Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Leberova hereditární optická neuropatie - LHON: Diagnostická centra
Novinky
Videorozhovor
Diagnostická centra
Odborné společnosti
Kongresy
Další...
 

Souvislost zrakové prognózy s poklesem zrakové ostrosti u LHON na podkladě mutace 11778

Specializace: oftalmologie
Téma: Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Vydáno: 6.3.2018

Souvislost zrakové prognózy s poklesem zrakové ostrosti u LHON na podkladě mutace 11778

Loni publikovaná japonská práce hledala klinické faktory, podle kterých by bylo možno u pacientů s Leberovou hereditární neuropatií optiku (LHON) odhadnout výslednou ztrátu zrakové ostrosti.

Úvod

U pacientů s Leberovou hereditární neuropatií optiku dochází k progresivnímu poklesu zrakové ostrosti, která se může zhoršit na úroveň 0,1 a méně. Někteří pacienti zaznamenají částečný návrat zraku na jednom nebo obou očích. Jedním z prognostických faktorů spojených s návratem zraku je nízký věk v době vzniku. Cílem následující práce bylo nalézt další klinické faktory předpovídající dobrý návrat zraku.

Sledovaná populace

Studie se zúčastnilo 61 japonských pacientů s LHON nesoucích mutaci 11778 s průměrným věkem 23,1 ± 12,1 roku. Všichni byli vyšetřeni v akutní fázi LHON a dále sledováni po dobu 3−10 let. Jeden rok od manifestace byla u všech očí nejnižší zraková ostrost < 0,1. Pacienti byli dle výsledné zrakové ostrosti rozděleni na skupinu s hodnotami ≥ 0,2 a skupinu s hodnotami nižšími. Dále byly sledovány následující parametry: pohlaví, těžké kuřáctví, konzumace alkoholu, léčba idebenonem, věk v době manifestace, průměrná nejnižší zraková ostrost a distribuce nejnižší a výsledné zrakové ostrosti.

Výsledky studie

Patnáct (24,6 %) ze 61 pacientů, resp. 25 (20,5 %) ze 122 očí, zaznamenalo návrat zrakové ostrosti na úroveň ≥ 0,2. Průměrný věk manifestace onemocnění u těchto 15 pacientů byl 17,5 ± 7,7 roku. Ve skupině 46 pacientů, kde k návratu zraku na úroveň ≥ 0,2 nedošlo, dosahoval věk 25,0 ± 12,8 roku (p = 0,02, Mannův–Whitneyho U test). Průměrná nejnižší zraková ostrost u 25 očí s návratem zraku na úroveň ≥ 0,2 byla 0,04, zatímco u 97 očí bez návratu zraku na úroveň ≥ 0,2 činila 0,015 (p < 0,001, Mannův–Whitneyho U test).

Návrat zrakových funkcí na úroveň ≥ 0,2 byl zjištěn u 50 % (15/30) očí, u kterých byla nejnižší zraková ostrost během 1 roku po manifestaci ≥ 0,04, zatímco pouze 11 % (10/92) očí, u kterých byla zjištěna zraková ostrost ≤ 0,03, se navrátilo do pásma ≥ 0,2 (p < 0,001, Pearsonův χ kvadrát test). U ostatních klinických faktorů nebyly zjištěny žádné signifikantní rozdíly.

Závěr

Výsledná zraková ostrost ≥ 0,2 byla spojena s menším poklesem zrakové ostrosti 1 rok po manifestaci onemocnění. Autoři se domnívají, že tyto nálezy mohou být použity k odhadu zrakové prognózy u pacientů s LHON.

(lis)

Zdroj: Mashima Y., Kigasawa K., Shinoda K. et al. Visual prognosis better in eyes with less severe reduction of visual acuity one year after onset of Leber hereditary optic neuropathy caused by the 11,778 mutation. BMC Ophthalmol 2017 Oct 18; 17 (1): 192, doi: 10.1186/s12886-017-0583-3.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dysfunkce mitochondrií navozená léky: mechanismy a nepříznivé klinické následky

Souhrnný referát poukazuje na vedlejší účinky některých léků, které mohou negativně ovlivňovat funkci nebo strukturu mitochondrií.

Leberova hereditární neuropatie optiku manifestující se v dětství

Práce na téma Leberovy hereditární neuropatie optiku popisuje klinické nálezy u 27 dětských pacientů a dále podává v rámci metaanalýzy přehled o výsledných zrakových ostrostech u 67 pacientů.

Příběh Filipa, pacienta s LHON

Osobní výpověď pacienta se vzácným onemocněním Leberovy hereditární optické neuropatie s jeho ošetřujícím lékařem.Všechny novinky

Diagnostická centra

 

Mitolab - Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Ke Karlovu 2, Budova E4, 2. patro
128 08  Praha 2

zobrazit

Centrum péče o pacienty s mitochondriálně podmíněnými poruchami optického nervu
Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetika, U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Spolupracující pracoviště

 

Thomayerova nemocnice
Oční oddělení, Vídeňská 800
140 59  Praha 4 – Krč

zobrazit

Nemocnice Jihlava, p.o.
Oční oddělení, Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

NEMOS Sokolov
Oční oddělení, Nemocnice Sokolov, Slovenská 545
356 01  Sokolov

zobrazit

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oftalmologická klinika, Šrobárova 1150/50
PSČ 100 34  Praha 10

zobrazit

Fakultní nemocnice Ostrava
Oční klinika, 17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Oční oddělení, Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice Brno
Oční klinika, Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Oční oddělení, B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Krajská nemocnice T.Bati, a. s. ,Zlín
Oční oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600
762 75  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice Olomouc
Oční klinika, I. . P. Pavlova 185/6
779 00  Olomouc

zobrazit

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.
Oční centrum, El. Krásnohorské 321
738 01  Frýdek-Místek

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oční klinika, Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň
Oční klinika, Edvarda Beneše 1128/13
305 99  Plzeň-Bory

zobrazit

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Oční klinika VFN a l. LF UK,
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy