Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Parenterální výživa: Novinky
Kazuistiky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Vzdělávací portál Nutriční akademie
 

Zvýšená depozice manganu v mozku u kojenců na parenterální výživě

Specializace: anesteziologie a resuscitace gastroenterologie a hepatologie chirurgie všeobecná intenzivní medicína interní lékařství neurologie onkologie
Téma: Parenterální výživa

Vydáno: 6.12.2016

Zvýšená depozice manganu v mozku u kojenců na parenterální výživě

Studie amerických autorů zkoumala příjem manganu ve výživě a s pomocí zobrazovacích technik hodnotila depozici manganu v mozku kojenců.

Rizika spojená s nadměrným příjmem manganu

Mangan je stopový prvek nezbytný pro normální růst a vývoj člověka. Nadměrný přísun manganu (Mn) u dospělých ovšem vede k souboru neurologických a psychosociálních příznaků připomínajících Parkinsonovu nemoc, s destruktivními lézemi bazálních ganglií. Málo je ovšem známo o tom, jak zvýšená expozice manganu ovlivňuje mozek a psychomotorický vývoj kriticky nemocných novorozenců a kojenců.

Standardní přípravky pro suplementaci stopových prvků obsahují významné množství Mn, což obvykle − pokud jsou dávkovány dle doporučení k vyloučení deficitu zinku (Zn) − vede ke zvýšené expozici pacienta manganu. Kriticky nemocné novorozence tak podávání těchto preparátů v rámci parenterální výživy může vystavit nebezpečí neurotoxicity.

Průběh a výsledky studie

Sedmdesát tři kojenců bylo zařazeno do studie hodnotící relaxační čas na T1-vážených MRI skenech bazálních ganglií (T1R), jejímž cílem bylo testovat hypotézu, že kojenci vystavení zvýšenému parenterálnímu přísunu Mn trpí zvýšeným ukládáním Mn v mozku, jmenovitě v bazálních gangliích. Kratší relaxační čas odpovídal vyššímu depozitu Mn. Ze 73 zařazených subjektů byly kvalitní výsledky vyšetření magnetickou rezonancí k dispozici u 58. Z toho 39 patřilo do skupiny s vysokou expozicí Mn, tj. jejich výživa v předchozích 4 týdnech byla z více než 75 % tvořena parenterální nutricí. Současně byla pomocí hmotnostní spektrometrie měřena koncentrace Mn v krvi. Čtyři pacienti ze skupiny s vysokou expozicí měli hladinu Mn v krvi > 30 μg/l.

Po korekci ve vztahu ke gestačnímu věku v době narození byla potvrzena asociace mezi zvýšeným přísunem Mn a sníženým časem relaxace na T1-vážených sekvencích v oblasti globus pallidus a putamen, nebylo však zjištěno spojení s koncentrací Mn v krvi. Asociace T1R a přísunu Mn byla silnější u pacientů se zvýšeným konjugovaným bilirubinem, což potvrzuje vyšší riziko u osob s cholestázou.

Závěr

Recentně publikovaná studie potvrzuje rizika podávání standardizovaných přípravků pro suplementaci stopových prvků v parenterální výživě novorozencům a kojencům, nevhodnost stanovení plazmatické hladiny Mn jako screeningového vyšetření a doporučuje zvolit v dávkování stopových prvků individuální přístup. 

(thom)

Zdroj: Aschner J. L., Anderson A. et al. Neuroimaging identifies increased manganese deposition in infants receiving parenteral nutrition. Am J Clin Nutr 2015 Dec; 102 (6): 1482−1489, doi: 10.3945/ajcn.115.116285.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Průvodce mladého onkologa infuzní terapií a výživou
Díl 4 –  Enterální a parenterální výživa. Chloridy. Kazuistika 4

Nutriční podpora je indikována u všech pacientů s přítomnou malnutricí od okamžiku jejího zjištění a dále u pacientů, kteří nemohou obnovit plný příjem stravy do 3–5 dní. Preferujeme enterální podání – pokud však nedosáhneme plného výživového zajištění do uvedené doby, je nutné přidávat výživu parenterálně. Při nefunkčním gastrointestinálním traktu (GIT) volíme úplnou parenterální výživu. Nejsou-li kontraindikace, zkoušíme i v této situaci vždy a opakovaně podávat alespoň malou dávku enterální výživy.

Domácí parenterální výživa v onkologii
Díl 3 –  Mobilní režim domácí parenterální výživy

Centrum domácí parenterální výživy IKEM je součástí Centra diabetologie a vzniklo roku 2008. Dosud prošlo touto ambulancí 32 nemocných. V posledních letech se zaměřuje na zdokonalení režimu s ohledem na kvalitu života nemocných a zejména na prevenci komplikací spojených s domácí parenterální výživou. Jedním z významných kroků bylo ustanovení tzv. mobilního režimu, aby bylo nemocným umožněno zapojení se do každodenního života. Celý projekt se podařilo realizovat v roce 2014, kdy vzniknul nový kód pro mobilní domácí parenterální výživu. Dalším aspektem centra je péče o nemocné před transplantací a po transplantaci tenkého střeva.

Přínos domácí parenterální výživy pro pacienty s malignitami

Výzkumy ukázaly, že malnutrice se u pacientů s malignitami vyskytuje v závislosti na typu nádoru v 60–80 % případů. Dochází k rozvoji nádorové kachexie, což je komplexní syndrom zahrnující úbytek na váze, anorexii, anemii, zánět a nízkou hladinu albuminu.Všechny novinky