Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Pracovní lékařství

Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vybraných prevádzkach automobilového priemyslu

Sledovanie a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vybraných prevádzkach automobilového priemyslu

V našej medicínskej literatúre sa problematike poškodenia sluchu z hluku vo výrobnej sfére automobilového priemyslu v ostatných rokoch nevenuje dostatok pozornosti. Hlavným...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 3-4/2015

Specializace: pracovní lékařství hyperbarická medicína hygiena a epidemiologie
Effectiveness of preventive and curative ergonomic interventions in work environment in support maritime services

Effectiveness of preventive and curative ergonomic interventions in work environment in support maritime services

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 3-4/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
 
 
Cytogenetická vyšetření u zdravotníků exponovaných cytostatikům*

Cytogenetická vyšetření u zdravotníků exponovaných cytostatikům*

V práci jsou předkládány výsledky konvenčních cytogenetických vyšetření prováděných v rámci preventivních prohlídek při výkonu pracovnělékařské péče u zdravotníků pracujících s...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 3-4/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu 
ve vícemístných hyperbarických komorách

Zdravotní problematika práce ošetřujícího personálu 
ve vícemístných hyperbarických komorách

V řadě zemí jsou pacienti během terapie hyperbarickým kyslíkem ve vícemístných komorách doprovázeni ošetřujícím personálem. Ošetřovatelská a léčebná činnost uvnitř hyperbarické...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 3-4/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Nemoci z povolání přenosné a parazitární hlášené u vojáků z povolání v letech 2007–2012

Nemoci z povolání přenosné a parazitární hlášené u vojáků z povolání v letech 2007–2012

Práce volně navazuje na stať uveřejněnou v časopisu Pracovní lékařství (2007, roč. 59, č. 3, s. 102–104), kterou napsal MUDr. Josef Pavel, Ph.D., primář Oddělení nemocí z...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 3-4/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Profesionální otrava olovem (i) ve 21. století

Profesionální otrava olovem (i) ve 21. století

Autorky popisují případ chronické otravy olovem u zaměstnanců ve výrobě speciálního technického skla. Tato výroba zůstávala dvě desítky let „utajena“, a to do doby než si...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 2/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Degenerativní onemocnění bederní páteře, hlavní diagnostické jednotky

Degenerativní onemocnění bederní páteře, hlavní diagnostické jednotky

Cílem předkládané práce je shrnout současné základní poznatky o degenerativním onemocnění bederní páteře se zaměřením na epidemiologii, anatomii, etiopatogenezi a vymezit...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 2/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Hyperbarická medicína 
v České republice – aktuální pohled

Hyperbarická medicína 
v České republice – aktuální pohled

Hyperbarická medicína je lékařská specializace, jejíž součástí je problematika hyperbarické oxygenoterapie a potápěčské medicíny. Autoři se v článku věnují zejména hyperbarické...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 2/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Patokineziologické změny 
v pohybovém aparátu u hráčů na basovou kytaru – význam prevence: série případů a literární přehled

Patokineziologické změny 
v pohybovém aparátu u hráčů na basovou kytaru – význam prevence: série případů a literární přehled

Hlavním cílem této studie bylo zjistit, jakým způsobem se asymetrické zatížení u hráčů na basovou kytaru promítne do funkce pohybového aparátu.V rámci této série případů jsme...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 2/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol

Stav kvality hlasu pedagogů ostravských základních škol

Úvod: Kultivovaný mluvní a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích. Z hlediska nároků na kvalitu hlasu podle doporučení Unie evropských foniatrů...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 2/2015

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
 
 
 
 
 
 

diskuze