Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Perorální antikoncepce: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

20 benefitů hormonální antikoncepce − znáte je všechny?

Specializace: gynekologie a porodnictví
Téma: Perorální antikoncepce

Vydáno: 7.4.2017

20 benefitů hormonální antikoncepce − znáte je všechny?

V posledních letech se hormonální antikoncepce často stává terčem kritiky. Jejích benefitů přitom rozhodně není málo. O spolehlivém kontraceptivním účinku hormonální antikoncepce (HAK) patrně nikdo nepochybuje. Všeobecně známé jsou i základní nežádoucí účinky. Následující přehled přináší shrnutí dvaceti dalších vedlejších přínosů pro uživatelky.

 1. Úprava poruch menstruačního cyklu
  • Poruchy cyklu jsou běžnou příčinou bolesti, anémie a snížení kvality života žen. Vhodně zvolené preparáty HAK je upravují a ženám vyhovují i díky (vedlejšímu) kontraceptivnímu účinku.
 2. Léčba dysmenorey
  • V tomto bodě je řeč o dívkách a ženách, které trpí při menstruaci silnou bolestí, jejímž následkem je pracovní neschopnost nebo absence ve škole. HAK jsou jedním z vhodných řešení, při nedostatečném účinku v klasickém režimu se doporučuje režim „dlouhého cyklu“ bez vysazování. Kontinuální amenorea je pro kvalitu života těchto žen optimální.
 3. Tlumení androgenizace
  • Terapeutickým cílem je úprava seborey, akné, hirsutismu a alopecie. HAK snižují ovariální sekreci androgenů a zvyšují hladinu SHBG (sexuální hormony vázajícího globulinu), což má za následek sníženou hladinu volných androgenů a zmírnění jejich účinků. Některá generika inhibují také cirkulující androgeny, zejména cyproteron-acetát. U žen se syndromem polycystických ovarií se rovněž normalizuje velikost a struktura ovarií.
 4. Léčba premenstruačního syndromu a premenstruační dysforické poruchy
  • Obě tyto poruchy mizejí během těhotenství a laktace, ale také při selhání osy hypotalamus–hypofýza–ovarium a v menopauze. Z toho vzešel nápad využívat k léčbě HAK a účinek byl skutečně pozorován.
 5. Prevence ovariálních cyst
  • HAK chrání před folikulárními i luteálními cystami, pokud potlačují osu hypotalamus–hypofýza–ovarium. Při jejich užívání je možné se vyhnout chirurgickému řešení.
 6. Tlumení symptomatiky endometriózy/adenomyózy
  • Kombinovaná HAK zásadním způsobem redukuje bolest u endometriózy. Klasický režim může selhat, v tom případě se doporučuje režim „dlouhého cyklu“. V porovnání s operací je HAK výrazně bezpečnější a nákladově efektivnější. Efekt je nejvýraznější při dlouhodobém udržování dlouhého cyklu. V případě adenomyózy je léčba obdobně úspěšná − platí to o bolesti i silném krvácení.
 7. Prevence vzniku děložních myomů
  • Kombinovaná HAK významně snižuje riziko rozvoje myomu dělohy. U bývalých uživatelek je to o 50 %, u stálých dokonce o 70 %.
 8. Prevence pánevních zánětů
  • Užívání HAK snižuje riziko pánevních zánětů o 50−60 %. Klesá potřeba hospitalizace, preskripce léčiv a počet operačních výkonů; v laparoskopickém hodnocení je patrný pokles závažnosti pánevních zánětů.
 9. Prevence revmatoidní artritidy
  • HAK snižuje riziko rozvoje RA o 30−50 %.
 10. Prevence roztroušená sklerózy
  • Užívání HAK oddaluje nástup RS úměrně délce užívání. Podle švédské studie z roku 2010 byl u žen, které ji užívaly méně než jeden rok, věk nástupu 24 let, při užívání po více než 10 let pak 31 let.
 11. Léčba menstruační migrény
  • Základním principem léčby menstruační migrény bez aury je minimalizace výkyvů hormonálních hladin. Toho lze dosáhnout režimem dlouhého cyklu.
 12. Prevence osteoporózy
  • HAK umožňují zachování BMD (hustoty minerálů v kosti) u hypoestrogenních mladých žen a u žen v období premenopauzy. S délkou užívání (nad 5 let) ochrana posiluje.
 13. Prevence změn hlasu
  • Hlasivky jsou hormon-dependentním orgánem a zejména u hlasových profesionálek je problémem hrubnutí hlasu při vyšších hladinách androgenů. Kombinovaná HAK s antiandrogenním účinkem tyto účinky zmírňuje.
 14. Tlumení symptomů astmatu
  • Podle rozdílu koncentrací vydechovaného NO u ovulujících žen a uživatelek HAK je zřejmé, že HAK může pomáhat zmírňovat symptomatiku astmatu.
 15. Prevence a léčba endometriální hyperplazie
  • HAK s dominantním gestagenním tkáňovým účinkem může sloužit jako prevence i terapie endometriální hyperplazie, například u žen se syndromem polycystických ovarií.
 16. Prevence benigních onemocnění prsu
  • Mnoho studií ukázalo snížení rizika benigních onemocnění prsu (fibrocystická dysplazie, fibroadenom apod.) u uživatelek HAK, zejména při delším užívání před prvním dokončeným těhotenstvím. Ochrana stoupá s délkou užívání.
 17. Prevence karcinomu ovaria
  • Snížení rizika karcinomu ovaria je jedním z nejvýznamnějších benefitů kombinované HAK. Považuje se za důsledek potlačení ovulace. Efekt je pozorován již po 3 měsících užívání, ale po 10 letech dosahuje až 80% redukce rizika a přetrvává více než 30 let. Mezi jednotlivými preparáty přitom není významný rozdíl. Podle celosvětových údajů užívání HAK na vrub karcinomu ovaria dosud zabránilo cca 200 tisícům případů karcinomu ovaria a 100 tisícům úmrtí.
 18. Prevence karcinomu endometria
  • Kombinovaná HAK redukuje riziko karcinomu endometria asi o 50 %, je-li užívána aspoň jeden rok; ochrana přetrvává desítky let.
 19. Prevence kolorektálního karcinomu
  • Kolorektální karcinom je dalším nádorem, před jehož vznikem HAK své uživatelky chrání, a to poměrně výrazně (RR bylo v různých studiích například 0,81, 0,84 nebo 0,72).
 20. Snížení onkologických rizik nullipar
  • Velice zajímavá studie publikovaná v časopise Lancet ukázala, že užívání kombinované HAK snížilo u jeptišek rizika plynoucí z nulliparity. Tato neobvyklá kohorta může někomu připadat úsměvná, ale postrádá některé potenciálně zkreslující faktory, jako je promiskuita nebo zneužívání návykových látek.

(pez)

Zdroj: Schindler A. E. Non-contraceptive benefits of oral hormonal contraceptives. Int J Endocrinol Metab 2013; 11 (1): 41−47, doi: 10.5812/ijem.4158.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Antikoncepční metody u dívek s chronickým revmatickým onemocněním

Brazilští autoři se ve svém článku z července 2016 zabývají možnostmi antikoncepce u dospívajících dívek s revmatologickým onemocněním: juvenilním systémovým lupusem erythematodem (JSLE), antifosfolipidovým syndromem (APS), juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) a juvenilní dermatomyozitidou (JDM).

Antikoncepce není jen ochranou před otěhotněním, má i další výhody

Většina kontracepčních metod nabízí vedle zabránění nechtěnému početí ještě další výhody, které mají za sebou silnou evidenci v proběhlých studiích a metaanalýzách. Mnoho lékařů, uživatelek či potenciálních uživatelek o nich ale neví. Přinášíme proto přehled benefitů spojených s užíváním kombinované perorální antikoncepce.

Užívání hormonální antikoncepce v menopauze

Menopauza je důležitým obdobím v životě ženy. Dostavuje se zpravidla mezi 40. a 55. rokem věku, kdy menstruace začíná být nepravidelná až zcela vymizí. Je to dáno klesající hladinou estrogenu v organismu. Následující článek shrnuje benefity a význam antikoncepce pro ženu v tomto období.Všechny novinky