Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Pracovní lékařství

Analýza profesionálnych ochorení 
na Slovensku za roky 2005–2014 
aj z aspektu kategórií rizikových prác*

Analýza profesionálnych ochorení 
na Slovensku za roky 2005–2014 
aj z aspektu kategórií rizikových prác*

Úvod: Cieľom práce bolo zhodnotiť, ako sa v desaťročnom období menil výskyt a štruktúra chorôb z povolania (CHzP) na Slovensku, počty zamestnancov, mužov a žien, vykonávajúcich...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2016

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Ztráty sluchu mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji

Ztráty sluchu mužů a žen pracujících v riziku a mimo riziko hluku v Moravskoslezském kraji

Úvod: Hluk je nejčastěji se vyskytujícím rizikovým faktorem v pracovním prostředí v České republice a také v Moravskoslezském kraji. Podle statistických údajů pracuje v riziku...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2016

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
 
 
Vliv kožní teploty na výsledek screeningové elektromyografie 
v rámci pracovnělékařských prohlídek*

Vliv kožní teploty na výsledek screeningové elektromyografie 
v rámci pracovnělékařských prohlídek*

Výsledek elektromyografického (EMG) vyšetření může být ovlivněn mnoha faktory. Zcela zásadní vliv na vedení impulzu nervem má kožní teplota, kdy snížení teploty vede ke snížení...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2016

Specializace: pracovní lékařství hyperbarická medicína hygiena a epidemiologie
Profesionální rizika 
u karcinomu močového měchýře 
– přehled problematiky a výsledky pilotní studie

Profesionální rizika 
u karcinomu močového měchýře 
– přehled problematiky a výsledky pilotní studie

Cíl: Cílem je podat ucelený přehled o problematice a popis získaných dílčích výsledků pilotní studie, a to konkrétně profesionálního rizika u karcinomu močového měchýře.Materiál...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2016

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Využitie liečby ionizovaným kyslíkom v pracovnom lekárstve

Využitie liečby ionizovaným kyslíkom v pracovnom lekárstve

Terapia ionizovaným kyslíkom (IO2Th/Engler) je fyzikálna, adjuvantná, krátkodobá medicínska aplikácia čiastočne ionizovaného kyslíka. Ionizácia molekúl kyslíka (O2) znamená ich...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2016

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Závažná onemocnění u seniorů 
a závratě

Závažná onemocnění u seniorů 
a závratě

Cílem výzkumu bylo zjistit vztah závrati k vybraným závažným onemocněním u seniorů – cévní mozková příhoda (CMP), infarkt myokardu (IM) a diabetes mellitus (DM).Data byla...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2016

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku

Screening sluchu u dospělých pomocí dotazníku

Úvod: Jedinci se sluchovým postižením představují velmi různorodou skupinu. Je to dáno tím, že každé sluchové postižení má svou závažnost, a různý dopad na nedoslýchavého...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2016

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Vztah mezi psychickou bezpečností práce a syndromem vyhoření 
u všeobecných sester

Vztah mezi psychickou bezpečností práce a syndromem vyhoření 
u všeobecných sester

Úvod: Každý den jsou pracovníci ve zdravotnictví ohrožení nejen fyzickým, ale i psychickým zraněním. Zatímco kontrola a naplňování fyzické bezpečnosti práce zaměstnavateli je na...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2016

Specializace: pracovní lékařství hyperbarická medicína hygiena a epidemiologie
Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu 
ve vícemístných hyperbarických komorách

Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu 
ve vícemístných hyperbarických komorách

V řadě zemí jsou pacienti během terapie hyperbarickým kyslíkem ve vícemístných komorách doprovázeni ošetřujícím personálem. Ošetřovatelská a léčebná činnost uvnitř hyperbarické...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 3-4/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Nemoci z povolání přenosné a parazitární hlášené u vojáků z povolání v letech 2007–2012

Nemoci z povolání přenosné a parazitární hlášené u vojáků z povolání v letech 2007–2012

Práce volně navazuje na stať uveřejněnou v časopisu Pracovní lékařství (2007, roč. 59, č. 3, s. 102–104), kterou napsal MUDr. Josef Pavel, Ph.D., primář Oddělení nemocí z...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 3-4/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
 
 
 
 
 
 

diskuze