Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Oftalmologická onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Syntéza a antimikrobiální vlastnosti imidazolových solí odvozených od kyseliny kafrosulfonové

Specializace: dermatologie dětská dermatologie oftalmologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Oftalmologická onemocnění

Vydáno: 4.12.2016

Syntéza a antimikrobiální vlastnosti imidazolových solí odvozených od kyseliny kafrosulfonové

Studie používá účinnou látku, která je obsažená v septonexu, jako kontrolu při testování antimikrobiální aktivity.

Autoři práce referují o přípravě a charakterizaci skupiny homochirálních imidazolových solí obsahujících hydrofobní skupinu odvozenou od kafru s esterovou a amidovou funkční skupinou. Silná baktericidní aktivita kvartérních amoniových solí s různě dlouhými alkylovými řetězci je známa od roku 1915 a byla již studována na širokém spektru mikroorganizmů včetně plísní a některých virů.

Na nově připravených šesti opticky aktivních kvartérních imidazolových solích testovali autoři jejich antimikrobiální a antifugální aktivitu, konkrétně proti gramnegativním bakteriím Escherichia coli, grampozitivním Staphylococcus aureus a kvasince Candida albicans. Stanovována byla jejich minimální inhibiční koncentrace (MIC), kterou porovnávali se standardními přípravky: benzalkonium-bromidem a karbethopendecinium-bromidem. Suspenze s mikroorganizmy byly připraveny po 24hodinové kultivaci a jejich koncentrace byla zjišťována spektrofotometricky. 5 µl suspenze bylo přidáno do 100 µl roztoku testované látky a do 100 µl masopeptonového bujónu a Sabouraudova média.

Hodnoty MIC pro amidové deriváty 2a a 2b byly nižší než pro benzalkonium-bromid, což naznačuje jejich dobrou inhibiční aktivitu. Žádná z připravených solí nebyla efektivnější než karbethopendecinium-bromid, který je účinnou látkou antiseptických a dezinfekčních přípravků prodávaných pod značkami Septonex (též přípravky Ophtalmo-Septonex, Mukoseptonex a další) a Otipur, v malém množství je též pomocnou látkou řady dalších přípravků.

Studie prokázala, že biocidní aktivita amidových derivátů byla mnohem vyšší v porovnání s jejich esterovými analogy.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Mikláš R., Miklášová N., Bukovský M. Synthesis and antimicrobial properties of camphorsulfonic acid derived imidazolium salts. Acta Fac Pharm Univer Comenianianae. 2014; 61 (2): 42–48.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Ophthalmo-Azulen v terapii korneální abraze

Korneální abraze je jedním z nejčastějších úrazů očního aparátu. Patogenetický mechanismus spočívá v narušení integrity rohovkového epitelu působením vnějších fyzikálních sil. V terapii se kromě antibiotik, analgetik, anticholinergik a anestetik užívají epitelizační masti, mezi něž se řadí účinná látka guajazulen (Ophthalmo-Azulen).

Přidání perorálního acetazolamidu (Diluran) k topické léčbě dorzolamidem může vést k dalšímu snížení nitroočního tlaku u některých dětí s glaukomem

Retrospektivní analýza souboru dětí s glaukomem již léčených topickými inhibitory karboanhydrázy prokázala další snížení nitroočního tlaku po přidání perorálního acetazolamidu. Tento efekt nebyl pozorován u dospělých pacientů.

Příprava očního gelu s nanočásticemi pro prodloužené uvolňování hydrokortizonbutyrátu

Studie si kladla za cíl vyvinout nanočástice s hydrokortizonem suspendované v termosenzitivním gelu tak, aby se dosáhlo zlepšení jeho biologické dostupnosti pro léčbu bakteriální keratitidy.Všechny novinky