Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vztah kouření a dysmenorey u mladých žen

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 8.4.2016

Vztah kouření a dysmenorey u mladých žen

Australská studie měla za cíl prozkoumat spojitost mezi kouřením cigaret a vznikem a vývojem dysmenorey, a to na velkém vzorku mladých žen.

Prospektivní kohortové studie se zúčastnilo 9 067 mladých žen, které alespoň 3× uvedly bolestivou menstruaci a jež byly náhodně vybrány z národní databáze Medicare. Tyto ženy byly sledovány od roku 2000, kdy se jejich věk pohyboval mezi 22 a 27 lety, do roku 2012.

Na začátku studie 26 % žen uvedlo, že v současné době kouří. Podle vývoje dysmenorey byly rozděleny do 4 skupin: normativní (42 %), s pozdním začátkem (11 %), s ustupujícími projevy (33 %) a chronickým průběhem (14 %). V porovnání se ženami, které nikdy nekouřily, měly kuřačky významně vyšší pravděpodobnost, že budou spadat do skupiny s chronickou dysmenoreou. Poměr šancí (odds ratio [OR]) poté, co byly vzaty v úvahu sociálně-demografické a reprodukční faktory i životní styl, byl pro exkuřačky 1,33 (při 95% intervalu spolehlivosti [CI] 1,05−1,68) a pro kuřačky 1,41 (95% CI 1,17−1,70).

Dále byl odhalen vztah mezi rizikem chronické dysmenorey a věkem, ve kterém dívky začaly kouřit. Pro začátek kouření ve věku do 13 let byl OR 1,59 (95% CI 1,18−2,15), pro začátek ve věku 14−15 let OR 1,50 (95% CI 1,18−1,90) a pro začátek ve věku 16 let a později OR 1,26 (95% CI 1,03−1,55). Mezi dysmenoreou s jiným než chronickým průběhem a kouřením nebyl pozorován žádný vztah.

Závěrem je tedy možné říct, že kouření cigaret, a zvláště pak časný začátek kouření jsou spojeny se zvýšeným rizikem chronické dysmenorey. Tento bezprostřední nepříznivý účinek cigaret by mohl být důležitým bodem v prevenci kouření u mladých žen.

(mak)

Zdroj: Ju H., Jones M., Mishra G. D. Smoking and trajectories of dysmenorrhoea among young Australian women. Tobacco Control 2016; 25 (2): 195−202; doi: 10.1136/tobaccocontrol-2014-051920. Dostupné na: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/25/2/195.long

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Drospirenon je gestagen s přidanou hodnotou

Kombinovaná perorální antikoncepce (COC) patří u žen ve fertilním věku mezi nejčastěji užívaná farmaka. Estrogenovou složku zastupuje nejčastěji etynilestradiol, gestagenová složka je podstatně variabilnější. Jednou z novějších možností je syntetický hormon drospirenon. Jeho výhodou je antialdosteronový účinek s pozitivním vlivem na metabolický profil. Použití COC s drospirenonem sledovala například práce uveřejněná v roce 2009 v časopise Contraception.

Může být antikoncepce bezpečnější?

Kombinovaná perorální antikoncepce (COC) patří mezi široce užívaná léčiva. Kromě spolehlivého kontraceptivního účinku nabízí řadu dalších efektů v rámci kontroly cyklu, regulace menstruačního krvácení a ovlivnění dalších symptomů. Se stoupajícím výskytem civilizačních chorob lze s výhodou zvolit přípravek, který jako gestagenovou složku obsahuje drospirenon.

Dienogest se uplatňuje v léčbě akné

Kombinovaná perorální antikoncepce (KPA) patří v naší populaci mezi nejčastěji užívané lékové skupiny. Zatímco estrogenovou složku tvoří poměrně konstantně ethinylestradiol, gestagenová složka se napříč jednotlivými preparáty značně liší. Na jejím výběru přitom závisí nonkontraceptivní vlastnosti KPA, včetně terapeutického vlivu na papulopustulární akné. Efekt kombinace ethinylestradiolu a dienogestu právě na toto dermatologické onemocnění popsala práce uveřejněná v roce 2009 v časopise Contraception.Všechny novinky