Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

KARCINOM PROSTATY A SEKUNDÁRNÍ PREVENCE V ORDINACÍCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ

Autoři: Kysely Z.1, Ševčíková J.1, Azeem K.1, Tomášková H.2, Vlčková J.1, Horáková D.1, Kollárová H.1

Autoři - působiště: 1Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Přednosta: doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph. D., 2Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU v Ostravě, Přednosta: doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Článek: Prakt. Lék. 2017; 97(5): 215-222
Kategorie: Z různých oborů
Počet zobrazení článku: 127x

Specializace: praktické lékařství pro dospělé praktické lékařství pro děti a dorost

Prostate cancer and secondary prevention in general practitioners’ offices

Introduction:
The incidence of cancer in the Czech Republic has increasing trend. Prostate cancer has been among the most common malignant tumours in men since 2005. Testing PSA is not recognized as the official screening method, yet it’s frequently used.

Patients and methods:
Patients were obtained from the offices of 5 collaborating general practitioners from patients registered at these practitioners between 2002 and 2014. A general practitioner evaluated medical documentation of studied patients. The focus was on the early detection of prostate cancer and selected epidemiological characteristics in total of 1,601 men.

Results:
The mean age of men in the prostate cancer patients was 59.5 years and the median age was 61 years. In 48 men were found higher (n = 44) or borderline (n = 4) PSA levels. Of these 48 men, 13 were diagnosed with prostate cancer based on higher PSA levels. A total of 45 newly diagnosed prostate carcinomas were studied in the study.

Conclusion:
In spite of the increasing incidence of prostate cancer, we can see a decrease in mortality in recent years. This may be due to more frequent testing and advancements in the therapy. At present, diagnosis of the disease, in addition to the PSA, is based on the examination of the rectum and prostate biopsy. PSA is one of the major markers in the diagnosis and control of prostate cancer therapy. An active approach to preventive examinations is also important.

Keywords:
prostate cancer – epidemiology – PSA – prevention


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Incidence zhoubných nádorů v České republice v dlouhodobém trendu roste. Karcinom prostaty řadíme od roku 2005 k nejčastějším zhoubným nádorům u mužů. Stanovení PSA není uznanou oficiální screeningovou metodou, přesto ho i řada praktických lékařů provádí.

Soubor pacientů a metodika:
Soubor pacientů byl získán z ordinací pěti spolupracujících praktických lékařů od pacientů registrovaných v období od roku 2002 do roku 2014. Na základě studia zdravotnické dokumentace byla vyhodnocena vyšetření souvisejících se včasným záchytem karcinomu prostaty a některé epidemiologické charakteristiky u 1601 mužů.

Výsledky:
Průměrný věk mužů při stanovení karcinomu prostaty byl 59,5 let a věkový medián byl 61 let. U 48 mužů ze sledovaného souboru byly zjištěné vyšší (n = 44) nebo hraniční (n = 4) hodnoty PSA. Z těchto 48 mužů byl u 13 diagnostikován karcinom prostaty na základě vyšších hodnot PSA. Celkem bylo ve studovaném souboru nově zjištěných 45 karcinomů prostaty.

Závěr:
Přes narůstající incidenci karcinomu prostaty můžeme v posledních letech pozorovat pokles mortality, což může být dáno jednak vyšetřovacími a jednak léčebnými metodami. V současné době se diagnóza onemocnění kromě vyšetření PSA opírá o vyšetření per rectum a biopsii prostaty. PSA je jedním z významných markerů při diagnostice a kontrole terapie nemocí prostaty. Důležitý je i aktivní přístup praktického lékaře k preventivním prohlídkám.

KLÍČOVÁ SLOVA:
karcinom prostaty – epidemiologie – PSA – prevence

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 6x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články