information society", educated young people still have a very young awareness of the availability of individual preventive examinations and are not very interested in their health from this point of view. Can this trend change or be affected positively?

Keywords:
health promotion – health literacy – health days – prevention – public health authority – youth


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Zdraví a kvalitní život každého z nás jsou v posledních sedmi dekádách velmi často skloňovaná témata na nejrůznějších konferencích a odborných setkáních. Byla přijata řada strategických dokumentů, které si daly za cíl snižování výrazných geografických rozdílů v kvalitě a dostupnosti zdravotní péče, ale také zvyšování zdravotní gramotnosti a zájmu o vlastní zdraví. Česká republika v tomto směru není výjimkou. Poslední velký průzkum, který byl v České republice na téma zdravotní gramotnosti u populace starších 15 let realizován, ukázal alarmující výsledky. Sníženou úroveň zdravotní gramotnosti má téměř 60 % obyvatel. Realizovaná tříletá studie měla za cíl analyzovat a shrnout výsledky šetření zaměřeného na zdravotní gramotnost i zdravotní stav účastníků akce Dny zdraví, které se konaly na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy mezi lety 2014–2016. Do studie bylo zahrnuto celkem 286 respondentů ve věku od 18 do 30 let. Jako nejhůř hodnocená oblast byla detekována právě zdravotní gramotnost a absolvování preventivních prohlídek u respondentů. Výsledky studie naznačují, že i přes velmi dobrou dostupnost informací v době, která je někdy označována jako „moderní informační společnost“, mají i vzdělaní mladí lidé stále velmi malé povědomí o dostupnosti jednotlivých preventivních vyšetření a o své zdraví se z tohoto úhlu pohledu příliš nezajímají. Lze tento trend změnit či pozitivně ovlivnit?

Klíčová slova:
podpora zdraví – zdravotní gramotnost – dny zdraví – prevence – hygienická služba – mládež

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články