Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory
Kontakt

Nukleární medicína

Přímá kvantifikace růstové aktivity kondylu mandibuly při unilaterální idiopatické kondylární hyperplazii leukocyty

Přímá kvantifikace růstové aktivity kondylu mandibuly při unilaterální idiopatické kondylární hyperplazii leukocyty

Úvod: Unilaterální idiopatická kondylární hyperplazie mandibuly (UCH) je stav vedoucí k poruchám skusu či k obličejové asymetrii. Důležitou roli při plánování terapie hraje...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 3/2017

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína
Porovnání radiační zátěže pracovníků při přechodu od roztoku <sup>131</sup>I ke kapslím

Porovnání radiační zátěže pracovníků při přechodu od roztoku 131I ke kapslím

Léčba karcinomu štítné žlázy pomocí radiojódu (131I) je desítkami let ověřenou medicínskou metodou. Jako taková s sebou nese riziko vnějšího i vnitřního ozáření, kterému jsou...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 3/2017

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína
Radiační ochrana personálu na PET/CT

Radiační ochrana personálu na PET/CT

Na pracovišti PET/CT v Novém Jičíně je v současné době využívána automatická aplikační stanice u většiny vyšetření s výjimkou imobilních pacientů. Před zavedením této pomůcky...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 3/2017

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína
Obraz chordomu sakrální oblasti na třífázové scintigrafii skeletu a při scintigrafickém vyšetření značenými leukocyty

Obraz chordomu sakrální oblasti na třífázové scintigrafii skeletu a při scintigrafickém vyšetření značenými leukocyty

Kazuistika prezentuje 42letého pacienta s Crohnovou chorobou, u kterého byl na MRI enteroklýze náhodně zjištěn nejasný útvar v oblasti os sacrum. Pacientovi byla následně...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 2/2017

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Jak šel čas – vznik oboru nukleární medicína

Jak šel čas – vznik oboru nukleární medicína

Často si klademe otázku, jak vznikl obor nukleární medicína, co mu předcházelo, jak se to vše vyvíjelo až do dnešní moderní podoby. Když se podíváme do dávné historie, zjistíme...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 2/2017

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína
Využití interim <sup>18</sup>F-FDG PET/CT pro prognostickou stratifikaci pacientů s primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem

Využití interim 18F-FDG PET/CT pro prognostickou stratifikaci pacientů s primárním mediastinálním velkobuněčným B-lymfomem

Úvod: Pro primární mediastinální velkobuněčný B-lymfom (PMBCL) je typický rychlý nárůst velké nádorové masy v předním mediastinu. V době imunochemoterapie je 5leté celkové...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 2/2017

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Odhad přesnosti měření SUV na SPECT/CT GE Discovery 670

Odhad přesnosti měření SUV na SPECT/CT GE Discovery 670

Úvod: Byla provedena křížová kalibrace tomografické citlivosti SPECT/CT kamery GE Discovery 670 vůči lokálnímu měřiči aktivity BQMetr4.Materiál a metoda: Chyba kalibračního...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 1/2017

Specializace: nukleární medicína radiodiagnostika radioterapie
Role <sup>18</sup>F-FDG PET/CT při stážování a hodnocení léčebné odpovědi u agresivních forem maligních lymfomů

Role 18F-FDG PET/CT při stážování a hodnocení léčebné odpovědi u agresivních forem maligních lymfomů

Volba léčebného postupu u pacientů s maligním lymfomem závisí ve značné míře na určení stádia onemocnění a zhodnocení prognostických faktorů. Zobrazovací metody hrají proto v...

Celý článek   Nukleární medicína Číslo: 3/2016

Specializace: radioterapie radiodiagnostika nukleární medicína

Kreditovaný kurz

 

Možnosti léčby HCV infekce v roce 2016

Autor kurzu: MUDr. Soňa Fraňková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články