Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VÝZKUM NÁZORŮ A POSTOJŮ OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY K VŠEOBECNÝM PRAKTICKÝM LÉKAŘŮM

Autoři: Býma S.1, Seifert B.2, Král N.2

Autoři - působiště: 1Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové Ústav sociálního lékařství Přednosta: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., 21. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav všeobecného lékařství Přednosta: doc. MUDr. Bohumil Seifert, PhD.

Článek: Prakt. Lék. 2016; 96(5): 217-222
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 162x

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost

Research of opinions and attitudes of Czech citizens to general practitioners

The Director-General of the WHO M. Chan presents WHO’s opinion that the health system, the backbone of which is primary care and general practitioners (GP) form its basis, brings the best results in health care with the lowest costs and maximum clients’ satisfaction.

A representative sociological research dealing with the Czech Republic (CR) citizens’ attitude to general practitioners was carried out in 2015. In absolute majority of cases (94.1%), the CR citizens express satisfaction with their GPs’ care and the time, which they devote to them during their appointment. Moreover, the absolute majority of cases of the CR citizens (95.9%) were satisfied with nurse´s work in the GP’s surgery. The citizens appreciate that GP’s communication with them is polite and effective focusing directly to the core of the problem. In terms of GP’s experience with differentiation between psychological and physical origin of health complaints, nearly 10% of the citizens feel problems, which can be related to psychosomatic character of these complaints. Great deal of citizens would appreciate if they could make an appointment to see their GP on a particular day and hour. On the contrary, one quarter of the respondents refuses this option and the system of appointments does not suit them. The survey results point out that introducing the gate-keeping system would be met with incomprehension in 51.3% of CR citizens. There is not a significant difference between average monthly costs on medicaments, which are bought over-the-counter by the citizens and a price of medicaments prescribed by GPs. The citizens support an idea that their GP could perform some lab tests (POCT) just in the surgery. Only 4.5% of citizens were against this option. A similar support has a possibility that the GPs could dispense some medicaments in their surgery. Only 7.5% of respondents declined this option. The gained findings will be used in the frame of GPs’ lifelong education and development of primary care in the Czech Republic.

Keywords:
general practitioner – attitudes of people towards GPs – pharmacotherapy – gatekeeping


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Generální ředitelka WHO M. Chan prezentuje názor WHO, že zdravotní systém, jehož páteří je primární péče a základnou jsou praktičtí lékaři (VPL), přináší nejlepší výsledky zdravotní péče s těmi nejnižšími náklady a maximální spokojeností uživatelů. Reprezentativní sociologický výzkum týkající se postojů občanů České republiky k všeobecným praktickým lékařům (VPL) byl realizován v závěru roku 2015. Občané České republiky vyjadřují v naprosté většině případů (94,1 %) s péčí svého VPL a časem, který jim věnuje po dobu jejich návštěvy v ordinaci, spokojenost. Též naprostá většina občanů České republiky (95,9 %) vyjádřila spokojenost s prací zdravotní sestry v ordinaci jejich praktického lékaře. Na komunikaci s VPL nejvíce oceňují slušnost a efektivní komunikaci, která rychle směřuje k problému. Z hlediska zkušeností s rozlišováním psychického či fyzického původu zdravotních potíží ze strany VPL téměř 10 % občanů pociťuje v této oblasti problémy, které mohou souviset s psychosomatickým charakterem obtíží. Velká většina občanů České republiky by přivítala možnost objednat se k VPL na konkrétní den a hodinu u každé své návštěvy. Naopak čtvrtina respondentů takovou možnost odmítá a objednací systém jí nevyhovuje. Výsledky průzkumu naznačují, že zavedení přísného gatekeepingu by narazilo na nepochopení u 51,3 % občanů České republiky. U průměrných měsíčních nákladů na léky nejsou zásadní rozdíly v zastoupení občanů, kteří kupují léky bez předpisu, a ceně léků předepsanými VPL. Občané České republiky podporují možnost, aby některá laboratorní vyšetření (POCT) mohl provádět jejich praktický lékař přímo ve své ordinaci. Proti této možnosti se vyjádřilo pouze 4,5 % občanů. Obdobnou podporu má možnost, aby VPL mohl vydávat některé léky přímo ve své ordinaci. Zamítavě se k této možnosti postavilo jen 7,5 % dotázaných. Zjištěné poznatky budou využívány v rámci celoživotního vzdělávání VPL a v rámci rozvoje primární péče v České republice.

Klíčová slova:
praktický lékař – postoje občanů k praktickým lékařům – farmakoterapie – gatekeeping

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 14x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články