Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Otorinolaryngologie a foniatrie

Nové léčebné postupy s využitím mezenchymálních kmenových buněk (MSC) v otorinolaryngologii

Nové léčebné postupy s využitím mezenchymálních kmenových buněk (MSC) v otorinolaryngologii

Mezenchymálních kmenové buňky (MSC) jsou využívány k regeneraci poškozené mezenchymální tkáně. Jsou schopny se diferencovat ve zralé buňky kostní, chrupavčité, nervové, svalové...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 2/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
Adultní xantogranulom supraklavikulární oblasti

Adultní xantogranulom supraklavikulární oblasti

Xantogranulomatóza (XTG) je vzácné chronické multiorgánové onemocnění, které se nejčastěji klinicky prezentuje vícečetnými nodulárními kožními infiltráty (v oblasti hlavy a krku...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 2/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
 
 
Význam exprese galektinu-3 u glotického dlaždicobuněčného karcinomu hrtanu

Význam exprese galektinu-3 u glotického dlaždicobuněčného karcinomu hrtanu

Úvod: Cílem studie bylo posoudit expresi galektinu-3 ve vztahu ke klinicko-patologickým ukazatelům u glotického dlaždicobuněčného karcinomu hrtanu.Soubor a metodika...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 2/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
Aspiračná cytológia versus peroperačná histológia v diagnostike uzlov štítnej žľazy

Aspiračná cytológia versus peroperačná histológia v diagnostike uzlov štítnej žľazy

Úvod: V diferenciálnej diagnostike uzlovej strumy má nezastupiteľné postavenie tenkoihlová aspiračná cytológia (FNAC) s vysokou úspešnosťou v detekcii malígneho nádoru. Na...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 2/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
Kinematika hlasivek - nové parametry hodnocení

Kinematika hlasivek - nové parametry hodnocení

V práci jsou shrnuty nové poznatky o kinematice hlasivek, získané užitím vysokorychlostní kamery HSV. Standardně používané parametry hodnocení hlasivkové kinematiky jsou...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 2/2016

Specializace: otorinolaryngologie dětská otorinolaryngologie audiologie a foniatrie
Mikrobiologické nálezy u dětí
 s adeno-tonzilární hypertrofií

Mikrobiologické nálezy u dětí
 s adeno-tonzilární hypertrofií

Úvod: Přesná příčina vzniku adeno-tonzilární hypertrofie není jasná, je zvažována souvislost s chronickou či recidivující infekcí, a tedy i s mikrobními nálezy v hltanu...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 1/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
Flexibilní endoskopie horních dýchacích cest v léky navozeném spánku

Flexibilní endoskopie horních dýchacích cest v léky navozeném spánku

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je charakterizovaná opakovanými epizodami částečného nebo úplného uzávěru horních dýchacích cest během spánku. Diagnostickým, ale i léčebným...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 1/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
Nosní tamponády – přehled materiálů

Nosní tamponády – přehled materiálů

Nosní tamponády se používají ke stavění epistaxe či krvácení po nazálních výkonech. Pacienti si často stěžují, že odstranění nosní tamponády po výkonu je pro ně za celou...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 1/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
Klinické využití nové audiometrické metody – vizuálně podporovaná audiometrie

Klinické využití nové audiometrické metody – vizuálně podporovaná audiometrie

Uvedená práce navazuje na předchozí publikaci stejných autorů Vizuálně podporovaná audiometrie (Visual Reinforcement Audiometry VRA), kde byla tato nová behaviorální metoda...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 1/2016

Specializace: otorinolaryngologie dětská otorinolaryngologie audiologie a foniatrie
Význam exprese C kit a MYB genu pro diagnostiku, prognózu a léčbu adenoidně cystických karcinomů slinných žláz – současná úroveň výzkumu a jeho aplikace v praxi

Význam exprese C kit a MYB genu pro diagnostiku, prognózu a léčbu adenoidně cystických karcinomů slinných žláz – současná úroveň výzkumu a jeho aplikace v praxi

Adenoidně cystický karcinom je druhým až třetím nejčastějším maligním neoplazmatem velkých a převládající nádorovou jednotkou tumorů malých slinných žláz. Podobně jako některé...

Celý článek   Otorinolaryngologie a foniatrie Číslo: 1/2016

Specializace: audiologie a foniatrie dětská otorinolaryngologie otorinolaryngologie
 
 
 
 
 
 
 

diskuze