Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Oftalmologická onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Porovnání aplikace neomycinu/polymyxinu-B jeden den nebo jednu hodinu před operací katarakty

Specializace: dermatologie dětská dermatologie oftalmologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Oftalmologická onemocnění

Vydáno: 2.11.2016

Porovnání aplikace neomycinu/polymyxinu-B jeden den nebo jednu hodinu před operací katarakty

Lokální antibiotika se v klinické praxi spolu s irigací spojivkového vaku jodovaným povidonem těsně před operací běžně používají v rámci předoperační přípravy s cílem dosáhnout sterilního operačního pole. Prospektivní studie série případů porovnávala účinek dvou různých preventivních režimů před operací katarakty (1 den versus 1 hodina) s cílem zjistit, v jaké míře došlo před zákrokem ke snížení bakteriální nálože.

V průběhu studie byla do spojivkového vaku aplikována lokální antibiotická terapie. Těsně před operací byly spojivkové vaky propláchnuty 10 ml 1% jodovaného povidonu. Všechny oči byly randomizovány, tak aby lokální terapie obnášela 4 dávky 3500 m. j./ml neomycinsulfátu a 6000 m. j./ml polymyxin-B-sulfátu buď 1 hodinu před operací (skupina 1, 1 kapka každých 15 minut), nebo 1 den před operací (skupina 2, 1 kapka každé 4 hodiny). Vzorky ze spojivek byly odebrány ve 4 různých časových bodech: T0C neléčené druhé oko (kontrola), T0 operované oko (po profylaxi antibiotiky před irigací jodovaným povidonem), T1 po vypláchnutí jodovaným povidonem a T2 po ukončení operace. Všechny vzorky byly inokulovány na krevní a čokoládový krevní agar a do thiogykolátového bujonu.

Do studie bylo celkem zařazeno 133 očí po sobě jdoucích pacientů (skupina 1 čítala 64 očí; skupina 2 pak 69 očí). Oba antibiotické režimy vedly stejně efektivně ke snížení aerobní a mikroaerofilní spojivkové flóry (skupina 1, P = 0,028; skupina 2, P = 0,000), ale neměly žádný vliv na anaerobní bakterie (skupina 1, P = 0,201; skupina 2, P = 0,117). Propláchnutí spojivkového vaku 10 ml 1% jodovaného povidonu signifikantně snížilo v obou skupinách bakteriální nálož spojivky.

Účinek na snížení bakteriální nálože lokálně podávaným neomycinem/polymyxinem-B 1 den nebo 1 hodinu před operací byl shodný. Největšího efektu bylo dosaženo vypláchnutím spojivkového vaku jodovaným povidonem.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj:  Li B. et al. Comparison of 1-day versus 1-hour application of topíval neomycin/polymyxin-B before cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2015 Apr; 41 (4): 724–31.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,8/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Časné přidání kortikosteroidů v lokální léčbě bakteriální keratitidy

Práce pozitivně hodnotí kladné přidání steroidu k antibiotické léčbě při terapii bakteriální keratitidy.

Zranění rohovky způsobené tekutými pracími prostředky v kapslích

Tekuté prací prostředky v kapslích představují značné nebezpečí pro děti. Kromě akutních otrav se objevují také případy zranění rohovky chemikáliemi, které jsou obsažené v kapslích. Jednoznačnou prevencí je zvýšený dohled nad dítětem a ukládání těchto přípravků na bezpečné místo. Terapie se často neobejde bez návštěvy zdravotnického zařízení a uplatňují se i reepitelizační látky, mezi něž se řadí guajazulen.

Porovnání účinku lokálně a celkově podávaných inhibitorů karbonanhydrázy u nitrooční hypertenze po operaci katarakty se sklerálním tunelem

Studie porovnávala efekt acetazolamidu podávaneho per os a 2% dorzolamidu aplikovaného lokálně v rámci prevence nitrooční hypertenze po operaci katarakty se sklerálním tunelem.Všechny novinky