Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Oftalmologická onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Krátkodobé výkyvy nitroočního tlaku po injekční aplikaci ranibizumabu z indikace neovaskulární věkem podmíněné makulární degenerace – úloha acetazolamidu u pacientů s glaukomem

Specializace: dermatologie dětská dermatologie oftalmologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Oftalmologická onemocnění

Vydáno: 3.11.2016

Krátkodobé výkyvy nitroočního tlaku po injekční aplikaci ranibizumabu z indikace neovaskulární věkem podmíněné makulární degenerace – úloha acetazolamidu u pacientů s glaukomem

Studie kladně hodnotí podávání acetazolamidu pacientům s glaukomem před intravitreální aplikací antiVEGF.

Studie sledovala účinek per os podávaného acetazolamidu na snížení vrcholu a délky trvání vzestupu nitroočního tlaku (NOT) u pacientů s glaukomem a u pacientů s podezřením na glaukom po intravitreální injekci ranibizumabu z indikace neovaskulární věkem podmíněné makulární degenerace.

Studie byla koncipována jako otevřená, randomizovaná, kontrolovaná, paralelní (EudraCT číslo: 2010-023037-35). 24 pacientů s glaukomem nebo s podezřením na glaukom dostalo 500 mg acetazolamidu 60–90 minut před aplikací 0,5 mg ranibizumabu nebo léčeni nebyli. Hlavním sledovaným parametrem byl rozdíl v hodnotě NOT okamžitě po injekci (T0) a 5, 10 a 30 minut po injekci. Studie byla nastavena na zjištění rozdílu 9 mmHg v bodě T0.

NOT v bodě T0 byl o 2,3 mmHg vyšší u neléčené skupiny (průměr 44,5 mmHg, rozsah 19–86 mmHg), nicméně po adjustaci k výchozím hodnotám NOT nebyl tento rozdíl statistiky signifikantní (P = 0,440). Po 30 minutách byl NOT v neléčené skupině (průměr 15,7 mmHg, rozsah 8–21 mmHg) v porovnání s léčenou skupinou o 4,9 mmHg vyšší (průměr 20,6 mmHg, rozsah 11–46 mmHg), což byl po adjustaci k výchozím hodnotám statisticky signifikantní rozdíl (P = 0,013).

Přestože nebylo dosaženo vytyčeného cílového bodu, 500 mg orálně podávaného acetazolamidu 60–90 minut před intravitreální injekcí vedlo ke statisticky signifikantnímu snížení NOT 30 minut po aplikaci. Profylaktická léčba by měla být zvážena jako prevence poškození neuroretinálního lemu terče zrakového nervu u vysoce rizikových glaukomových pacientů, kteří jsou nejvíce citliví k výkyvům NOT a kteří opakovaně podstupují intravitreální aplikaci ranibizumabu.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Murray C. D. et al. Short-term intraocular pressure trends following intravitreal ranibizumab injections for neovascular age-related macular degeneration-the role of oral acetazolamide in protecting glaucoma patients. Eye (Lond.) 2014 Oct; 28 (10): 1218–22.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání aplikace neomycinu/polymyxinu-B jeden den nebo jednu hodinu před operací katarakty

Lokální antibiotika se v klinické praxi spolu s irigací spojivkového vaku jodovaným povidonem těsně před operací běžně používají v rámci předoperační přípravy s cílem dosáhnout sterilního operačního pole. Prospektivní studie série případů porovnávala účinek dvou různých preventivních režimů před operací katarakty (1 den versus 1 hodina) s cílem zjistit, v jaké míře došlo před zákrokem ke snížení bakteriální nálože.

Časné přidání kortikosteroidů v lokální léčbě bakteriální keratitidy

Práce pozitivně hodnotí kladné přidání steroidu k antibiotické léčbě při terapii bakteriální keratitidy.

Zranění rohovky způsobené tekutými pracími prostředky v kapslích

Tekuté prací prostředky v kapslích představují značné nebezpečí pro děti. Kromě akutních otrav se objevují také případy zranění rohovky chemikáliemi, které jsou obsažené v kapslích. Jednoznačnou prevencí je zvýšený dohled nad dítětem a ukládání těchto přípravků na bezpečné místo. Terapie se často neobejde bez návštěvy zdravotnického zařízení a uplatňují se i reepitelizační látky, mezi něž se řadí guajazulen.Všechny novinky