Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

DILACERACE OKA ZPŮSOBENÁ VÝBUCHEM ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

Autoři: Středová M., Stepanov A., Marák J., Jirásková N.

Autoři - působiště: Oční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, Přednostka: prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph. D., FEBO

Článek: Prakt. Lék. 2017; 97(6): 270-273
Kategorie: Kazuistika
Počet zobrazení článku: 40x

Specializace: praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé

Dilaceration of eye caused by a fire cracker explosion

Introduction:
In different places across the world, bangers and explosives are used during celebrations and holidays. With increasing usage of fireworks increases also frequency of injuries. Explosives may cause three types of ocular injury: burns, blast or concussion effects and injuries related to foreign bodies penetrating into the eye. Incidence varies in different countries.

Case:
A 49-year-old man got injured during New Year’s Eve celebrations. A banger exploded directly into his left eye. At the Ophthalmology Clinic of University Hospital Hradec Králové a revision was conducted with finding of dilaceration of sclera and cornea, loss of uveal tissue and lens, haemorrhagic ablation of choroidea. Postoperatively systematic and local anti-inflammatory therapy was used.

Discussion:
Usually these injuries are most common at young men, who are actively working with explosives before getting hurt. Alcohol is proven in minority of cases. Most of the injuries are mild, about one fifth of injuries are severe with significant loss of vision.

Conclusion:
Ocular injuries from fireworks are rare but can result in a very serious condition, like we described in our case-report. Our patient’s injury resulted in severe loss of vision and problems not only in personal but also in professional life.

Keywords:
injury of the eye – burns – explosion – firework


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
Celosvětově je zábavní pyrotechnika používána především během oslav a svátků. S nárůstem jejího užívání dochází i ke vzrůstající četnosti úrazů. Petardy způsobují poranění oka trojím mechanismem: popálením, otřesením a výbuchem a průnikem cizích tělísek do oka. Incidence v různých státech se liší.

Kazuistika:
49letému pacientovi při silvestrovské oslavě vystřelila petarda přímo do oka. Na Oční klinice FNHK byla provedena revize s nálezem dilacerace skléry a rohovky, ztráty uveální tkáně a čočky, hemorhagické ablace choroidey. Pooperačně byla podávána celková i lokální protizánětlivá terapie.

Diskuze:
Nejčastěji jsou postiženi mladí muži, kteří s petardami před úrazem přímo manipulují. Alkohol bývá prokázán v menšině případů. Většina poranění je mírných, asi jedna pětina úrazů je těžkých s následkem výrazného snížení zrakové ostrosti.

Závěr:
Oční úrazy petardou jsou vzácné, ale mohou způsobit velmi vážná poranění, které jsme popsali i v naší kazuistice. U našeho pacienta došlo k těžkému snížení zrakové ostrosti a omezení v osobním i pracovním životě.

Klíčová slova:
úraz oka – popálení – výbuch – petarda

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,7/5, hodnoceno 7x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články