Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

VROZENÉ VADY V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

Autoři: ŠÍPEK A. 1 , 2 , 3 , GREGOR V. 1 , 3 , Horáček, J. 1 , 4 , Langammer P.5

Autoři - působiště: 1Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Primář: MUDr. Vladimír Gregor 23. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha Děkan: doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. 3Sanatorium Pronatal s.r.o., Praha Odborný vedoucí: doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. 4Gennet, Praha Vedoucí: MUDr. David Stejskal 5Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha Ředitelka: Mgr. Vlasta Mazánková

Článek: Prakt. Lék. 2009; 89(11): 610-621
Kategorie: Přehledy
Počet zobrazení článku: 794x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Birth defects in the Czech Republic in 2007

Retrospective epidemiological analysis of birth defects from the National registry of birth defects of the Czech Republic. Analysis of incidences of prenatally and postnatally diagnosed cases (in 2007) and comparison with the previous data (1994 – 2006). There were 1 353 040 children born in the Czech Republic (in the 1994 – 2007 period). In 2007 the total incidence of children with birth defects increased to 400.9 per 10 000 live births in comparison to the year 2006. This increase is caused by all groups of birth defects, mainly by the group of congenital heart diseases. Perinatal mortality caused by the birth defects decreased from 1,2 ‰ (in 1994) to 0,6 ‰ (in 2007). The number of procedures of the prenatal diagnostics has increased what leads to the decrease of some groups of birth defects in live births. Recently the spectrum of prenatal screening and prenatal diagnostics methods is changing, what leads to the increase of efficiency of prenatal diagnostics and enables earlier diagnostic in the first trimester.

Key words:
birth defect, anencephaly, spina bifida, encephalocele, neural tube defects, congenital hydrocephalus, omphalocele, gastroschisis, abdominal wall defects, diaphragmatic hernia, renal agenesis/hypoplasia, polycystic kidney disease, Down syndrome, oesophageal malformations, anorectal malformation, incidence, Czech Republic.


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Retrospektivní epidemiologická analýza vrozených vad z Národního registru vrozených vad v České republice. Zpracování incidencí vrozených vad prenatálně a postnatálně diagnostikovaných v České republice v roce 2007 a komparace s daty za období 1994–2006. V České republice se narodilo v období 1994–2007 1 353 040 dětí. V roce 2007 byla zjištěna celková incidence narozených dětí s vrozenou vadou 400,9 na 10 000 živě narozených, což je nárůst oproti roku 2006. Na tomto nárůstu se podílí všechny vrozené vady, nejvíce jsou však zastoupeny vrozené vady srdeční. Perinatální úmrtnost z důvodu vrozené vady poklesla z hodnoty 1,2 ‰ v roce 1994 na 0,6 ‰ v roce 2007. V oblasti prenatální diagnostiky se zvyšuje počet výkonů prenatální diagnostiky, což vede ke snižování některých vrozených vad u narozených dětí. V posledních letech se mění spektrum používaných screeningových metod a metod prenatální diagnostiky, což vede u některých vad ke zvýšení efektivity a přesunu diagnostiky do prvního trimestru těhotenství.

Klíčová slova:
vrozená vada, anencefalie, spina bifida, encefalokéla, defekty neurální trubice, vrozený hydrocefalus, omfalokéla, gastroschíza, defekty břišní stěny, brániční kýla, ageneze/hypoplázie ledvin, cystické ledviny, Downův syndrom, vrozené vady jícnu, anorektální malformace, rozštěp rtu, rozštěp patra, incidence, Česká republika.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Léčba bolestí dolních zad

Autor kurzu: MUDr. Marek Hakl, PhD.
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články