Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Informace o časopisu

Časopis Nukleární medicína je odborný recenzovaný časopis České společnosti nukleární medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je zařazen v databázi EBSCO a v Seznamu recenzovaných neimputovaných periodik vydávaných v České republice. 

Je periodikem pro všechny odborníky, kteří v oboru pracují - lékaře, farmaceuty, chemiky, fyziky, přírodovědce, radiologické asistenty, všeobecné sestry, zdravotní a farmaceutické laboranty a další odborné pracovníky. Uveřejňujeme editorialy, původní a přehledové články, recenze knih a abstrakta originálních sdělení vybraných časopisů, zajímavé kazuistiky nebo obrazy, zprávy z kongresů a konferencí, informace z ČSNM i jednotlivých pracovišť, historické črty a další zajímavosti z oboru. Příspěvky jsou publikovány v češtině nebo slovenštině s abstrakty v angličtině. K cílům časopisu patří zpřístupnit odborné informace i méně jazykově vybaveným pracovníkům v oboru a umožnit mladým autorům získat publikační zkušenosti.

Vychází 4x ročně (březen, červen, září, prosinec) - první číslo vyšlo v březnu 2012.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (dále jen "ČLS JEP") je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost. Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany. Podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti zdravotnictví, napomáhá ve vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi. Vytváří podmínky pro výměnu informací a rozvoj všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi a institucemi odborného zaměření v České republice i v zahraničí.

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články