Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Oftalmologická onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Oční vyšetření a možnosti léčby v ordinaci praktického lékaře

Specializace: dermatologie dětská dermatologie oftalmologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Oftalmologická onemocnění

Vydáno: 15.9.2017

Oční vyšetření a možnosti léčby v ordinaci praktického lékaře

Většinu očních nemocí a akutních stavů léčí oftalmolog. Praktický lékař poskytuje hlavně první pomoc při úrazech oka a provádí základní oční vyšetření. Praktičtí lékaři ve větších městech mohou posílat pacienty přímo k očnímu lékaři. V menších městech či na venkově tato možnost není, proto je důležité pečlivě odebrat anamnézu, správně provést vyšetření a na základě toho i rozhodnout, zda je třeba poslat pacienta k očnímu lékaři, nebo zda je praktický lékař schopen pacienta správně léčit sám.

Úvod

Oční obtíže, s nimiž pacient k praktickému lékaři přichází, zahrnují červené oko, zhoršené vidění, bolesti oka a jeho okolí, změny struktur oka či neobvyklý vzhled oka. Dále jsou to úrazy oka, dvojité vidění a také pokles očního víčka. Základní vyšetřovací metody mohou přispět ke správné a včasné léčbě pacientů v ordinaci praktického lékaře nebo pomohou včas odeslat nemocného ke specialistovi. 

Anamnéza

Důležitou součást vyšetření představuje odběr anamnézy. Nejprve zjistíme, s jakými potížemi pacient přichází a kdy nastaly. V rámci rodinné anamnézy se zaměříme na dědičná onemocnění, v osobní anamnéze zjišťujeme všechna onemocnění od dětství, operace a léky, které pacient užívá. V oční anamnéze se zaměříme na vidění pacienta od mládí až po současnost, v kolika letech měl první brýle, ptáme se na oční úrazy, oční nemoci, poslední oční vyšetření a také na to, zda je držitelem řidičského průkazu.

Základní vyšetřovací metody

Objektivní

Nejprve provedeme celkové orientační vyšetření obou očí. Vyšetříme víčka, spojivky, rohovku, přední komoru, duhovku, zornici a transparenci čočky. Velmi důležité a pro praktického lékaře snadno dostupné je vyšetření přímé a nepřímé reakce na světlo, které provádíme při denním či fokálním osvětlení. Zcela orientačním vyšetřením očí je pak palpační posouzení nitroočního tlaku.

Subjektivní

Patří sem vyšetření centrální zrakové ostrosti na dálku i do blízka, vyšetření zorného pole (periferního vidění) a barvocitu.

První pomoc při úrazech oka

Krvavé poranění víčka

Drobná, méně závažná poranění může obvodní lékař léčit sám pomocí dezinficiencií, nalepením stripů a sterilním krytím. Poranění, jež vyžadují suturu, musí předat očnímu lékaři.

Poškození rohovky – ophthalmia photoelectrica

Dochází k němu při sváření či expozici horskému slunci. Pacient si stěžuje na bolest a řezání očí. Podáváme antiseptickou mast Ophthalmo-Azulen ung. a oči kryjeme kompresivním obvazem.

Tupé poranění oka

Jedná se o závažné poranění, které může mít vážné následky. Záleží na intenzitě nárazu. Základem první pomoci je přiložení studeného sterilního obvazu, eventuální zvládnutí šoku a okamžitý transport raněného na oční oddělení.

Ostré poranění oka

Ostrá poranění oka bývají různého rozsahu, od povrchových až po taková, která pronikají do dutiny lební. Je třeba počítat s možností vniknutí cizího tělíska do oka. První pomocí je opět sterilní krytí, eventuálně zvládnutí šoku, případně aplikace očkovací látky proti tetanu a okamžitý transport nemocného na oční oddělení. Nepodáváme nic per os!

Cizí tělísko pod víčkem

Projevuje se typickým tlakem a škrábáním při mrkání. Provedeme everzi horního i dolního víčka a cizí tělísko odstraníme. Po vyjmutí aplikujeme dezinfekční oční mast Ophthalmo-Septonex a oko sterilně kryjeme. Pro cizí tělísko v rohovce jsou typické bolesti, které se mrkáním zhoršují. Stav doprovází slzení, konjunktivální, někdy i perikorneální injekce a světloplachost. Povrchová, zcela volná cizí tělíska lze extrahovat proudem tekutiny, např. borové vody. Kompetence obvodního lékaře k extrakci cizího tělíska v rohovce závisí na jeho osobní zkušenosti a také na dosažitelnosti oftalmologa.

Poleptání oka

Často dochází k poleptání vápnem, maltou a některými druhy hnojiv. První pomoc musí být provedena okamžitě. Pro výslednou zrakovou funkci je první pomoc často důležitější než následná péče. Spočívá ve vypláchnutí oka proudem vody a v mechanickém odstraňování zbytků vatovou štětičkou. Do oka aplikujeme antibiotickou mast s kompresí a odešleme postiženého k očnímu lékaři.

Léčebné postupy

Aplikace očních kapek a mastí

Při kapání musí být ústí kapek dostatečně vysoko nad okem, při aplikaci se nesmíme dotknout víčka ani řas. Dotek způsobí znesterilnění lahvičky, kterou pak nelze použít u dalšího pacienta. Mast aplikujeme pod dolní víčko v množství asi 1 cm.

Výplach spojivkového vaku

Měl by se provádět před aplikací očních léků (např. antibiotik při konjuktivitidách), protože výplachem odstraníme z oka hnis a hlen. Podávaný lék tak lépe proniká a působí v čistém oku. K výplachu používáme borovou vodu, v případě nutnosti i běžnou vodu.

Odstranění cizího tělíska

Jestliže se cizí tělísko nachází na spojivce, můžeme ho setřít štětičkou. Nachází-li se na rohovce, provedeme výplach borovou vodou. Pokud se nepodaří tělísko odstranit, pošleme pacienta k oftalmologovi.

Krytí oka obvazem

Použít můžeme krycí (ochranný) obvaz, kompresivní obvaz nebo obvaz binokulární (binokulus), který je určen k zavázání obou očí, např. při oftalmii.

Preskripce očních léků

Preskripce očních léků praktickým lékařem je v ČR omezená. Praktický lékař může předepisovat antibiotickou mast Ophthalmo-Framykoin ung., z kortikoidů Ophthalmo-Hydrocortison ung. nebo antibiotika v kombinaci se steroidy Ophthalmo-Framykoin comp. ung. Může doporučit volně prodejné preparáty, např. Ophthalmo-Septonex gtt., ung. a Ophthalmo-Azulen ung.

(lkt)

Zdroj: Štrofová H., Sedláček K., Jarošová A., Teplanová P. Základní oční vyšetření a terapie v praxi praktického lékaře. Medicína pro praxi 2012; 9 (6–7): 285–292.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kontaktní dermatitida očních víček

Ať už je příčinou alergie, nebo podráždění, dermatitida očních víček může mít hluboký vliv na kvalitu života pacientů, zvláště pokud se opakuje. Rozpoznání příčiny není vždy snadné, ale z terapeutického hlediska je v každém případě důležité.

Jednoduchý diagnostický index pro odlišení bakteriální a virové konjunktivitidy

Nizozemští autoři upravili a zpřesnili diagnostický index pro odlišení bakteriální a virové konjunktivitidy v primární péči, který vychází pouze z anamnézy.

Rozdíly mezi nitroočními glukokortikoidy

Přírodní kortikosteroidy (např. hydrokortizon) a jejich agonisté, syntetické glukokortikoidy, jsou oftalmology používány již několik desetiletí při léčbě různých forem očních zánětů. V poslední době byl prokázán významný přínos lokálně aplikovaných glukokortikoidů i při léčbě řady sítnicových chorob včetně makulárního edému spojeného s uveitidou, vaskulární okluze a diabetu. Práce podává aktuální přehled znalostí o biologii glukokortikoidních receptorů a jejich očních specifik.Všechny novinky