Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015

Autoři: Fenclová Z.1,2, Urban P.1,2, Pelclová D.2, Voříšková M.1, Havlová D.1

Autoři - působiště: 1Státní zdravotní ústav, Praha Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Vedoucí: MUDr. Michael Vít, Ph. D., 2Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha Přednosta: prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.

Článek: Prakt. Lék. 2016; 96(4): 193-199
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 102x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Occupational diseases reported in the Czech Republic in 2015

A total of 1,092 cases of occupation-related diseases in 911 workers were reported in the Czech Republic in 2015. Of these, 1,035 were occupational diseases and 57 cases were given the status of “endangerment by an occupational disease”. The incidence of occupational diseases was 24.4 cases per 100,000 health insured employees in the public sector. Most of the occupational diseases occurred in the Moravian-Silesian region (395 cases, i.e. 36.2%). Most of the recognized cases occurred in the “production of motor vehicles” economic sector (186 cases, i.e. 17.0%). Carpal tunnel syndrome (354 cases, i.e. 34.2%) and contact allergic dermatitis (119 cases, i.e. 11.5%) were the most frequently reported occupational diseases. Among the cases reported as endangerment by an occupational disease, the carpal tunnel syndrome predominated (41 cases, i.e. 71.9%).

Keywords:
occupational diseases – endangerment by occupational disease – incidence – trends in occupational disease


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

V roce 2015 bylo v České republice u 911 pracovníků hlášeno celkem 1092 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1035 nemocí z povolání a 57 ohrožení nemocí z povolání. Incidence profesionálních onemocnění představovala 24,4 případů na 100 000 nemocensky pojištěných zaměstnanců v civilním sektoru. Nejvíce profesionálních onemocnění bylo hlášeno z Moravskoslezského kraje (395, tj. 36,2 % případů). Nejčastěji onemocněli pracovníci v odvětví ekonomické činnosti „výroba motorových vozidel“ (186, tj. 17,0 % případů). V kategorii nemocí z povolání byla nejčastěji zastoupena diagnóza syndromu karpálního tunelu (354, tj. 34,2 % případů) a kontaktní alergické dermatitidy (119, tj. 11,5 % případů). U ohrožení nemocí z povolání v roce 2015 také dominoval syndrom karpálního tunelu (41, tj. 71,9 % případů).

Klíčová slova:
nemoci z povolání – ohrožení nemocí z povolání – incidence, trendy vývoje nemocí z povolání

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 11x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články