Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Potenciál protektivního působení kombinované perorální kontracepce ve vztahu k revmatoidní artritidě

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 8.11.2017

Potenciál protektivního působení kombinované perorální kontracepce ve vztahu k revmatoidní artritidě

Revmatoidní artritida se asi 2−3× častěji vyskytuje u žen než u mužů a předpokládá se, že svůj podíl na tom mají i pohlavní hormony a kolísání jejich hladin. Rozsáhlá švédská studie ukázala, že především dlouhodobé užívání hormonální kontracepce snižuje riziko vzniku tohoto onemocnění, a to i při korekci výsledku na známé rizikové faktory, jako je např. kouření.

Studie EIRA

Revmatoidní artritida (RA) je jednou z nejběžnějších autoimunitních nemocí a na jejím vzniku se podílí řada genetických a environmentálních faktorů. Švédská studie případů a kontrol EIRA umožnila hlubší náhled do její epidemiologie a do běžné praxe z ní můžeme přenést zajímavé závěry.

Této studie se mezi lety 1996 a 2014 účastnilo několik tisíc žen ve věku 18−70 let (2641 pacientek s RA a 4251 zdravých kontrol). Sledované ženy ještě byly dále stratifikovány na základě protilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPA). Autoři se kromě jiného snažili nalézt vztah mezi revmatoidní artritidou a faktory, jako jsou užívání kombinované perorální kontracepce nebo kojení.

Vztah mezi užíváním kontracepce a snížením rizika vzniku RA

Ženy, které někdy užívaly hormonální kontracepci, měly oproti neužívajícím nižší pravděpodobnost, že se u nich rozvine RA (poměr šancí [OR] 0,87; 95% CI 0,78−0,97). Při srovnání žen, které aktuálně užívaly a nikdy neužívaly činil poměr šancí 0,85 (95% CI 0,68−1,06) a i srovnání bývalých uživatelek s neužívajícími dospělo k podobnému výsledku: 0,87 (95% CI 0,78−0,98). Srovnání aktuálně užívajících a bývalých uživatelek bylo statisticky významné pouze pro soubor pacientek ACPA-pozitivních, u ACPA-negativních pacientek významné rozdíly zaznamenány nebyly. Asociace užívání hormonální kontracepce a RA zůstala významná i po korekci na užívání tabáku a alkoholu.

Delší užívání kontracepce (nad medián souboru, tj. 7 let) bylo asociováno se snížením rizika vzniku RA (OR 0,81; 95% CI 0,71−0,92), a to u ACPA-pozitivních (p = 0,0037) i ACPA-negativních (p = 0,0356) pacientek. U bývalých uživatelek se tato asociace prokázala jen v případě ACPA-pozitivních pacientek.

Kojení

Ženy, které kojily po dobu 7−12 měsíců, měly ve srovnání s těmi, které kojily po dobu 0−6 měsíců, nižší riziko rozvoje RA (OR 0,93; 95% CI 0,75−1,14). Ženy kojící po 13 a více měsíců měly dokonce OR 0,77 (95% CI 0,63−0,94). Tento trend byl patrný u ACPA-pozitivních pacientek, nikoliv ACPA-negativních. Slibné výsledky však po korekci na konzumaci tabáku a alkoholu pozbyly statistickou významnost.

Závěr

Zatímco při užívání kombinované perorální kontracepce studie EIRA pozorovala protektivní vliv (zejména u ACPA-pozitivní RA), který se zvyšoval s délkou jejího užívání, asociaci mezi kojením a snížením rizika rozvoje RA se po korekci na zkreslující faktory nepodařilo prokázat.

(pez)

Zdroj: Orellana C., Saevarsdottir S., Klareskog L. et al. Oral contraceptives, breastfeeding and the risk of developing rheumatoid arthritis: results from the Swedish EIRA study. Ann Rheum Dis 2017 Aug 17, pii: annrheumdis-2017-211620, doi: 10.1136/annrheumdis-2017-211620 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinovaná perorální antikoncepce se spironolaktonem v léčbě PCOS

Studie španělských autorů čerstvě publikovaná European Journal of Endocrinology porovnávala efektivitu a bezpečnost kombinované perorální antikoncepce spolu s antiandrogenem spironolaktonem oproti užívání samotného metforminu (inzulinový senzitizér) u žen se syndromem polycystických ovarií (PCOS).

Výhody estrogenů a gestagenů v léčbě endometriózy

Jednotlivé terapeutické modality užívané při léčbě endometriózy jsou obdobně efektivní při zmírnění bolesti. Kombinace estrogen/gestagen nebo samotné gestageny však vykazují i další výhody, zejména z hlediska dlouhodobého užívání, jež shrnují autoři následujícího článku.

Antiinflamatorní, antiangiogenní a antineurogenní vliv drospirenonu na endometriální buňky stromatu žen s ovariální endometriózou

Studie japonských autorů demonstrovala antiinflamatorní, antiangiogenní a antineurogenní vliv drospirenonu na buňky endometriálního stromatu a prokázala tak pozitivní vliv orálních kombinovaných kontraceptiv s drospirenonem na endometriózu.Všechny novinky