Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv perorální antikoncepce na projevy revmatoidní artritidy u žen

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 11.4.2017

Vliv perorální antikoncepce na projevy revmatoidní artritidy u žen

Loni publikovaná německá studie ukazuje příznivý efekt perorální antikoncepce na zmírnění obtíží u žen s revmatoidní artritidou (RA).

Vztah mezi RA a hormonálním působením

V současnosti je v odborné literatuře diskutovaný vztah mezi revmatoidní artritidou a perorální antikoncepcí složenou z gestagenů a estrogenů. Tato léčba zajišťuje udržení hladiny zmíněných hormonů během jejich užívání a předpokládá se určitý vliv na projevy revmatoidní artritidy. Incidence RA a aktivita nemoci jsou rovněž ovlivněny pohlavím, těhotenstvím, laktací a menopauzou.

Hormonální vliv estrogenů se projevuje prozánětlivými i protizánětlivými účinky. Za normálních okolností a bez prozánětlivého podnětu estrogenní hormony stimulují osu hypotalamus−hypofýza−nadledviny, která dokáže proinflamatorní působení zastavit prostřednictvím uvolnění kortikoidů. V podmínkách chronického zánětu dominuje inhibující efekt estrogenů na cirkulující cytokiny. Aktivace osy hypotalamus–hypofýza−nadledviny prostřednictvím cytokinů je v tomto případě potlačena. Tento mechanismus vysvětluje rozdílný vliv estrogenů na pacientky před nástupem symptomů artritidy s aktivní fází chronického zánětu či bez ní.

Cíle studie 

V metaanalýze publikované v roce 2014 v International Journal of Rheumatic Diseases autoři neprokázali protektivní efekt perorální antikoncepce z hlediska vývoje RA. Řada dalších studií ovšem poukazuje na fakt, že užívání antikoncepce v době nástupu RA či dlouho před ním bylo spojeno s příznivými funkčními a radiologickými nálezy u pacientek v dlouhodobém sledování. Cílem prezentované studie německých autorů proto bylo posoudit vliv užívání perorální antikoncepce před nástupem obtíží a během prvních 2 let revmatoidní artritidy na klinické příznaky nemoci a nemocnými hlášené projevy RA.

Sledovaná populace a metodika výzkumu

Do studie bylo zavzato celkem 273 žen ve věku od 18 do 60 let se známkami časné revmatoidní artritidy, které neměly zkušenosti s hormonální substituční terapií. Byly zkoumány možné asociace mezi užíváním perorální antikoncepce (současným/minulým/žádným), aktivitou RA a její léčbou. Projevy hlášené nemocnými byly hodnocené dle skóre Rheumatoid Arthritis Impact of Disease (RAID), Rheumatoid Arthritis Disease Activity Index (RADAI), Profile of Mood and Discomfort (PROFAD) a Hannover Functional Assessment (FFbH) a sledované po dobu 2 let. Získaná data byla statisticky zpracována s užitím lineárně smíšených modelů vytvořených s přihlédnutím ke stáří, BMI, nikotinismu a paritě žen.

Výsledná zjištění

18 % žen s RA nikdy neužívalo antikoncepci, 63 % žen ji užívalo v minulosti a 19 % žen ji užívalo v době studie. Pacientky, které v minulosti či během studie užívaly kontraceptiva, měly statisticky významně lepší výsledky skórování v systémech RAID, PROFAD, RADAI a FFbH po 12 měsících sledování než ženy, které kontraceptiva neužívaly nikdy. Rovněž po 2 letech sledování bylo průměrné skóre v systému RAID statisticky signifikantně lepší u žen, které v minulosti či v současnosti užívaly kontraceptiva. Jejich užívání neovlivnilo výsledky akutních zánětlivých markerů. U žen, které nikdy kontraceptiva neužívaly, byly ve vyšší míře terapeuticky nasazovány kortikoidy než u ostatních dvou skupin pacientek.

Závěr

Autoři studie konstatovali, že terapie perorálními kontraceptivy aplikovaná v minulosti či souběžně s projevy revmatoidní artritidy má za následek zmírnění obtíží pacientek. Protektivní účinek perorální antikoncepce na projevy revmatoidní artritidy u žen je pravděpodobněji indukován prostřednictvím mechanismů v CNS než potlačením periferního zánětu.

(moa)

Zdroj: Albrecht K., Callhoff J., Buttgereit F. et al. Association between the use of oral contraceptives and patient-reported outcomes in an early arthritis cohort. Arthritis Care Res (Hoboken) 2016 Mar; 68 (3): 400−405, doi: 10.1002/acr.22667.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost ethinylestradiolu/drospirenonu v prodlouženém režimu u žen s primární dysmenoreou

Primární dysmenorea má signifikantní dopad na kvalitu života žen. Často však bývá opomíjena a mnoho žen užívá k tlumení bolestí volně prodávaná analgetika, jejichž nadměrné užívání může být spojeno s rozvojem nežádoucích vedlejších účinků. Multicentrická klinická studie se proto zabývá efektem kombinace ethinylestradiolu a drospirenonu na potlačení symptomů primární dysmenorey.

Dysmenorea je u mladých dívek a žen nedostatečně léčena

Podle nedávno publikované metaanalýzy je dysmenorea hlavním gynekologickým problémem dospívajících dívek. I přes celosvětově vysokou prevalenci jen minimum dívek a mladých žen vyhledá z důvodu dysmenorey lékařskou pomoc.

Kontraceptiva s prodlouženým a kontinuálním užíváním − postřehy pro praxi

Kandidátkou k prodlouženému či kontinuálnímu užívání perorálních kontraceptiv je každá žena, která může užívat klasická cyklická kontraceptiva. Které pacientky z nich mohou profitovat nejvíce?Všechny novinky