Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

SOUČASNÝ POHLED NA OTRAVU OXIDEM UHELNATÝM V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři: Heřman T.

Autoři - působiště: Oblastní nemocnice Kladno a. s., nemocnice Středočeského kraje Interní oddělení Primář: MUDr. Ivo Podpěra Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Vedoucí: prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA

Článek: Prakt. Lék. 2018; 98(1): 26-30
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 47x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

The current view of carbon monoxide poisoning in the Czech Republic

Carbon monoxide poisoning is the number one in accidental poisoning in Europe and North America. The symptoms are often misdiagnosed and can escape professional as well as non-professional attention. The key prerequisite of early diagnosis is to include carbon monoxide poisoning in our differential diagnosis consideration. The first contact with a patient is often in the hands of the medical rescue service, whose diagnostic opportunities in prehospital emergency care are limited due to the lack of diagnostic methods. These obstacles delay the therapy, which is based on various modalities of oxygen therapy. For more severe cases, we use hyperbaric oxygen therapy, which is operated by the hyperbaric oxygen therapy centres. There are several hyperbaric oxygen therapy centres in the Czech Republic, some of which might not be available 24 hours a day and provide the care for critically ill patients. The article summarizes the mentioned aspects of this issue.

Keywords:
carbon monoxide – hyperbaric oxygen chamber – carboxyhaemoglobin


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Otrava oxidem uhelnatým zaujímá prvenství v náhodných otravách v Evropě i v Severní Americe. Obtíže bývají často skryté pod jinou diagnózou a mohou tak uniknout laické i odborné pozornosti. Zásadním předpokladem časné diagnostiky je tak samotné pomyšlení na otravu oxidem uhelnatým v našich diferenciálně diagnostických rozvahách. První kontakt s pacientem připadá často do rukou zdravotnické záchranné služby, jejíž možnosti diagnostiky v přednemocniční neodkladné péči jsou ale v různé míře limitované nedostatkem diagnostických metod. Tato úskalí oddalují i samotnou terapii, která spočívá především v různých modalitách oxygenoterapie. Pro těžší případy je rezervovaná hyperbarická oxygenoterapie, kterou provozují centra hyperbarické medicíny. V České republice se nachází několik center, která nemusejí být vždy dostupná 24 hodin denně a umožňovat péči o kriticky nemocné pacienty. Článek shrnuje zmíněné aspekty této problematiky.

Klíčová slova:
oxid uhelnatý – hyperbarická komora – karbonylhemoglobin

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články