Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

PACIENT MÁ RODINU! INDIVIDUALIZOVANÁ PÉČE V SYSTEMICKÉM POJETÍ

Autoři: Skorunka D.

Autoři - působiště: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství, Přednosta: doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Článek: Prakt. Lék. 2018; 98(1): 18-25
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 48x

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost

The patient has a family! Individualised care from a systemic perspective

The article describes a concept of individualised care from systemic perspective. Systemic perspective is one of important theoretical resources for application of bio-psycho-social model in medicine. It widens the physicians’ lens and brings in the patient’s family, which can be either a source of support for the ill member or a source of additional distress. The family may significantly affect the patient’s health and illness behaviour, his/her attitude towards treatment and collaboration with physicians and other health care professionals. On the other hand, any disease in general, chronic and/or serious one in particular, affects family relationships and family functioning. In the article, we focus on basic assumptions and principles of systemic perspective regarding individualised care. Connections among family processes, health and illness including some research evidence are mentioned. The importance of the patient’s family engagement in the treatment is emphasized. Various aspects and forms of interdisciplinary collaboration based on systemic perspective are described.

Keywords:
individualised care – systemic perspective – patient – family – medical family therapy – interdisciplinary collaboration


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Článek pojednává o konceptu individualizované péče ze systemické perspektivy. Systemická perspektiva je jedním z důležitých inspiračních zdrojů bio-psycho-sociálního modelu v medicíně. Do zorného pole lékaře zahrnuje pacientovu rodinu, která může být pro nemocného, zjednodušeně řečeno, zdrojem opory anebo naopak distresu. Rodina může ovlivňovat průběh stonání, pacientovo chování v nemoci, jeho postoj k léčbě a spolupráci s lékaři. Zároveň jakékoliv onemocnění, zejména dlouhodobé nebo vážné, ovlivňuje rodinné vztahy a fungování celé rodiny. V článku seznamujeme s hlavními východisky systemické perspektivy ve vztahu ke konceptu individualizované péče. Upozorňujeme na souvislosti mezi kvalitou rodinných vztahů, zdravím a zkušeností nemoci dokládaný různými výzkumy. Zdůrazňujeme význam zapojení rodiny do terapeutické spolupráce a diskutujeme o různých aspektech a formách interdisciplinární spolupráce založené na systemické perspektivě.

Klíčová slova:
individualizovaná péče – systemická perspektiva – pacient – rodina – rodinná terapie ve zdravotnictví – interdisciplinární spolupráce

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Familiární hypercholesterolémie

Autor kurzu: MUDr. Martina Vaclová, Ph.D.,
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články