Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

MUDr. Otto Lang, Ph.D., Praha
e-mail: otto.lang@fnkv.cz

Zástupci vedoucího redaktora

doc. MUDr. Pavel Koranda, Ph.D., Olomouc
e-mail: koranda@fnol.cz

Bc. Ivana Kuníková, Praha
e-mail: ivana.kunikova@fnkv.cz

Jazyková úprava

Mgr. Miluše Hromadová

Tiskne

Tiskárna Prager – LD s.r.o.
Kováků 9
150 00 Praha 5

Rozšiřuje v ČR

Nakladatelství Olympia, a.s. Praha

v SR:

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P. O. Box 183
Vajnorská 137
830 00 Bratislava 3
tel.: +421 244 458 816, +421 244 458 821,
fax: +421 244 458 819,
e-mail: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK E 20596

Rukopisy zasílejte v elektronické formě e-mailem na adresu:

NuklMed@gmail.com nebo poštou (CD) na adresu redakce:
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
Klinika nukleární medicíny
Ruská 87
100 00 Praha 10

Podrobné informace pro autory na internetové adrese: http://www.prolekare.cz/nuklearni-medicina-pokyny

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články