Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Oftalmologická onemocnění: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Časné přidání kortikosteroidů v lokální léčbě bakteriální keratitidy

Specializace: dermatologie dětská dermatologie oftalmologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Oftalmologická onemocnění

Vydáno: 30.10.2016

Časné přidání kortikosteroidů v lokální léčbě bakteriální keratitidy

Práce pozitivně hodnotí kladné přidání steroidu k antibiotické léčbě při terapii bakteriální keratitidy.

Jizvení v důsledku bakteriální keratitidy je jednou z důležitých příčin ztráty zraku. Studie zjišťovala, zda kortikosteroidy podané lokálně mají příznivý vliv jako adjunktivní terapie bakteriální keratitidy, pokud jsou aplikovány na počátku infekce. Již dříve provedená dvojitě zaslepená randomizovaná placebem kontrolovaná klinická zkouška „Steroidy pro rohovkové vředy“ nezjistila u bakteriální keratitidy žádný účinek přidání steroidů aplikovaných lokálně k terapii moxifloxacin-hydrochloridem. Nedávno publikovaná studie si pak kladla za cíl zhodnotit účinek časnějšího podání kortikosteroidů (v porovnání s placebem) po 2–3 dnech lokální léčby antibiotiky a dále pozdějšího podání po 4 a více dnech.

Účinek kortikosteroidů aplikovaných lokálně na nejlépe korigovanou zrakovou ostrost byl hodnocen ve srovnání s placebem 3 měsíce od počátku léčby. Analýzy byly dále provedeny na podskupinách pacientů s keratitidou nezpůsobenou nokardií a dále na těch, kteří nebyli před vstupem do studie léčeni žádnými lokálními antibiotiky.

Pacienti, kteří byli léčeni steroidy lokálně 2–3 dny od začátku terapie antibiotiky, vykazovali po 3 měsících přibližně o 1 řádek lepší zrakovou ostrost než pacienti, kterým bylo podáváno placebo (–0,11 logMAR; 95% CI, –0,20 až –0,02 logMAR; P = 0,01). U pacientů, kteří aplikovali před začátkem léčby steroidy 4 nebo více dnů antibiotika lokálně, nebyl tento účinek v porovnání se skupinou léčenou placebem signifikantní. Jejich zraková ostrost 3 měsíce od začátku terapie byla o 1 řádek horší (0,10 logMAR; 95% CI, –0,02 až 0,23 logMAR; P = 0,14). Pacienti s keratitidou nevyvolanou nokardií a ti, kteří před zařazením do studie neaplikovali antibiotika lokálně, vykazovali po 3 měsících signifikantní zlepšení nejlepší korigované zrakové ostrosti, pokud u nich byly steroidy aplikovány časně.

Závěr studie tedy zněl, že adjunktivní lokální terapie kortikosteroidy může mít u bakteriálních vředů rohovky příznivý vliv, pokud je jejich aplikace započata časně.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Ray K. J. et al. Early addition of topical corticosteroids in the treatment of bacterial keratitis. JAMA Ophtalmol 2014 Jun; 132 (6): 737–41.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zranění rohovky způsobené tekutými pracími prostředky v kapslích

Tekuté prací prostředky v kapslích představují značné nebezpečí pro děti. Kromě akutních otrav se objevují také případy zranění rohovky chemikáliemi, které jsou obsažené v kapslích. Jednoznačnou prevencí je zvýšený dohled nad dítětem a ukládání těchto přípravků na bezpečné místo. Terapie se často neobejde bez návštěvy zdravotnického zařízení a uplatňují se i reepitelizační látky, mezi něž se řadí guajazulen.

Porovnání účinku lokálně a celkově podávaných inhibitorů karbonanhydrázy u nitrooční hypertenze po operaci katarakty se sklerálním tunelem

Studie porovnávala efekt acetazolamidu podávaneho per os a 2% dorzolamidu aplikovaného lokálně v rámci prevence nitrooční hypertenze po operaci katarakty se sklerálním tunelem.

Steroidy jako adjunktivní terapie bakteriální keratitidy

Práce analyzuje použití kortikosteroidů v léčbě bakteriální keratitidy. Důkazy, zda kortikosteroidy z hlediska bezpečnosti a efektivity používat, či ne, jsou stále sporné.Všechny novinky