Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Nukleární medicína

Artefakty u perfuzní scintigrafie myokardu, 2. část

Artefakty u perfuzní scintigrafie myokardu, 2. část

Perfuzní scintigrafie myokardu je jedno z nejčastějších a současně i jedno z technicky nejnáročnějších nukleárně medicínských vyšetření. Různé artefakty mohou vzniknout v...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 4/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Úprava rekonstrukčních parametrů IQ-SPECT studie k zachování kontinuity výsledků hodnocení funkčních parametrů levé komory srdeční

Úprava rekonstrukčních parametrů IQ-SPECT studie k zachování kontinuity výsledků hodnocení funkčních parametrů levé komory srdeční

Úvod: IQ-SPECT je jedním z moderních systémů představujících pokrok ve vyšetřování myokardiální perfuze. Zjistili jsme však, že může přinášet významné rozdíly v získaných...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 4/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
 
 
Artefakty u perfuzní scintigrafie myokardu <br>1. část

Artefakty u perfuzní scintigrafie myokardu
1. část

Perfuzní scintigrafie myokardu je jedno z nejčastějších a současně i jedno z technicky nejnáročnějších nukleárně medicínských vyšetření. Různé artefakty mohou vzniknout v...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 3/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Role <sup>18</sup>F-FDG PET/CT při stážování a hodnocení léčebné odpovědi u agresivních forem maligních lymfomů

Role 18F-FDG PET/CT při stážování a hodnocení léčebné odpovědi u agresivních forem maligních lymfomů

Volba léčebného postupu u pacientů s maligním lymfomem závisí ve značné míře na určení stádia onemocnění a zhodnocení prognostických faktorů. Zobrazovací metody hrají proto v...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 3/2016

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína
Kontrola kvality eluátu <sup>223</sup>Ra

Kontrola kvality eluátu 223Ra

Úvod: Využití radionuklidů má v medicíně nezastupitelnou roli. Jejich použití však podléhá Zákonu o léčivech a dalším předpisům, včetně standardizovaných výrobních postupů...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 2/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Úspěšnost identifikace axilárních sentinelových uzlin

Úspěšnost identifikace axilárních sentinelových uzlin

Úvod: V axilární chirurgii je dnes u časného karcinomu prsu standardem tzv. biopsie sentinelové uzliny (Sentinel Lymph Node Biopsy – SLNB), která předpokládá týmovou...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 2/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Úskalí <sup>18</sup>F-FDG PET/CT v diagnostice zánětlivých stavů nejasné etiologie

Úskalí 18F-FDG PET/CT v diagnostice zánětlivých stavů nejasné etiologie

Prezentujeme případ 76leté nemocné odeslané na 18F-FDG PET/CT v rámci pátrání po příčině zánětlivého stavu nejasné etiologie doprovázeného myalgiemi a artralgiemi. Vyšetření...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 2/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Příprava <sup>223</sup>Ra a <sup>99m</sup>Tc značených hydroxyapatitů a jejich in vitro stabilita

Příprava 223Ra a 99mTc značených hydroxyapatitů a jejich in vitro stabilita

Úvod: Cílené radionuklidové terapii alfa zářiči je věnována stále větší pozornost. Biokompatibilní nanohydroxyapatity (nHAp) značené 223Ra a 99mTc jsou vhodnými kandidáty pro...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 1/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Flare fenomén u pacientky s karcinomem prsu

Flare fenomén u pacientky s karcinomem prsu

70letá pacientka s generalizovaným nádorem prsu (T4, N1–2, MX, G2) byla v rámci stagingu odeslána na scintigrafii skeletu. Vstupní první vyšetření s 99mTc-MDP (Obr. 1...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 1/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Scintigrafické zobrazení hemangiomu – kazuistika

Scintigrafické zobrazení hemangiomu – kazuistika

Cíl: Zobrazit rozsah postižení při kožním hemangiomu.Metodika: Provedena scintigrafická detekce hemangiomu pomocí erytrocytů značených in vitro 99mTc (99mTc-RBC-V inj...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 1/2016

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

diskuze