Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Hormonální antikoncepce není asociována s nižší efektivitou antivirotik

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 5.9.2017

Hormonální antikoncepce není asociována s nižší efektivitou antivirotik

Plánované rodičovství je jednou z hlavních metod prevence perinatálního přenosu HIV z matky na plod, a proto je účinná metoda antikoncepce pro HIV-pozitivní ženy nadmíru důležitá. Prezentovaná longitudinální studie sledovala účinnost antivirové léčby za současného užívání antikoncepčních metod a hodnotila plazmatickou virovou supresi a uvolňování HIV do vaginálního sekretu.

Metodika a průběh studie

U 1097 HIV-pozitivních žen ze subsaharské Afriky, které začaly s užíváním antivirotik, byla analyzována virová nálož a vylučování virové RNA v genitálním sekretu. Vzorky byly odebírány každých 6 měsíců. Jako kontracepční metody byly ženami uváděny antikoncepce injekční, perorální, depotní implantáty, eventuálně nehormonální prostředky nebo žádná antikoncepce. Byla použita multivariabilní Coxova regrese ke zjištění času do plazmatické virové suprese a logistická regrese ke stanovení vylučování viru u jednotlivých antikoncepčních metod.

Výsledky

V době započetí antivirové léčby užívalo celkem 211 žen (20 %) injekční antikoncepci, 69 (6 %) žen mělo depotní implantát, 50 žen (5 %) užívalo perorální hormonální antikoncepci a 749 žen (69 %) používalo nehormonální prostředky nebo nepoužívalo žádnou antikoncepční metodu. Plazmatická virová suprese byla vysoká (po 6 měsících dosahovala 90 %) a nebyla ovlivněna užíváním hormonální antikoncepce, přičemž ani čas dosažení suprese nebyl hormonálními preparáty prodloužen v porovnání s nehormonální či žádnou antikoncepcí (hazard ratio [HR] pro antikoncepci injekční 0,89, depotní 0,91, perorální 1,33). Vylučování viru po započetí antivirové léčby bylo vzácné a bylo detekováno pouze u 9 % vzorků a hormonální antikoncepce nebyla spojena s vyšším vylučováním viru (HR pro metody injekční 1,07, depotní 0,67 a perorální 0,56).

Závěr

Užívání hormonální antikoncepce nebylo spojeno se sníženou účinností antivirotik u HIV-pozitivních pacientek. Jelikož je u těchto žen velmi důležité ideální plánování rodičovství, měly by být kontracepční metody ženám aktivně nabízeny.

(boba)

Zdroj: Patel R. C., Baeten J. M., Heffron R. et al. Brief report: hormonal contraception is not associated with reduced ART effectiveness among women initiating ART: evidence from longitudinal data. J Acquir Immune Defic Syndr 2017 May 1; 75 (1): 91−96, doi: 10.1097/QAI.0000000000001339.


 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

I kuriózní případy mohou mít snadné řešení

Pročítat anamnézu některých pacientů je více než úsměvné. Co vše se může porouchat? Pacientka s velkou depresivní poruchou, premenstruační dysforickou poruchou, sociální anxiózní poruchou, panickou poruchou a histriónskou poruchou osobnosti byla velkým oříškem pro své lékaře a možná i vám dá práci udržet poker face.

Kombinovaná hormonální antikoncepce u pacientek s migrénami s aurou

Přehledový článek recentně publikovaný v časopisu Headache se zabývá vlivem moderní hormonální antikoncepce na migrénu s aurou a výskyt cévních mozkových příhod u žen.

Kombinovaná perorální kontraceptiva: Labutí píseň schématu 21/7?

Po dlouhou dobu jsme považovali za optimální užívat kombinovaná perorální kontraceptiva v režimu 21/7, který nejvěrněji imituje přirozený cyklus. Je to však skutečně dobrá volba?Všechny novinky