Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Informace o časopisu

Časopis Pracovní lékařství vychází od roku 1949. Je odborným lékařským periodikem zaměřeným na problematiku pracovního lékařství, nemocí z povolání, hygieny práce, poskytování zdravotní péče pracujícím (závodní preventivní péče) a dalších oborů a odvětví, které s uvedenou tématikou souvisejí (kupř. ortopedie, neurologie, otorhinolaryngologie, dermatologie, fyziologie práce, psychologie práce, zdravotnická problematika cestování do zahraničí, hyperbarická medicína, letecká medicína a další).

Jeho odborným garantem je Společnost nemocí z povolání ČLS JEP.

Časopis Pracovní lékařství uveřejňuje původní práce, souborná sdělení, doporučené diagnostické a léčebné postupy, posudková kriteria používaná při hodnocení profesionálních poškození zdraví, legislativní informace, kasuistická sdělení, zprávy z odborných sjezdů a setkání i diskuse k aktuálním pracovnělékařským tématům.

Časopis je důležitým zdrojem odborných informací pro lékaře, kteří se zabývají pracovním lékařstvím, a pro lékaře všech oborů, které se podílejí na zajišťování jakékoliv zdravotní péče pro pracující.

ISSN 0032-6291 (Print)
ISSN 1805-4536 (Online)

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články