Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Leberova hereditární optická neuropatie - LHON: Diagnostická centra
Novinky
Videorozhovor
Diagnostická centra
Odborné společnosti
Kongresy
Další...
 

LHON: novinky v diagnostice a péči o pacienty − zpráva z konference EVER

Specializace: oftalmologie
Téma: Leberova hereditární optická neuropatie - LHON

Vydáno: 14.11.2016

LHON: novinky v diagnostice a péči o pacienty − zpráva z konference EVER

V rámci největší evropské konference zaměřené na výzkum oka a zraku s více než 900 účastníky, pořádané European Association for Vision and Eye Research (EVER), která se konala ve dnech 5.−8. října 2016 ve francouzském Nice, proběhlo sympozium na téma „Leberova hereditární neuropatie optiku (LHON): novinky v diagnostice, stagingu a péči o pacienty“. Zde byly mj. prezentovány zkušenosti s léčbou preparátem idebenonem u pacientů trpících LHON v Německu.

Jedním ze zvaných přednášejících byl prof. Thomas Klopstock z neurologické kliniky Univerzity Ludwiga-Maximiliana v Mnichově, který se podělil o vlastní poznatky a postupy v léčbě LHON. Mnichovské centrum sleduje celkem 200 německých rodin s výskytem této závažné choroby a významnou měrou se podílelo na ověřování účinku idebenonu u pacientů s LHON ve dvojitě slepé randomizované placebem kontrolované multicentrické klinické studii RHODOS.

Genetický podklad a klinický obraz LHON

LHON je vzácné geneticky podmíněné mitochondriální onemocnění, které vede k rychlé a progresivní oboustranné ztrátě zraku. Prevalence LHON se odhaduje na 2−3 postižené jedince na 100 000 obyvatel, jedná se tedy o jedno z nejčastějších onemocnění s mitochondriální dědičností. LHON je způsobena bodovými mutacemi mitochondriální DNA (mtDNA) v genech, které kódují podjednotky ND1 a ND6 komplexu I mitochondriálního respiračního řetězce. Přibližně 90 % pacientů jsou nositelé jedné ze tří prevalentních mutací m.3460G>A, m.11778G>A a m.14484T>C. Existuje však i mnoho dalších, méně častých mutací.

Výsledkem těchto změn je, že dochází se snížení produkce mitochondriálního ATP a ke zvýšení produkce volných radikálů. Všechny tyto změny pak vedou k dysfunkci a apoptóze retinálních gangliových buněk a tím v konečném důsledku i ke ztrátě zraku. Přestože u některých pacientů může dojít ke spontánnímu zlepšení, zvláště u těch, kteří jdou nositeli mutace m.14484T>C, prognóza návratu zrakových funkcí je obecně špatná. V chronické fázi mají pacienti většinou ireverzibilní neprogresivní symetrickou bilaterální ztrátu zraku. LHON vzniká typicky u mladých mužů ve věku 15−35 let (80−90 % všech nemocných trpících LHON). Nicméně onemocnění bylo popsáno i u osob mladších 10 let nebo naopak starších 50 let.

Mechanismus účinku idebenonu

Benzochinon s krátkým řetězcem idebenon (Raxone) je jediným specifickým lékem, který byl povolen k léčbě zrakového postižení adolescentů a dospělých s LHON. Mechanismus účinku je přičítán jeho antioxidačním vlastnostem a schopnosti působit jako přenašeč elektronů v mitochondriích. Idebenon u pacientů s LHON obchází nedostatečnou funkci komplexu I mitochondriálního elektronového transportního řetězce tak, že přímo přenáší elektrony na komplex III, čímž zlepšuje energetický metabolismus (produkci ATP) a reaktivuje inaktivní, nicméně ještě stále živé retinální gangliové buňky.

Přestože se o idebenonu někdy mluví také jako o syntetickém analogu koenzymu Q kvůli podobnosti jejich struktur, existují mezi nimi z hlediska molekulární aktivity značné rozdíly. Jiná je například jejich rozpustnost ve vodných roztocích, což vede k rozdílům v subcelulární lokalizaci a tím dále k rozdílům v interakcích mezi různými proteiny, enzymy a dráhami. Na rozdíl od koenzymu Q, jehož bioaktivace závisí na mitochondriální funkci, dochází k bioaktivaci idebenonu především v cytoplazmě, tedy nezávisle na mitochondriální funkci. V konečném důsledku vede aplikace idebenonu k zabránění další ztrátě zrakových funkcí a podporuje jejich návrat.

Aplikace léku a jeho indikace

Registrace idebenonu jakožto oficiálního léku pro pacienty s LHON byla podložena daty získanými v rámci dvojitě slepé multicentrické randomizované klinické studie, poté i následné studie a dále daty z různých observačních studií průběhu onemocnění. Účinek idebenonu v léčbě LHON byl prokázán při dávkování 900 mg/den a následně pak byla povolena výroba tablet s obsahem 150 mg. Lék se tedy podává ve dvou tabletách 3× denně spolu s jídlem, neboť jídlo signifikantně zvyšuje biologickou dostupnost této látky.

V mnichovském centru nasazují léčbu idebenonem v ideálním případě do 1 roku od propuknutí onemocnění druhého oka, nicméně se snaží podávat lék i pacientům až do 5 let od vzniku zrakových obtíží. Idebenon zdejší lékaři doporučují užívat alespoň jeden rok; pokud však dochází k odpovědi, tj. ke zlepšování zrakových funkcí, pokračují s léčbou, dokud nenastane stabilizace, která trvá minimálně 1 rok. U pacientů, kteří na léčbu nereagují, se tato ukončuje po 2 letech.

Protože je idebenon oficiálně registrován jako lék až pro pacienty starší 12 let, podává se v mnichovském centru i u mladších dětí off-label. Pojišťovny v Německu v těchto případech vycházejí vstříc a léčba byla dosud všem indikovaným pacientům proplacena.

Přestože nasazení idebenonu vede celkově k signifikantně lepším výsledným zrakovým funkcím, neúčinkuje u všech pacientů. Zvláště pro tyto pacienty se hledají další možnosti léčby, jako je např. genová terapie, která je v současné době v mnichovském centru také testována.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,3/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

První schválený léčivý přípravek pro terapii Leberovy hereditární optické neuropatie dostupný rovněž v ČR

Přípravek Raxone s účinnou látkou idebenonem je nově registrován i v ČR pro léčbu Leberovy hereditární optické neuropatie − vzácného vrozeného mitochondriálního onemocnění, které může vést k rychlé a nevratné slepotě pacientů.

Léčebné strategie u dědičných neuropatií optiku

Bilaterální ztráta zraku jako následek hereditárních neuropatií optiku je důležitou příčinou těžkého postižení u dětí a mladých dospělých. Odhaduje se, že prevalence dosahuje minimálně 1 na 10 000 obyvatel. V klinické praxi se setkáváme především se dvěma chorobami: Leberovou hereditární neuropatií optiku (LHON) a autosomálně dominantní atrofií optiku (DOA).

Magnetická rezonance u Leberovy hereditární optické neuropatie: vztah k roztroušené skleróze

Práce publikovaná v The Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry se zabývá souvislostí mezi Leberovou hereditární optickou neuropatií a roztroušenou sklerózou.Všechny novinky

Diagnostická centra

 

Mitolab - Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
Klinika dětského a dorostového lékařství 1.LF UK a VFN Ke Karlovu 2, Budova E4, 2. patro
128 08  Praha 2

zobrazit

Centrum péče o pacienty s mitochondriálně podmíněnými poruchami optického nervu
Ambulance dědičných poruch metabolismu a genetika, U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

 
 

Spolupracující pracoviště

 

NEMOS Sokolov
Oční oddělení, Nemocnice Sokolov, Slovenská 545
356 01  Sokolov

zobrazit

Ústřední vojenská nemocnice Praha
Oční klinika 1. LF UK a ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200
169 02  Praha 6

zobrazit

Fakultní nemocnice Olomouc
Oční klinika, I. . P. Pavlova 185/6
779 00  Olomouc

zobrazit

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Oční klinika VFN a l. LF UK,
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2

zobrazit

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Oční oddělení, B. Němcové 585/54
370 01  České Budějovice

zobrazit

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oční klinika, Sokolská 581
500 05  Hradec Králové

zobrazit

Fakultní nemocnice Brno
Oční klinika, Jihlavská 20
625 00  Brno

zobrazit

Krajská nemocnice T.Bati, a. s. ,Zlín
Oční oddělení, Havlíčkovo nábřeží 600
762 75  Zlín

zobrazit

Fakultní nemocnice Plzeň
Oční klinika, Edvarda Beneše 1128/13
305 99  Plzeň-Bory

zobrazit

Nemocnice Jihlava, p.o.
Oční oddělení, Vrchlického 59
586 33  Jihlava

zobrazit

Fakultní nemocnice v Motole
Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84
150 06  Praha 5

zobrazit

Thomayerova nemocnice
Oční oddělení, Vídeňská 800
140 59  Praha 4 – Krč

zobrazit

Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Oční oddělení, Kyjevská 44
53203  Pardubice

zobrazit

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oftalmologická klinika, Šrobárova 1150/50
PSČ 100 34  Praha 10

zobrazit

Fakultní nemocnice Ostrava
Oční klinika, 17. listopadu 1790
708 52  Ostrava-Poruba

zobrazit

Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.
Oční centrum, El. Krásnohorské 321
738 01  Frýdek-Místek

zobrazit

 
 

Odborné společnosti

 
 

Kongresy

 
 

Časopisy